Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Pracovnělékařská služba

Oddělení pracovního a preventivního lékařství poskytuje:

  1. Pracovnělékařskou službu o zaměstnance rizikových i nerizikových pracovišť, a to komplexně (smluvně) nebo jen specializovaná vyšetření (chladové testy - prstová pletysmografie, spirometrii, audiometrii, EKG a EMG screening).

  2. Poradenství v zařazování prací do kategorií, faktorů a sestavení popisu pracovního místa včetně následných preventivních opatření.

  3. Dohled na pracovištích a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci.

  4. Pracovnělékařské prohlídky u klienta (zaměstnance) jsou realizovány v průběhu jednoho dne.


×
PředchozíDalší
Načítání