MUDr. ZDEŇKA HAJDUKOVÁ, Ph.D. Přednosta, Klinika pracovního a preventivního lékařství

Vzdělání

 • 2005: Ukončení doktorského studia na LF Masarykovy university a FN u sv. Anny v Brně. Obor vnitřní lékařství. Téma doktorského studia - Příčiny a rozvoj profesionálního astmatu u horníků OKD.
 • 1989: Atestace z oboru Hygiena práce a nemoci z povolání
 • 1986: I. atestace z oboru Vnitřní lékařství
 • 1977-1983: Lékařská fakulta UP Olomouc
 • 1973-1977: Gymnázium Dr. Šmerala, Ostrava

Profesní organizace

 • 2006-dosud: Odborná komise MZ ČR pro posuzování nemocí z povolání - člen
 • 2005-dosud: Akreditační komise při MZ ČR pro obor pracovní lékařství - člen
 • 2005-dosud: Atestační komise při MZ ČR pro obor pracovní lékařství - člen
 • 2003-2004: Odborná komise MZ ČR pro posuzování nemocí z povolání - člen
 • Společnost nemocí z povolání při ČLS JEP - vedoucí sekce péče o pracující služebně vyjíždějící do zahraničí

Profesní historie

 • 2003-dosud: Přednosta Kliniky pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava
 • 1986-dosud: Klinika pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava
 • 1983-1986: Interní klinika FNsP Ostrava

Školské a profesní aktivity

 • 2003-dosud: Odborný asistent na katedře ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Výuka předmětů:
 • Péče o pracovníky v zahraničí
 • Alergeny životního prostředí
 • Nemoci z povolání

Oblasti zájmu

 • Alergická onemocnění v pracovním prostředí
 • Cestovní medicína
 • Pracovní lékařství

Publikační činnost

Doporučené postupy - první autor

 • Hajduková Zd., Korolová E., Hasmanová H. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. Grantový projekt, reg. č.0/037/011 ČLS JEP 2000. Doporučené postupy, vypracované pro ČLS JEP v rámci grantu IGA MZ ČR Revize 2004.
 • Hajduková Zd., Nakladálová M. Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Programy kvality a standardy léčebných postupů 2004. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Za zpracování odpovídá Národní rada pro medicínské standardy ČR

Doporučené postupy - spoluautor

 • P.Brhel, M.Nakládalová, K.Boušová,Zd.Hajduková, J.Lebedová,B.Novotná. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Profesionální průduškové astma. Grantový projekt, reg.č. reg.č.0/037/040 ČLS JEP 2000. Doporučené postupy, vypracované pro ČLS JEP v rámci grantu IGA MZ ČR

Abstrakta v časopise s IF

 • Hajduková Z., Pelclová D., Menzlová M.: Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy. CHEST 2005 Scientific Highlights: Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4 (Suppl.), 2005, p. 239. ISSN 0012-3692
 • Hajduková Z., Pelclová D., Menzlová M.: Prevalence of airway allergic diseases, atopy and COPD in coal-dust miners. 17th ERS (European Respiratory Society) Annual Congress - September 15-19th, 2007

Originální práce (tj. původní práce in extenso)

 • Hajduková Z., Macháček I., Kubinyiová Z., Slepička J., Havlásková J.,Kosek V. Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků. Pracovní lékařství 2004,56 (3):124-129.
 • Hajduková Z., Pólová J., Kosek Vl. Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny. Alergie 2005 7(2):109-112.
 • Hajduková Z., Kalinec A., Dušíková D. Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu. Praktický lékař 2005 85 (8):445-448.
 • Hajduková Z. Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2. Pracovní lékařství 2006 58:33-37.
 • Hajduková Z., Straková V., Menzlová M., Kosek V. Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie. Prac. Lék. 2006 58 (3):97-103
 • Hajduková Z., Menzlová M., Straková V., Kosek V. Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu. Prac. Lék. 2007 59 (9):88-92.

Práce v odborné literatuře - první autor

 • Hajduková Zd., Dušíková D., Macháček I. Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. ALERGIE 2003 5 (2):128-132.
 • Hajduková Zd. Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu. Respirace 2003 9:10-14.
 • Hajduková Zd. Profesionální bronchiální astma. Pracovní lékařství 2003 55 (3):109 - 112.
 • Hajduková Zd., Macháček I. Pekařské profesionální astma. Pracovní lékařství 2003 55 (4): 159-161.
 • Hajduková Zd., Nakládalová M., Brhel P. K diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství 2004 56 (1): 17-19.

Práce v odborné literatuře - spoluautor

 • Brhel P., M.Nakládalová, K.Boušová, Zd.Hajduková, J.Lebedová,B.Novotná. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče ( reg.č.0/037/040). Profesionální průduškové astma. ALERGIE 2001 3 (1): 75-80.
 • Brhel P., Hajduková Zd. Posuzování nemocí z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice s ohledem na úlohu pneumologa a alergologa. Respirace 2003 9:5-9.

Abstrakt (v ČR, v neimpaktovaném časopise)

 • Hajduková Z., Brhel P. Profesionální bronchiální astma. Studia pneumologica 2002 62 (1):35 XI.Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizelologické společnosti. Olomouc, 2002.
 • Hajduková Z., Brhel P.Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. ALERGIE 2002 4 (supplementum 3) s.42 XIX.sjezd českých a slovenských alergologů a imunologů Karlovy Vary, 2002.
 • Hajduková Z. Profesionální bronchiální astma u pekařů. Pracovní lékařství 2002 54 (4), s.160 I.Kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice, 2002.
 • Hajduková Z., Kubinyiová Z. Alergický profil horníků. Pracovní lékařství 2004,56 (3):141
 • II. kongres nemocí z povolání. Luhačovice, 2004.
 • Hajduková Z., Macháček I. Alergeny v pracovním prostředí. Slezské dny preventivní medicíny. Sborník Karviná 6.-8.2.2008

Abstrakt (v ČR, v neimpaktovaném časopise) - spoluautor

 • Macháček,I., Hajduková, Z., Slepička. Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafí loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru. Pracovní lékařství 2004,56 (3):146.
 • II. kongres nemocí z povolání. Luhačovice, 2004.

Práce uvedené ve sborníku

 • Hajduková Z., Korolová E. Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. In. Sborník XXVII.kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2003, s.8.
 • Hajduková Z., Kubinyiová Z.Alergie a horníci. In. Sborník XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov p/R, 2004. s.7.
 • Hajduková Z. Současná zdravotní rizika cestovatelů. In. Sborník Slezské dny preventivní medicíny, 5 ročník. Lázně Darkov, Karviná, 2005,s.22.
 • Hajduková Zd., Straková Vl. Alergenní riziko v dolech OKD. In Sborník Moravské dny hygieny práce 24.-25.11.2005, Ostravice. ISBN 80-7368-108-0. Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta. CD.
 • Hajduková Z., Straková Vl. Výskyt alergenů vdolech OKD. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 6.ročník, Karviná, 1.-3.2.2006, s.16. ISBN 80-7368-152-8.
 • Hajduková Z., Pólová J. Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest. In Sborník XIII.Luhačovické dny 24.3.-25.3.2006. s.10. ISBN:80-239-6581-6.
 • Hajduková Z., Straková Vl. Zařazování alergiků do pracovního prostředí (Doporučený postup). In Sborník XXXI. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm 17.5.-19.5.2006. s.6. ISBN 80-7368-181-1
 • Hajduková Z., Pólová J. Alergici v ambulanci cestovní medicíny. In Sborník X.česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 31.5.-2.6.2006 v Brně. s.56. ISBN 80-239-6549-2.

Práce uvedené ve sborníku - spoluautor

 • Nakládalová M., Hajduková Zd. Respirační alergózy jako nemocí z povolání. In.Sborník XII. Moravskoslezské dny. Ostrava 2003.s.24-25.
 • Menzlová, M., Kristek, J., Hajduková, Z, Sikorová, M.x, Pastrňáková, Z. Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 6.ročník, Karviná, 1.-3.2.2006, s.16. ISBN 80-7368-152-8.

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání