Léčebné aferetické centrum

 • Léčebné hemaferézy

  pondělí – pátek:7,00-15,00
  (na objednání)

  Kontakt:
  MUDr. Šárka Blahutová
  E- mail: sarka.blahutova@fno.cz

  MUDr. Radomíra Hrdličková
  E- mail: radomira.hrdlickova@fno.cz

   

  Léčebná hemaferéza (aferéza) - je léčebný výkon, při které krev pacienta protéká separátorem, který oddělí jednu nebo více složek krve a zbývající složky vrací (léčebné erytrocytaferézy, leukaferézy, plazmaferézy, imunoadsorpce, reoferézy, lipidaferézy).

  Léčebných hemaferetické výkony Ambulance Krevního centra FN Ostrava:

  1. Léčebná výměnná plazmaferéza (TPE)
  2. Léčebná depleční erytrocytaferéza (EA)
  3. Imunoadsorpce (IA)
  4. Reoferéza (REO)

   

  Aferetický úsek Ambulance Krevního centra FNO provádí cca 1000 výkonů ročně.

  Indikující klinický lékař - je ošetřující lékař pacienta, který v souladu s pacientovou diagnózou a klinickým stavem rozhoduje o indikaci léčebné hemaferézy z pohledu své odbornosti.

  Aferetický lékař Krevního centra FN Ostrava - schvaluje aferézu a dohlíží nad hemaferetickým výkonem, řeší případné komplikace.

  Aferetická sestra Krevního centra - je zaškolena, má kompetenci k provádění hemaferéz a provádí hemaferetický léčebný výkon na Krevním centru FN Ostravaza dohledu aferetického lékaře Krevního centra.

  Separátor krevních složek - je přístroj, s jehož pomocí dle klinické potřeby (řešené diagnózy) jsou oddělovány složky krve. Pracuje na principu centrifugace. Využívá odlišné specifické hmotnosti jednotlivých složek krve - např. Fresenius Com.Tec, Spectra Optia,..

  ASFA  guidelines léčebných aferéz – pravidelně aktualizovaná doporučení „Americké společnosti pro aferézy“ pro provádění léčebných hemaferetických výkonů.

  Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice – Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special Issue - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jca.21705

  Léčebná výměnná plazmaferéza (TPE) - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká přístrojem, který odděluje plazmu od ostatních krevních složek, plazma je odstraněna a nahrazena náhradními roztoky - koloidy (albumin a/nebo plazma/Octaplas LG) nebo kombinací krystaloidních a koloidních roztoků. Délka výkonu cca 2 hodiny v závislosti na konstituci pacienta, obvykle je prováděna výměna 1,0 - 1,5 plazmatického objemu.

  Indikace TPE: vybraná autoimunitní onemocnění v souladu s ASFA doporučeními.

  Léčebná depleční erytrocytaferéza (EA) - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká separátorem, kde jsou oddělovány a posléze odstraňovány červené krvinky a jsou nahrazovány krystaloidními, event. i koloidními roztoky. Délka výkonu obvykle do 30 minut, v izovolemickém režimu, množství odebraných erytrocytů dle nastavení separátoru.

  Indikace EA: primární či sekundární polyglobulie v souladu s ASFA doporučeními.

  Imunoadsorpce (IA) - je terapeutická procedura, při níž přístrojově oddělená plazma pacienta protéká přístrojem, který je schopen odstranit imunoglobuliny specifickou vazbou na aktivní komponenty. Je to léčebný postup, který umožňuje snížit množství patologických autoprotilátek (imunoglobulinů), imunokomplexů,… pod úroveň patogenity bez doprovodných nežádoucích ztrát ostatních plazmatických složek. Technika provedení - plazma pacienta (obsahující autoprotilátky) je primárně odseparována a dále protéká kolonami s adsorpčními látkami na přístroji ADAsorb ® adsorpční látkou, pacientovi se vrací plazma ochuzená o imunoglobuliny a ostatní složky krve.

  Indikace IA: vybraná autoimunitní onemocnění v souladu s ASFA doporučeními.

  Reoferéza (REO) - je modifikací membránové diferenční filtrace plazmy, kdy se používá speciální sekundární plazmatický filtr s relativně malými otvory (reofiltr), který z protékající plazmy eliminuje exaktně definované spektrum proteinů s vysokou molekulární hmotností (nad 150 000 daltonů). Jedná se zejména o fibrinogen, α2 – makroglobulin, imunoglobulin M, LDL-cholesterol, vonWillebrandův faktor, aj. Eliminace těchto proteinů vede ke snížení krevní i plazmatické viskozity a dále ke zlepšení agregability a flexibility erytrocytů. Výsledkem snížení krevní i plazmatické viskozity je zlepšení krevního průtoku mikrocirkulací a léčebně příznivé ovlivnění některých poruch mikrocirkulace.

  Indikace REO: příznivé výsledky léčby reoferézou byly prokázány u suché formy věkem podmíněné makulární degenerace sítnice, syndromu diabetické nohy, percepční ztráta sluchu. 

   

  Léčebná imunoadsorpce

  Léčebná cytaferéza


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání