Léčebné hemaferézy

 • Léčebné hemaferézy

  po:7,00 – 15,00 (na objednání)
  út:7,00 – 15,00 (na objednání)
  st:7,00 – 15,00 (na objednání)
  čt:7,00 – 15,00 (na objednání)
  pá:7,00 – 15,00 (na objednání)

   

  Provádíme léčebné hemaferetické výkony - na objednání, po konzultaci indikujícího lékaře s lékařem Krevního centra.

   

  Druhy hemaferétických výkonů dostupných na Krevním centru FN Ostrava

  • Výměnná léčebná plazmaferéza (TPE)
  • Léčebná erytrocytaferéza
  • Léčebná trombocytaferéza
  • Leukocytaferéza (LCP)
   granulocytaferéza
   lymfocytaferéza
  • Imunoadsorpce (IA)

   

  Léčebná hemaferéza (aferéza) - je procedura, při které krev pacienta protéká separátorem, který oddělí jednu nebo více složek krve a zbývající složky vrací Zahrnuje léčebnou erytrocytaferézu, leukocytaferézu, plazmaferézu,...

  Léčebná erytrocytaferéza - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká separátorem, kde jsou oddělenovány a posléze odstraňovány červené krvinky a jsou nahrazovány krystaloidními, event. i koloidními roztoky. Délka výkonu obvykle do 30 minut, v izovolemickém režimu, množství odebraných erytrocytů dle nastavení na separátoru.

  Léčebná leukocytaferéza – je terapeutická procedura, při níž krev pacienta protéká přístrojem, který oddělí bílé krvinky (leukémické blasty nebo granulocyty, či lymfocyty), sbírá dané buňky a vrací zpět zbývající složky krve pacientovi s nebo bez náhrady tekutin, jako jsou koloidy a/nebo krystaloidy.

  Imunoadsorpce - je terapeutická procedura, při níž přístrojově oddělená plazma pacienta protéká přístrojem, který je schopen odstranit imunoglobuliny specifickou vazbou na aktivní komponenty (např. staphylokokový protein A). Je to léčebný postup, který umožňuje snížit množství patologických autoprotilátek (imunoglobulinů) pod úroveň patogenity bez doprovodných nežádoucích ztrát ostatních plazmatických složek. Technika provedení - plazma pacienta (obsahující autoprotilátky) připravená separátorem Fresenius Com.Tec je díky možnosti propojení se zařízením Fresenius CITEM 10 dále ošetřena průtokem střídavě přes dvě kolony naplněné adsorpční látkou. Pacientovi se vrací plazma ochuzená o imunoglobuliny.

  Léčebná plazmaferéza (TPE) - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká přístrojem, který odděluje plazmu od ostatních krevních složek, plazma je odstraněna a nahrazena náhradními roztoky - koloidy (albumin a/nebo plazma) nebo kombinací krystaloidních a koloidních roztoků. Délka výkonu cca 2 hodiny v závislosti na konstituci pacienta, obvykle je prováděna výměna 1,0 - 1,5 plazmatického objemu.

  Léčebná trombocytaferéza - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká přístrojem, který odděluje a sbírá trombocyty (krevní destičky), zbylé krevní složky vrací zpět pacientovi s/nebo bez náhradních roztoků jako jsou koloidy s/nebo bez krystaloidních roztoků. Délka výkonu 2 až 3 hodiny, redukce trombocytů po jedné proceduře o 30 – 60 % výchozího počtu trombocytů.

  Separátor (např. Cobe Spectra, Fresenius Com.tec) – je přístroj, s jehož pomocí dle klinické potřeby (řešené diagnózy) jsou oddělovány patologické složky krve. Pracuje na principu centrifugace. Využívá odlišné specifické hmotnosti jednotlivých složek krve.

  Indikující klinický lékař – je ošetřující lékař pacienta, který v souladu s pacientovou diagnózou a klinickým stavem rozhoduje o indikaci léčebné hemaferézy z pohledu své odbornosti.

  Indikující lékař Krevního centra - schvaluje a provádí hemaferetický léčebný výkon na Krevním centru FN Ostrava.

  Léčebná imunoadsorpce

  Léčebná cytaferéza


×
PředchozíDalší
Načítání