MUDr. OTAKAR KRAFT, Ph.D. Přednosta, Klinika nukleární medicíny

 

Vzdělání

 • 2007: Absolvent manažerského kurzu Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic pořádané BIBS - Brno International Business School
 • 2001-2004: Doktorské studium na lékařské fakultě Masarykovy university v Brně
 • 2003: Absolvent kurzu Základy efektivní komunikace, umění vyjednávat (IPVZ Praha)
 • 2002: Absolvent kurzu se získáním Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB Praha)
 • 2001: Absolvent školení v klasifikačních systémech MKN-10 a AP DRG
 • 1991: Základní státní zkouška anglický jazyk v jazykové škole Ostrava
 • 1985: Specializační atestace nukleární medicína
 • 1982: Základní atestace vnitřní lékařství
 • 1972-1978: Lékařská fakulta UJEP Brno
 • 1968-1972: Gymnasium Ostrava

Profesní organizace

 • Evropská společnost nukleární medicíny (EANM)
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM)
 • Spolek lékařů Ostrava
 • Americká společnost nukleární medicíny (SNM)

Profesní historie

 • 2003-dosud: Přednosta, Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava
 • 2002: Zstupující přednosta, Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava
 • 1997-2002: Zástupce přednosty pro LP, Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava
 • 1982-1997: Samostatně pracující lékař, Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava
 • 1978-1982: Sekundární lékař Interního oddělení KNsP Ostrava-Zábřeh

Studijní pobyty, semináře, kongresy

 • 13. 10.–17. 10. 2007: Účast na Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Kodaň, Dánsko (aktivní účast- spoluautor jednoho posteru)
 • 3. 7.–7. 9. 2007: Účast na 2nd International Conference on Radiopharmaceutical Therapy, Ulaanbaatar, Mongolsko (aktivní účast - autor jedné přednášky, spoluautor 1 přednášky)
 • 2. 6.–6. 6. 2007: Účast na 54th Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, Washington, USA (aktivní účast-spoluautor tří posterů)
 • 17. 5.–19. 5. 2007: Účast na Second Middle Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine, Krakov, Polsko (aktivní účast-autor dvou a spoluautor jedné přednášky, spoluautor jednoho posteru)
 • 22. 10.–27. 10. 2006: Účast na 9th Congress of World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB), Soul, Korea (aktivní účast-autor čtyř a spoluautor dvou posterů)
 • 27. 9.–5.10.2006: Účast na Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine, Athény, Řecko (aktivní účast-autor tří a spoluautor jednoho posteru)
 • 2. 6.–8. 6. 2006: Účast na 53rd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, San Diego, USA (aktivní účast - autor dvou a spoluautor jednoho posteru)
 • 13. 5.–4. 5. 2006: Účast na Radionuclide Therapy - Dosimetry Course EANM /IAEA, Vídeň, Rakousko
 • 5. 5.–6. 5. 2006: Účast na 33. semináři Evropské školy nukleární medicíny v Tallinnu v Estonsku
 • 15. 10.–19. 10. 2005: Účast na Annual Congress of the European Assocation of Nuclear Medicine Istanbul, Turecko (aktivní účast-autor čtyř a spoluautor dvou posterů)
 • 2005: Účast na WFNMB/WRPTC International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT-2005), Limassol, Cyprus 11-14 October 2005 (aktivní účast-autor dvou přednášek a jednoho posteru)
 • 2005: Účast na Regional training course Clinical applications of PET/CT IAEA, 26-30 September 2005, Riga, Latvia
 • 2005: Účast na 52nd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, Toronto, Kanada (aktivní účast-autor jednoho posteru a spoluautor jedné přednášky)
 • 2005: Účast na Konferencja naukowo-szkoleniowa, Szklarska Poreba "Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii", Szklarska Poreba, Polsko (aktivní účast-autor jedné přednášky a spoluautor jedné přednášky)
 • 2004: Účast na kongresu EANM v Helsinkách (aktivní účast-autor a spoluautor tří posterů)
 • 2004: Aktivní účast na International symposium on Nuclear oncology v brazilském Porto Alegre (přednáška, poster, spoluautor dalšího posteru)
 • 2003: Účast na kongresu EANM v Amsterdamu (aktivní účast-spoluautor posteru)
 • 2003: Účast na 25. semináři Evropské školy nukleární medicíny v Praze
 • 2003: Studijní stáž v PET centru v nemocnici Praha-Motol
 • 2003: Účast na praktické výuce Ultrasonografie štítné žlázy a orbit v Endokrinologickém ústavu v Praze
 • 2002: Aktivní účast (poster) na International symposium on cardiovascular nuclear medicine - Peking, Čína
 • 2002: Na kongresu EANM ve Vídni
 • 2002: Na International symposium on scintimammography and detection of sentinel lymph nodes IAEA ve Štětíně v Polsku.
 • 2001: Na Regional training course on Pediatric Nuclear Medicine v Lemessos na Kypru,
 • 2000: Účast na kongresu EANM v Paříži
 • 2000: Na International Workshop on Clinical Applications of Assays for Thyroglobulin (BrahmsForum Thyroid) v Berlíně, SRN
 • 2000: Na Regional training course on Cell irradiation in clinical nuclear medicine practice v Paříži a Rouenu ve Francii
 • 2000: Na Regional training course on Interventional Nuclear Medicine ve Varně v Bulharsku
 • 1999: Účast na praktické výuce Ultrasonografie štítné žlázy a krčních uzlin na KNM FN Praha-Motol
 • 1999: Účast na Regional training course on Nuclear Cardiology v Budapešti v Maďarsku
 • 1999: Na 13. semináři Evropské školy nukleární medicíny na Ostravici v České republice
 • 1998: Na 9. semináři Evropské školy nukleární medicíny v Brdo ve Slovinsku
 • 1998: Účast na 7. semináři Evropské školy nukleární medicíny v Budapešti v Maďarsku
 • 1997: Dvoutýdenní studijní pobyt na Oddělení nukleární medicíny Universitní nemocnice v belgickém Leuvenu.

Vědecká, pedagogická, publikační a přednášková činnost

Granty

 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR reg. č. 2644-3 Počítačové zpracování funkčních radionuklidových vyšetření. 1995-1997. (řešitelé: V. Ullmann, A. Slanina, J. Kubinyi, J. Kuba, O. Kraft).
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR reg. č. NR 8144-3 Význam detekce sentinelových uzlin u časných stádií karcinomu cervixu. 2004-2006. (řešitelé: L. Ševčík, P. Koliba, J. Klát, O. Kraft, R. Čuřík, A. Pelikán).

Výuka

 • Zdravotní škola v Ostravě - výuka oboru radiologický laborant - 2 roky
 • Zdravotně sociální fakulta - Katedra zobrazovacích metod - interní úvazek (odborný asistent) (2004 - dosud)
 • Zdravotně sociální fakulta - Katedra vyšetřovacích metod (externí zaměstnanec) (2003 - 2004)
 • Vedoucí 7 bakalářských prací v roce 2006 a 2007 a v roce 2007-2008 2 bakalářských prací.
 • Účast v komisi pro státní závěrečné zkoušky Katedry zobrazovacích metod ZSF OU 2006, 2007, 2008.
 • Výuka na subkatedře nukleární medicíny IPVZ (vedoucí doc. M. Mysliveček, Ph.D. KNM Olomouc) - vysokoškolský učitel, od roku 2002.
 • Školitel lékařů a středně zdravotnického personálu z ČR a ze zahraničí.

Výzkumné projekty

 • Hlavní řešitel Koordinovaného výzkumného projektu IAEA Vídeň Role of cerebral perfusion SPECT in the differential diagnosis of dementia 2003-2006,
 • Hlavní řešitel Koordinovaného výzkumného projektu IAEA Vídeň Evaluation of a single utilization of pulmonary perfusion scintigraphy in patients with suspected pulmonary embolism 2004-2008.
 • Spoluřešitel IAEA Technical Cooperation (TC) Europe regional project Thematic Programme on Nuclear Medicine (RER/6/011) 2005 - 2006 a IAEA Technical Cooperation (TC) Europe regional project Improving Clinical Practice in Nuclear Medicine (RER/6/014) 2007 - 2009.

Klinické studie – hlavní řešitel klinických studií

 • Klinické hodnocení radiačně synovektomické aplikace [166Ho]-Holmium-boro-makroagregátů, injekční suspenze u pacientů s chronickou artritidou (HoBMA/2004/01) -2005.
 • An open - label, multicentre, phase 2 study evaluating the utility of 123I-MIBG scintigraphy for assessing arrhythmic risk as compared to cardiac electrophysiology testing in subjects with left ventricular dysfunction. (protocol number MBG203, GE Healthcare) - 2005-2006.
 • Multicenter, randomized, open-label, clinical study AG-PH3 on the agreement of Scintium Granulocyte and labeled 99mTc-White Blood Cells in diagnosing infection/inflammation by imunoscintigraphy in peripheral bone and joints with suspected osteomyelitis - CIS BIO. 2006-2007.
 • An open -label, multicentre, phase 3 study evaluating the prognostic usefulness of 123I-MIBG scintigraphy for identifying subjects with heart failure who will experience an adverse cardiac event (protocol number MBG311, GE Healthcare). 2007-2008.

Klinické studie – spoluřešitel klinických studií

 • Oral Direct Fractor Xa Inhibitor BAY 59-7939 in Patients with acute symptomatic Deep Vein Thrombosis ODIXa-DVT - II. fáze klinické studie s faktorem Xa inhibitorem BAY 59-7939 ODIXa-DVT, (inhibitiru faktoru Xa u hluboké tromboflebitidy k zabránění trombembolismu) (Bayer) - 2004-2005.
 • Oral Direct Factor Xa Inhibitor Abixaban Botticelli CV 185017 in Patients with acute symptomatic Deep Vein Thrombosis - II. fáze klinické studie s faktorem Xa inhibitorem Abixabanem, (inhibitiru faktoru Xa u hluboké tromboflebitidy k zabránění trombembolismu) - 2005-2006.
 • Studie van Gogh - v léčbě hluboké žilní trombózy (DVT), č. studie 64714, 2005-2006.
 • A double blind, randomised, dose finding, repeat dose, phase II, multicentre study of Alpharadin TM for the treatment of hormone refractory patients with prostate cancer and skeletal metastases. Algeta ASA, clinical study BC1-04. 2006-2007 (hlavní řešitel přednosta MUDr. David Feltl, Ph.D., Onkologická klinika FN).
 • A Sequential Dose Escalation and Dose Selection Safety Study of Regional Intra-thrombus Plasmin (Human) Infusion In Acute Lower Extremity Native Artery or Bypass Graft Occlusion protokol č.: 050003. Hlavní zkoušející : MUDr. Václav Procházka FN Ostrava, Ústav radiodiagnostický, Smluvní zadavatel: PPD Czech Republic, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, v zastoupení sponsora studie: Talecris Biotherapeutics, Inc. - je výrobcem léčiva. 2007- 2009.

Jiné aktivity

 • 1993-2002: revizní lékař OP VZP Přerov a Opava
 • 1999-2001: revizní lékař FNsP Ostrava
 • 2001-2002: metodik DRG FNsP Ostrava
 • Konzultant Mammocentra Femina, s.r.o. Ostrava

Informace o mé osobě

 • Marquis Who's Who in the World, 2006 (23rd Edition)
 • Marquis Who's Who in the Medicine and Healthcare, 2006-2007
 • Kdo je kdo osobností české současnosti 2005, 2006. ISBN 80-902586-9-7 (Agentura KDO JE KDO -sdružení společností RAPID, a.s. a STUDIO 1809, s.r.o.)
 • Český almanach osobností a firem 2005 (Hamaro spol. s r.o.)

Členství v redakční radě odborného časopisu v zahraničí

 • editorial board member for - The Open Law Journal, https://www.bentham.org/open/tolawj/EBM.htm

Přednosta
doc. MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 462
Emailmartin.havel@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 420
Emailjana.golisova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání