Přehled publikační činnosti ÚLM v roce 2022

 • PETEJOVÁ, Naděžda, Arnošt MARTÍNEK, J. ZADRAŽIL, V. KLEMENTA, L. PŘIBYLOVÁ, R. BRIŠ, Marcela KÁŇOVÁ, Radka ŠIGUTOVÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, E. BAČE a David STEJSKAL. Expression and 7-day time course of circulating microRNAs in septic patients treated with nephrotoxic antibiotic agents. BMC Nephrology[online]. 2022, vol. 23, no. article 111, p. 1-18 [cit. 2023-01-09]. ISSN 1471-2369. eISSN 1471-2369. Dostupné z https://bmcnephrol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12882-022-02726-6.pdfIF2021 2.585/Q3

 • BUŽGA, Marek, E. MACHYTKA, E. DVOŘÁČKOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, David STEJSKAL, J. MÁCA a J. KRÁL. Methylene blue: a controversial diagnostic acid and medication?. Toxicology research.2022, vol. 11, no. 5, p. 711-717. ISSN 2045-452X. eISSN 2045-4538. IF2021 2.68/Q3

 • REVENDOVÁ, Kamila, D. ZEMAN, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Radovan BUNGANIČ, P. HANZLÍKOVÁ, K. KARASOVÁ, Ondřej VOLNÝ a Michal BAR. Prognostic value of intrathecal IgM synthesis determined by various laboratory methods in patients with early multiple sclerosis - a prospective observational study. Multiple sclerosis and related disorders.2022, vol. 63, no. article 103847, p. 1-9. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. IF2021 4.808/Q2

 • PLÁŠEK, Jiří, Marie LAZÁROVÁ, Jozef DODULÍK, Patrik ŠULC, David STEJSKAL, Zdeněk ŠVAGERA, František VŠIANSKÝ a Jan VÁCLAVÍK. Secretoneurin as a novel biomarker of cardiovascular episodes: are we there yet? A narrative review. Journal of clinical medicine[online]. 2022, vol. 11, no. 23 (article 7191), p. 1-8 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2077-0383. eISSN 2077-0383. Dostupné z https://www.mdpi.com/2077-0383/11/23/7191IF2021 4.964/Q2

 • ŽONDRA REVENDOVÁ,  D. ZEMAN, R. BUNGANIČ, K. KARASOVÁ, Ondřej VOLNÝ, Michal BAR a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Serum neurofilament levels in patients with multiple sclerosis: A comparison of SIMOA and high sensitivity ELISA assays and contributing factors to ELISA levels. Multiple sclerosis and related disorders.2022, vol. 67, no. September, p. 1-6. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. IF2021 4.808/Q2

 • BLAHO, Martin, Jitka MACHÁČKOVÁ, P. DÍTĚ, P. HOLÉCZY, P. ŠEDIVÝ, R. PSÁR, Zdeněk ŠVAGERA, D. VILÍMEK, Daniel TOMAN, O. URBAN a Marek BUŽGA. Use of magnetic resonance imaging to quantify fat and steatosis in the pancreas in patients after bariatric surgery: a retrospective study. Obesity surgery.2022, vol. 32, no. 11, p. 3666-3674. ISSN 0960-8923. eISSN 1708-0428. IF2021 3.479/Q2

 • KONÍČKOVÁ, D., K. MENŠÍKOVÁ, L. TUČKOVÁ, E. HÉNYKOVÁ, M. STRNAD, D. FRIEDECKÝ, David STEJSKAL, R. MATĚJ a P. KAŇOVSKÝ. Biomarkers of neurodegenerative diseases: biology, taxonomy, clinical relevance, and current research status. Biomedicines[online]. 2022, vol. 10, no. 7 (Article 1760), p. 1-25 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2227-9059. eISSN 2227-9059. Dostupné z https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1760IF2021 4.757/Q2,Q2,Q2

 • KARAS, D., Marek BUŽGA, David STEJSKAL, P. KOCNA, P. HOLÉCZY, A. NOVOTNÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Breath tests used in the context of bariatric surgery. Diagnostics[online]. 2022, vol. 12, no. 12 (article 3170), p. 1-10 [cit. 2023-01-09]. ISSN 2075-4418. eISSN 2075-4418. Dostupné z https://www.mdpi.com/2075-4418/12/12/3170IF2021 3.992/Q2

 • ŠIGUTOVÁ, Radka, Lukáš EVIN, David STEJSKAL, Věra PLOTICOVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Specific microRNAs and heart failure: time for the next step toward application?. Biomedical papers[online]. 2022, vol. 166, no. 4, p. 359-368 [cit. 2023-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2022/04/02.pdfIF2021 1.648/Q4

 • ZEMAN, David, Kamila REVENDOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Markéta RYZÍ, Petra MASAROVIČOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Věra KOTRLOVÁ, Pavel HRADÍLEK, David STEJSKAL a V. THON. Analysis of cerebrospinal fluid cells by flow cytometry: Comparison to conventional cytology. Biomedical papers[online]. 2022 May 4. doi: 10.5507/bp.2022.21. Online ahead of print. IF2021 1.648/Q4

 • REVENDOVÁ, Kamila, Pavlína KUŠNIEROVÁ, K. KARASOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Pavel HRADÍLEK, Ondřej VOLNÝ a Michal BAR. Could high sensitivity ELISA method be an option to determinate serum neurofilaments in patients with multiple sclerosis? (ECTRIMS 2022, 26 – 28 October 2022, Amsterdam, the Netherlands). Multiple sclerosis journal.2022, vol. 28, no. 3S, p. 820-821. ISSN 1352-4585. eISSN 1477-0970.

 • MACHYTKA, Evžen, Marek BUŽGA, Zdeněk ŠVAGERA, Karolína JANOCHOVÁ, David STEJSKAL, D.B. LAUTZ, M. RYOU, D.C. SIMONSON a C.C. THOMPSON. Endoscopic partial jejunal diversion using and incision-less magnetic anastomosis system in patients with obesity and type 2 diabetes: durable metabolic results at 3 years. (DDW® 2022, May 21-24, 2022, San Diego). 2022, vol. 162, no. 7-Suppl., p. S-1017. ISSN 0016-5085. eISSN 1528-0012.

 • NOVOBILSKÝ, Richard, H. ŠTEFANSKÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Proteiny 14-3-3 a jejich klinický význam. Klinická biochemie a metabolismus.2022, roč. 30, č. 4, s. 125-131. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.

 • VILÍMOVÁ, Karin, Olga MICHNOVÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Sérový amyloid A a jeho klinický význam. Klinická biochemie a metabolismus.2022, roč. 30, č. 4, s. 111-116. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.

 • ŠVUB, Kryštof, Kamila REVENDOVÁ, Ondřej VOLNÝ, Pavel HRADÍLEK, Olga ZAPLETALOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ a Michal BAR. Neuromyelitis optica imitující astrocytom. (19. sympozium praktické neurologie, 2.-3. června 2022, Brno). Neurologie pro praxi.2022, roč. 23, č. Suppl.C, s. 24,26. ISSN 1213-1814. eISSN 1803-5280.

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání