Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Oddělení pracovního a preventivního lékařství

Pracovní lékařství je klinický obor spadající pod vnitřní lékařství, který se zabývá vztahem zdravotního stavu pracovníka ke konkrétní pracovní činnosti a pracovnímu prostředí.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství je akreditováno pro předatestační přípravu v oboru pracovní lékařství a všeobecné praktické lékařství. Nabízí školící místa pro výuku nemocí z povolání, všeobecného praktického lékařství, pracovnělékařskou péči, péči o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, spirometrické vyšetřovací metody v pracovním lékařství, postup zařazování alergiků do pracovního procesu.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství je očkovacím centrem, očkujeme osoby vyjíždějící do zahraničí a všechna dostupná očkování u dospělých osob.

V pracovnělékařské péči upřednostňuje smlouvy s podniky, kde je riziko vibrací, jednostranné a nadměrné zátěže, expozice fibrogennímu prachu a profesním alergenům, služební cesty do zdravotně závažných a epidemiologicky obtížných oblastí.


×
PředchozíDalší
Načítání