Úsek paliativní péče

 
onkologie

 

Služby v oblasti paliativní péče na naší klinice:

  • tým kvalifikovaných lékařů a sester s atestací a dalším vzděláním v paliativní medicíně, resp. paliativní ošetřovatelské péči
  • konzultace ohledně následné péče, široké možnosti volby (léčebny dlouhodobě nemocných, hospic, domácí hospicová péče)
  • kontinuitu paliativní péče, naši lékaři pracují pro domácí hospicové agentury, o pacienty se tak staráme i v jejich domácím prostředí
  • konzultace v oblasti výživy, léčby bolesti, péče o kůži a sliznice
  • služby sociální pracovnice
  • pravidelná duchovní služba, možnost hovoru s knězem, i pro pacienty bez vyznání (odkaz na https://www.fno.cz/informace-o-nemocnici/duchovni-pece)
  • dobrovolnická činnost (odkaz na https://www.fno.cz/organizacni-struktura/dobrovolnicka-cinnost)
  • spolupracujeme s paliativním a podpůrným týmem FN Ostrava
  • spolupracujeme s Ambulancí paliativní a podpůrné péče FN Ostrava

 

Odkazy na spolupracující instituce:

LDN Klokočov (https://www.fno.cz/lecebna-pro-dlouhodobe-nemocne-klokocov)
Oddělení následné péče Nemocnice Bílovec (https://cms.nvb.cz/www/cl-830/44-oddeleni-nasledne-pece)

 

Hospic

Hospic Svatého Lukáše Ostrava (https://www.ostrava.caritas.cz/)
Hospic Frýdek-Místek (https://www.hospicfm.cz)

 

Mobilní hospic

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (https://www.mhondrasek.cz)
Charitní středisko Svatého Kryštofa (https://www.ostrava.caritas.cz)
Charitní hospicová péče Pokojný přístav (https://www.charitaopava.cz/)

Všeobecná sestra ambulance paliativní a podpůrné péče
Martina Vzorková, DiS.
Telefon+420 597 372 180
Emailmartina.vzorkova@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání