WEB OF KNOWLEDGE

 

Web of Science (WoS), součást kolekce databází v rámci ISI Web of Knowledge (WoK), je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje bibliografické záznamy včetně abstraktů, citace prací autorů z celého světa i plné texty, pokud jsou zdrojová periodika předplacena u vydavatele. Databáze Web of Science obsahuje 5 citačních indexů - rejstříků:

  • Science Citation Index Expanded sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 7.100 periodik.
  • Social Science Citation Index sleduje citace ve vědeckých časopisech z 50 oborů společenských věd od r. 1956, zdrojem je více než 2.100 periodik a dále také 3.500 hlavních světových přírodovědných a technických časopisů.
  • Arts & Humanities Citation Index sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy od r. 1975, zdrojem je přes 1.200 periodik a dále také vybrané články z více než 6.000 přírodovědných a společenskovědních časopisů.
  • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd od r. 1990.
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy od r. 1990.

Conference Proceedings citační rejstříky obsahují materiály z více než 110.000 konferencí týkající se 256 vědních oborů.

Vyhledávání: podle klíčových slov a předmětových hesel z názvů prací a textů abstraktů, podle autora, zdrojového dokumentu, adresy autora, citovaného autora, citované práce, citovaného roku, s pomocí booleovských a proximitních operátorů.

Journal Citation Reports (JCR), součást kolekce databází v rámci ISI WoK, je unikátní databáze, jež představuje roční metrickou kumulaci citačních údajů obsažených v databázi Web of Science. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání metrických ukazatelů jako Impact factor, Immediacy Index - Index bezprostřední odezvy, Cited Half-life - citačního poločasu i řady dalších informací - seznamu časopisů, které daný titul citují a dalšího seznamu periodik, které jsou daným titulem citovány, dále údajů o vydavatelích, celkovém počtu článků v daném roce, ISSN čísla jednotlivých titulů, atd.

Druh zdroje: bibliografické záznamy s abstrakty, citace prací, výjimečně plné texty (WoS), faktografické údaje, metrické údaje (JCR).

Retrospektiva: od r. 1945 (WoS), od r. 1998 (JCR).

Periodicita aktualizace: týdně (WoS), ročně (JCR).


Vedoucí lékařské knihovny
Mgr. Šimíčková Denisa, Ph.D.
Telefon+420 597 372 159
Emaildenisa.simickova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání