Závodně preventivní péče

Kontakt:

Smlouvy na pracovně preventivní péči:
597 373 220
597 373 221

Vyšetření pro posuzování nemocí z povolání,chladových testů, spirometrických metod:
597 373 253
597 373 229
597 372 225

Posuzování a uznávání nemocí z povolání (NzP) a úrazů

 • Komplexní vyšetření v rámci jednoho pracoviště (FNO).
 • Vystavení posudku na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.
 • Dispenzarizace pacientů s NzP a ohrožení nemocí z povolání (za účelem diferenciální diagnostiky závažných onemocnění, především plicních, revmatických, endokrinních, systémových, která se skrývají pod stejným obrazem.
 • Poradenská činnost v problematice NzP.
 

Závodně preventivní péče

 • Pracovně lékařská péče: posuzování zdravotní způsobilosti k práci v dané profesi: vstupní, následné preventivní a výstupní prohlídky (v rámci smluvního vztahu s podnikem):
  • zajišťujeme komplexní vyšetření pracovníků během jednoho pracovního dne včetně konziliárních služeb,
  • kompenzujeme (terapeuticky, opatřeními na pracovišti) zjištěná onemocnění,
  • spolupracujeme s vedením podniku s cílem zabránit vzniku nemocí z povolání (pravidelné návštěvy pracoviště, zdravotní školení zaměstnanců).
 • Spolupráce s lékaři pracovně lékařské péče:
  • konziliární vyšetření: chladové testy, spirometrická vyšetření včetně bronchoprovokačních testů,
  • poradenská činnost.

 

Péče o alergiky v pracovním procesu a jejich zařazování do práce

 • Stanovení tíže alergenního rizika pro práci v dané profesi:
  • komplexní interní vyšetření alergického profilu zaměstnance,
  • seznámení s pracovištěm a pracovními podmínkami,
  • testování senzibilizace na možné profesní alergeny.
 • Sledování klinického stavu v pravidelných intervalech podle zjištěné tíže alergenního rizika.
 

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí

 • Posuzování zdravotního stavu pro schopnost práce v zahraničí.
 • Zajištění pracovníka pro práci ve zdravotně rizikových a epidemiologicky obtížných oblastech (medikamentózní kompenzace, očkování, edukace, kontrola po příjezdu).
 • Hodnocení zdravotního stavu na žádost světových zaměstnavatelských organizací (vypracovávání cizojazyčných formulářů a certifikátů hodnotících zdravotní stav a jednotlivá vyšetření).

 

Léčebná péče (s cílem umožnit pracovní zařazení)

 • Hypertonici v nočních směnách a fyzicky náročných profesích.
 • Léčba pohybového ústrojí, vázoneuróz a neuropatií u pacientů s různým pracovním zatížením či zjištěnou NzP.
 • Alergici zařazení do pracovního procesu.
 • Kardiovaskulární kompenzace vyžadující speciální přístup pro přítomnost některých NzP (hypertonici s pneumokoniózou, CHOPN nebo vazoneurózou atd.).

 

Sledování pacientů s toxikologickou problematikou

 • Posuzování NzP a dispenzarizace pacientů s profesní otravou.
 • Dispenzarizace a léčba pracovníků s vyšší hladinou toxinů v krvi nebo moči bez poškození orgánů (léčba:podávání nebo zapůjčování chelátů, které nejsou v ČR registrovány - poskytuje naše pracoviště).

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání