Často kladené otázky

 

Jak probíhá příprava pracovníka pro práci v zahraničí?

Přípravu provádí lékař internista s atestací z pracovního lékařství, který je vyškolený v problematice cestovní medicíny, tropických onemocnění, očkování a který je schopen aktuálně přijímat informace v oblasti zdravotních rizik ve světě.

V čem spočívá vlastní péče?

Vlastní péče spočívá v komplexním interním vyšetření před odjezdem, zajištění kardiovaskulární, pulmonální a metabolické kompenzace klienta (pokud je třeba). Důraz je kladen na pracovní anamnézu (pracovní podmínky, technologie práce a konkrétní pracovní činnost), způsob dopravy na pracoviště, stravování a mimopracovní aktivity. V edukačním pohovoru je pracovník upozorněn na zdravotní rizika v dané oblasti, dále je seznámen se způsobem aplikace antimalarik a léků při zdravotních potížích, včetně poučení o řešení zdravotních komplikací. Je provedeno očkování a vystaven mezinárodní očkovací průkaz. Při déletrvajících pobytech je nutné psychologické vyšetření. Klientovi je vydán posudek o zdravotní způsobilosti navrhovaného pracovního zařazení v dané oblasti.

Co se děje po návratu?

Po návratu ze zdravotně rizikové oblasti je opět provedeno komplexní interní vyšetření se zaměřením na zdravotní potíže pracovníka a vykonávanou pracovní činnost. Na základě tohoto vyšetření je vystaven posudek o zdravotním stavu po příjezdu ze zahraničí. Pokud došlo k onemocnění a léčbě v zahraničí, je prostudována dokumentace zahraničního lékaře a zjištěn současný zdravotní stav pracovníka. V případě onemocnění je posuzována profesionalita onemocnění. Nemoc z povolání je hlášena podle přílohy k Nařízení vlády Sbírky zákonů č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Hlášeny jsou jednak nemoci vznikající při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy, což jsou nemoci tropické a parazitární (kapitola V, položka č. 3), ale i jiná onemocnění, která spadají do seznamu nemocí z povolání a prokazatelně vznikla při práci.

Jakým způsobem se mohu objednat na ambulanci cestovní medicíny?

Objednávky buď osobně nebo telefonicky přímo s lékařem na čísle 597 373 221.
Podle tohoto prvního kontaktu naplánujeme druh nabízené péče.

Kde nás najdete?

Po vstupu do budovy Polikliniky zahnete kolem informací doprava, vedle stánku se zeleninou je vchod na schodiště, po kterém vyjdete do prvního poschodí. Na konci chodby je kartotéka, kde se budete hlásit jako cestovatel nebo k očkování.

 

 


Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání