Úsek zdravotně sociálních pracovnic

Úsek zdravotně sociálních pracovnic Fakultní nemocnice v Ostravě poskytuje pomoc pacientům FNO všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit.

Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc.

 

Pacienti, kterým je pomoc nejčastěji poskytována

Klient neschopný řešit své problémy z důvodů:

 • osamělost,
 • tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální),
 • psychická choroba,
 • demence,
 • závislosti (alkohol, drogy, hry...),
 • nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší),
 • hmotná nouze.

 

Co pro Vás můžeme udělat
 • Zajišťujeme následnou lůžkovou péči (léčebny, hospice, ústavy).
 • Pomáháme zajistit terénní služby (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).
 • Poskytujeme poradenství o dávkách sociální péče a podpory, zařízeních sociálních služeb (domovy, přechod.pobytové služby).
 • Pomáháme najít azylové ubytování.
 • Poskytujeme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.

 

Jak a kde požádat o pomoc zdravotně sociálního pracovníka

Hospitalizovaný pacient si může vyžádat návštěvu zdravotně sociální pracovnice k lůžku prostřednictvím sestry z příslušného oddělení, event. sám si jednání domluvit na níže uvedených kontaktech.

Rodinné příslušníky taktéž prosíme, aby si osobní jednání nejprve domluvili telefonicky (v kanceláři nejsme přítomny celý den)

Marie Karásková, DiS.
vedoucí úseku zdravotně sociálních pracovnic
Tel.: 553 048 730 E-mail: JavaScript@@bWFyaWUua2FyYXNrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Bc. Libuše Holušová Tel.: 553 048 931 E-mail: JavaScript@@bGlidXNlLmhvbHVzb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Bc. Jana Wiechcová Tel.: 553 048 912 E-mail: JavaScript@@amFuYS53aWVjaGNvdmFAZm5vLmN6
Paliativní ambulance:
Mgr. Jarmila Ozdincová
Tel.: 553 048 906 E-mail: JavaScript@@amFybWlsYS5vemRpbmNvdmFAZm5vLmN6
Mgr. Lucie Adamčíková Tel.: 553 048 935 E-mail: JavaScript@@bHVjaWUuYWRhbWNpa292YUBmbm8uY3o%3D
Mgr. Petr Čech Tel.: 553 048 936 E-mail: petr.cech2@fno.cz
Mgr. Andrea Walachová Tel.: 553 048 932 E-mail: JavaScript@@YW5kcmVhLndhbGFjaG92YUBmbm8uY3o%3D
Mgr.et Bc . Hana Žurovcová Tel.: 553 043 880 E-mail: JavaScript@@aGFuYS56dXJvdmNvdmFAZm5vLmN6
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov
Michaela Formánková,Dis.
Tel.: 556 455 599 E-mail: JavaScript@@bWljaGFlbGEuZm9ybWFua292YUBmbm8uY3o%3D

 

Seznam nízkoprahových center pro lidi bez domova.

O jaké dávky nemocenského pojištění se zajímáte?

Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory

 

Vedoucí úseku zdravotně sociálních pracovnic
Marie Karásková, DiS.
Telefon+420 553 048 730
Emailmarie.karaskova@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání