Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Web of Science (WoS) – Web of Knowledge

Web of Knowledge je rozhraní pro přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index, obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku. Retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a široký obsahový rozsah primárních zdrojů umožní efektivní orientaci v exponenciálně narůstajícím množství informací z oblasti vědy a výzkumu. Nástroje v tomto informačním zdroji následně umožní i jejich vyhodnocování. Jedná se o nejvýznamnější světový informační zdroj z oblasti výzkumu a vývoje.

Zpět