Pracovnělékařská služba

 

Oddělení pracovního a preventivního lékařství poskytuje:

  1. Pracovnělékařskou službu o zaměstnance rizikových i nerizikových pracovišť, a to komplexně (smluvně) nebo jen specializovaná vyšetření (chladové testy - prstová pletysmografie, spirometrii, audiometrii, EKG a EMG screening).

  2. Poradenství v zařazování prací do kategorií, faktorů a sestavení popisu pracovního místa včetně následných preventivních opatření.

  3. Dohled na pracovištích a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci.

  4. Pracovnělékařské prohlídky u klienta (zaměstnance) jsou realizovány v průběhu jednoho dne.


Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání