Oddělení pracovního a preventivního lékařství

 

Pracovní lékařství je klinický obor spadající pod vnitřní lékařství, který se zabývá vztahem zdravotního stavu pracovníka ke konkrétní pracovní činnosti a pracovnímu prostředí.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství je akreditováno pro předatestační přípravu v oboru pracovní lékařství a všeobecné praktické lékařství. Nabízí školící místa pro výuku nemocí z povolání, všeobecného praktického lékařství, pracovnělékařskou péči, péči o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, spirometrické vyšetřovací metody v pracovním lékařství, postup zařazování alergiků do pracovního procesu.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství je očkovacím centrem, očkujeme osoby vyjíždějící do zahraničí a všechna dostupná očkování u dospělých osob.

V pracovnělékařské péči upřednostňuje smlouvy s podniky, kde je riziko vibrací, jednostranné a nadměrné zátěže, expozice fibrogennímu prachu a profesním alergenům, služební cesty do zdravotně závažných a epidemiologicky obtížných oblastí.


Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání