Poradny

 

Poradna pro úrazy kolena a sportovní traumatologii

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Jiří Demel


Umístění:

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
Po: 8,00 - 15,00

Poradna pro poranění kolenního kloubu a sportovní traumatologii zajišťuje následnou specializovanou péči o pacienty se sportovními úrazy, zejména s poraněním kolenního kloubu. Zajišťuje diagnostiku a indikaci k léčbě ať již operační nebo konzervativní. Součástí je doporučení rehabilitační péče.

 

 

 

 

 

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Roman Litner

Umístění:

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
Út: 8,00 - 15,00

Poradna pro poranění hlezna, paty

V poradně pro úrazy hlezna a nohy zajišťujeme vyšetření, indikace k operačnímu řešení komplikovaných poranění v dané oblasti, konzultace a terapii těžkých poranění z jiných odborných pracovišť. Dále také pooperační péči po závažných zlomeninách hlezna a nohy a hlavně vyšetření a řešení poúrazových následků, např. pakloubů, nestabilit, deformit v oblasti hlezna a nohy.

 

 

Poradna pro dětské úrazy

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Ivo Kopáček

 
Umístění:
 

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
St: 7,00 - 15,00

Poradna pro dětskou traumatologii soustřeďuje závažná poranění dětského skeletu, monotrauma včetně polytraumat a jejich pravidelná sledování a dispenzarizaci včetně veškeré diagnostiky. Sledování juvenilních kostních cyst a poúrazových deformit a následků včetně dokumentační činnosti nutné pro OSSZ či Policii ČR a soudy.

Řešení akutních traumat, jejich sledování včetně návrhů rehabilitace a dalšího tělesného rozvoje.

Dále ve spolupráci s Technickou ortopedií Ostrava rozvoj ortézování a návrhy nových typů ortéz u pohybového aparátu dítěte či individuálně zhotovené ortézy na návrh lékaře.

 

Poradna pro úrazy ruky a sportovní traumatologii

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Lubor Bialy


Umístění:
 

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
Čt: 7,30 - 10,00

Poradna pro poranění ruky zajišťuje následnou specializovanou péči o pacienty s poraněním ruky, zápěstí a předloktí. Zajišťuje diagnostiku a následnou léčbu akutních úrazových i poúrazových stavů, zejména karpálních nestabilit, pakloubů člunkových kostí, korekčních osteomií ruky a předloktí. Součástí je pooperační doléčení včetně, doporučení a sledování rehabilitační péče. V ambulanci se provádí diagnostika a částečně i léčba sportovních úrazů.

 

 

Poradna pro pacienty s kostním infektem

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Milan Šír


Umístění
: 

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
Čt: 10,00 - 15,00

V této poradně sledujeme pacienty s chronickými infekty kosti/ chronická osteomyelitida/ z regionu celé severní a střední Moravy.

Pacienty indikujeme k operačním výkonům, sledujeme jejich pooperační průběh a spolupracujeme v jejich rehabilitační léčbě.

Konzultujeme ATB léčbu s Antibiotickým centrem Ústavu hygieny v Ostravě. Řadu pacientů s chronickým zánětem kostí léčíme autologním stafylokokovým lyzátem připraveným v Ústavu hygieny Ostrava. Dále se věnujeme léčbě infektů měkkých tkání u diabetiků a provádíme konzultace zavedené léčby infektu kostí i měkkých tkání pro jiná traumatologická a chirurgická pracoviště.

 

Poradna pro úrazy ramene a sportovní traumatologii

Kontakt:

597 373 063

 

Personální obsazení:
MUDr. Roman Madeja


Umístění: 

Budova A, Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
Pá: 8,00 - 15,00

V této poradně jsou sledování pacienti po úrazech v oblasti ramenního kloubu, zejména po osteosyntézách zlomenin horního konce pažní kosti, po zlomeninách klíčků, a také po poraněních měkkých tkání a vazů v oblasti ramenního kloubu.

Dále jsou sledování pacienti po artroskopiích ramenního kloubu, které provádíme v poúrazových indikacích. Jedná se zejména o stabilizační operaci při nestabilitě ramenního kloubu po opakovaných vykloubeních, dále pak artroskopické operace bolestivých stavů ramenního kloubu a stavů omezujících hybnost, zejména elevaci paže.

 

Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Miroslava Berková
Telefon+420 597 375 009
Emailmiroslava.berkova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 002
×
PředchozíDalší
Načítání