Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařská péče

Spolupráce s lékaři pracovnělékařské péče: 

 • konziliární vyšetření: chladové testy, spirometrická vyšetření včetně bronchoprovokačních testů,
 • poradenská činnost.

 

Péče o alergiky v pracovním procesu a jejich zařazování do práce

Stanovení tíže alergenního rizika pro práci v dané profesi:

 • komplexní interní vyšetření alergického profilu zaměstnance, 
 • seznámení s pracovištěm a pracovními podmínkami,
 • testování senzibilizace na možné profesní alergeny.

Sledování klinického stavu v pravidelných intervalech podle zjištěné tíže alergenního rizika.

 

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí

 • Posuzování zdravotního stavu pro schopnost práce v zahraničí.
 • Zajištění pracovníka pro práci ve zdravotně rizikových a epidemiologicky obtížných oblastech (medikamentózní kompenzace, očkování, edukace, kontrola po příjezdu).
 • Hodnocení zdravotního stavu na žádost světových zaměstnavatelských organizací (vypracovávání cizojazyčných formulářů a certifikátů hodnotících zdravotní stav a jednotlivá vyšetření).

 

Léčebná péče (s cílem umožnit pracovní zařazení)

 • Hypertonici v nočních směnách a fyzicky náročných profesích.
 • Léčba pohybového ústrojí, vazoneuróz a neuropatií u pacientů s různým pracovním zatížením či zjištěnou nemocí z povolání.
 • Alergici zařazení do pracovního procesu.
 • Kardiovaskulární kompenzace vyžadující speciální přístup pro přítomnost některých NzP (hypertonici s pneumokoniózou, CHOPN nebo vazoneurózou atd.).

 

Audiometrie

 • provádíme vyšetřování sluchu v rámci vstupních, výstupních, mimořádných a preventivních prohlídek do rizika hluku na žádost poskytovatele pracovnělékařských služeb 

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání