MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Vzdělání

 • 2005: Ukončení doktorského studia na LF Masarykovy university a FN u sv. Anny v Brně. Obor vnitřní lékařství. Téma doktorského studia - Příčiny a rozvoj profesionálního astmatu u horníků OKD.
 • 1989: Atestace z oboru Hygiena práce a nemoci z povolání
 • 1986: I. atestace z oboru Vnitřní lékařství
 • 1977-1983: Lékařská fakulta UP Olomouc
 • 1973-1977: Gymnázium Dr. Šmerala, Ostrava

Profesní organizace

 • 2006-dosud: Odborná komise MZ ČR pro posuzování nemocí z povolání - člen
 • 2005-dosud: Akreditační komise při MZ ČR pro obor pracovní lékařství - člen
 • 2005-dosud: Atestační komise při MZ ČR pro obor pracovní lékařství - člen
 • 2003-2004: Odborná komise MZ ČR pro posuzování nemocí z povolání - člen
 • Společnost nemocí z povolání při ČLS JEP - vedoucí sekce péče o pracující služebně vyjíždějící do zahraničí

Profesní historie

 • 2003-dosud: Přednosta Kliniky pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava
 • 1986-dosud: Klinika pracovního a preventivního lékařství FN Ostrava
 • 1983-1986: Interní klinika FNsP Ostrava

Školské a profesní aktivity

 • 2003-dosud: Odborný asistent na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného
  zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výuka předmětů:   
 • Péče o pracovníky v zahraničí
 • Alergeny životního prostředí
 • Nemoci z povolání

Oblasti zájmu

 • Alergická onemocnění v pracovním prostředí
 • Cestovní medicína
 • Pracovní lékařství

Publikační činnost

A: Doporučené postupy –  grantový projekt

první autor

 • Hajduková Zd., Korolová E., Hasmanová H. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí

Grantový projekt, reg. č.0/037/011 ČLS JEP 2000. Doporučené postupy, vypracované pro ČLS JEP v rámci grantu IGA MZ ČR Revize 2008.

 •  Hajduková Zd., Nakladálová M. Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Programy kvality a standardy léčebných postupů 2004. Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.Za zpracování odpovídá Národní rada pro medicínské standardy ČR

 spoluautor

 • P.Brhel, M.Nakládalová, K.Boušová,Zd.Hajduková, J.Lebedová,B.Novotná. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Profesionální průduškové astma

Grantový projekt, reg.č. reg.č.0/037/040 ČLS JEP 2000. Doporučené postupy, vypracované pro ČLS JEP v rámci grantu IGA MZ ČR

 

B: Abstrakt v časopise s IF

 • Hajduková Z., Pelclova D, Menzlova M.: Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy. CHEST 2005 Scientific Highlights: Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4 (Suppl.), 2005, p. 239. ISSN 0012-3692
 •  Z. Hajdukova´a, D. Pelclov´a, M. Menzlov´a.: Prevalence of airway allergic diseases, atopy and COPD in coal-dust miners. 17th ERS (European Respiratory Society) Annual Congress - September 15-19th, 2007
 • HAJDUKOVÁ, Z., PELCLOVÁ, D., NAKLÁDALOVÁ, M. The role of exposure to coal mine dust in chronic bronchitis, COPD, and allergic airway diseases among smoking and nonsmoking miners. CHest, 2009, 136, s. 24S, ISSN 0012-3692.

C: Originální práce (tj.původní práce in extenso) v časopise s IF – spoluautor články v odborném periodiku s IF

 Spoluautor:

 • 1. Tomaskova, H., Jirak, Z., Splichalova, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajdukova, Z., Landecka, I., Machartova, V., Korolova, E.: Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Epidemiology,19, 2008, No 6, Suppl: S 172-173.
 • 2. Tomaskova, H., Jirak, Z., Splichalova, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajdukova, Z., Landecka, I., Machartova, V., Korolova, E.: Carcinogenic risk in black-coal miners with pneumoconiosis in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008; 14 (1): 106-107. HU ISSN 1219-1221.

Články v odborném periodiku

D. Originální práce (tj. původní práce in extenso)

 

 • Hajduková Z., Macháček I., Kubinyiová Z., Slepička J., Havlásková J.,Kosek V. Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků. Pracovní lékařství 2004,56 (3):124-129. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Pólová J., Kosek Vl. Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny. Alergie 2005 7(2):109-112.
 • Hajduková Z., Kalinec A., Dušíková D. Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu. Praktický lékař 200585 (8):445-448.
 • Hajduková Z. Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2. Pracovní lékařství 200658:33-37. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Straková V., Menzlová M., Kosek V. Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie. Prac. Lék. 200658 (3):97-103. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Menzlová M., Straková V., Kosek V. Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu. Prac. Lék. 200759 (9):88-92. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Vantuchová Y., Klimková P., Makhoul M., Hromádková R. Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou. Pracovní lékařství 2009; 61(2):69-73. ISSN 0032-6291.

E: Práce v odborné literatuře (přehledné články) – první autor

 • Hajduková Zd.,Dušíková D.,Macháček I. Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. ALERGIE 20035 (2):128-132.
 • Hajduková Zd.Úskalí při diagnostice profesionálního astmatu. Respirace 20039:10-14.
 • Hajduková Zd.Profesionální bronchiální astma. Pracovní lékařství 2003 55 (3):109 – 112. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Macháček I. Pekařské profesionální astma. Pracovní lékařství 2003 55 (4): 159-161. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Zd., Nakládalová M., Brhel P. K diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství 200456 (1): 17-19. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Vantuchová Y., Klimková P., Šrámková M. Profesionální alergické dermatitidy. Pracovní lékařství 2009; 61(1):32-35. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Nakládalová M., Pelclová D., Machartová V., Bejčková H., Boušová K., Brhel P., Hejlek A., Hrnčíř E. Doporučený postup při diagnostice profesionálního astmatu v ČR. Pracovní lékařství 2010; 62(2): 82-37. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z. Profesionální astma – dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu. Pracovní lékařství 2010; 62(2): 88–91. ISSN 0032-6291.

 F: Práce v odborné literatuře – spoluautor

 • Brhel P., M.Nakládalová, K.Boušová,Zd.Hajduková, J.Lebedová,B.Novotná. Doporučený postup diagnostické a léčebné péče ( reg.č.0/037/040). Profesionální průduškové astma. ALERGIE 2001 3 (1): 75-80.
 • Brhel P., Hajduková Zd. Posuzování nemocí z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice s ohledem na úlohu pneumologa a alergologa. Respirace 2003 9:5-9.
 • Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E.: Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice. Pracov. Lék., 60, 2008, No.3, p. 132. ISSN 0032-6291.
 • Mrázková E., Richterová K., Hajduková Z., Sachová P., Klímková P. Kvalita hlasu u vybraných hlasových profesionálů v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství 2009; 61(4): 164 - 171. ISSN 0032-6291.

G: Abstrakt uvedený v časopise (v ČR, v neimpaktovaném časopise)

 • Hajduková Z., Brhel P. Profesionální bronchiální astma. Studia pneumologica 2002 62 (1):35 XI.Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizelologické společnosti. Olomouc, 2002. ISSN 1213-810X
 • Hajduková Z.,Brhel P.Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu. ALERGIE 2002 4 (supplementum 3) s.42 XIX.sjezd českých a slovenských alergologů a imunologů Karlovy Vary, 2002.
 • Hajduková Z.Profesionální bronchiální astma u pekařů. Pracovní lékařství 200254 (4), s.160 I.Kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice, 2002.
 • Hajduková Z., Kubinyiová Z.Alergický profil horníků. Pracovní lékařství 2004,56 (3):141 II. kongres nemocí z povolání. Luhačovice, 2004.
 • Hajduková Z., Macháček I. Alergeny v pracovním prostředí. Slezské dny preventivní medicíny. Sborník Karviná 6.-8.2.2008
 • Hajduková Z. a kolektiv. Diagnostika profesionálního astmatu (PA) – návrh guidelines. Pracovní lékařství 2008  60 (4): 177. IV. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice 24.-25.10.2008. ISSN 0032-6291.
 • Hajduková Z., Mrázková E., Klímková P. Alergenní riziko v dolech OKD. Pracovní lékařství 2010; 62(1): s. 44. ISSN 0032-6291.

 spoluautor

 • Macháček,I., Hajduková, Z., Slepička. Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafí loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru. Pracovní lékařství 2004,56 (3):146.
  II. kongres nemocí z povolání. Luhačovice, 2004. ISSN 0032-6291.
 • Mrázková E., Hajduková Z., Sachová P., Menzlová M. Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací. Pracovní lékařství 2010; 62(1): s. 48. ISSN 0032-6291.

Abstrakt uvedený ve sborníku

 • Hajduková Z., Korolová E. Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí. In. Sborník XXVII.kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 2003, s.8.
 • Hajduková Z., Kubinyiová Z.Alergie a horníci. In. Sborník XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov p/R, 2004. s.7.
 • Hajduková Z. Současná zdravotní rizika cestovatelů. In. Sborník Slezské dny preventivní medicíny, 5 ročník. Lázně Darkov, Karviná, 2005,s.22.
 • Hajduková Zd., Straková Vl. Alergenní riziko v dolech OKD. In Sborník Moravské dny hygieny práce 24.-25.11.2005, Ostravice.. Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta. CD. ISBN 80-7368-108-0
 • Hajduková Z., Straková Vl. Výskyt alergenů vdolech OKD. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 6.ročník, Karviná, 1.-3.2.2006, s.16. ISBN 80-7368-152-8.
 • Hajduková Z., Pólová J. Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest. In Sborník XIII.Luhačovické dny 24.3.-25.3.2006. s.10. ISBN:80-239-6581-6.
 • Hajduková Z., Straková Vl. Zařazování alergiků do pracovního prostředí (Doporučený postup). In Sborník XXXI. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm 17.5.-19.5.2006. s.6. ISBN 80-7368-181-1
 • Hajduková Z., Pólová J. Alergici v ambulanci cestovní medicíny. In Sborník X.česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 31.5.-2.6.2006 v Brně. s.56. ISBN 80-239-6549-2.
 • Hajduková z., Macháček I. Alergeny v pracovním prostředí. In Sborník 8. ročník Slezské dny preventivní medicíny. Lázně Darkov, Karviná 6. – 8.2.2008. s.17. ISBN 978-80-7368-467-9.
 • Hajduková Z., Klímková. Kůže a alergeny v pracovním lékařství. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 9. ročník, Karviná, 11. – 12.2.2009, s.50. ISBN 978-80-7368-609-3.
 • Hajduková Z., Vantuchová Y., Klimková P. Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání. XVI.Luhačovické dny 27.3.-28.3.2009. Sborník abstrakt s.16. ISBN: 978–80–254–3883-1.
 • Hajduková Z., Klimková P., Menzlová M. Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD. XIII.Hradecké pneumologické dny 23.4.-25.4.2009. Sborník abstrakt s.55. ISBN 978-80-254-4209-8.
 • Hajduková Z., Menzlová M., Klimková P. CHOPN u pracujících v expozicí SiO2 – snaha o zařazení CHOPN do seznamu nemocí z povolání v ČR, str.160, Sborník abstrakt XV. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Praha 25-28.6.2009
 • Hajduková Z., Brhel P. Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup Společnosti nemocí z povolání). XVII.Luhačovické dny 26.3.-27.3.2010. Sborník abstrakt s.39. ISBN: 978–80–254–6811-1.
 • Hajduková Z., Mrázková E., Lochmanová R., Tvrdá V. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. XXXV. Pachnerovy dny pracovního lékařství 26.5 – 28.5.2010. Sborník souhrnů s. 44. ISBN:978-80-7368-804-2

 spoluautor – sborník

 • Nakládalová M., Hajduková Zd. Respirační alergózy jako nemocí z povolání. In.Sborník XII. Moravskoslezské dny. Ostrava 2003.s.24-25.
 • Menzlová, M., Kristek, J., Hajduková, Z, Sikorová, M.x, Pastrňáková, Z. Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 6.ročník, Karviná, 1.-3.2.2006, s.16. ISBN 80-7368-152-8.
 • Jirák Z., Tomášková H., Šplíchalová A., Urban P., Holub J., Gromnica R., Hajduková Z., Landecká I., Machartová V., Korolová E.,. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In Sborník Slezské dny preventivní medicíny, konference s mezinárodní účastí, 9. ročník, Karviná, 11. – 12.2.2009, s. 48. ISBN 978-80-7368-609-3
 • Brhel P., Fenclová Z., Hajduková Z.,. Profesní astma v České republice. XVII. Luhačovické dny 26.3.-27.3.2010. Sborník abstrakt s.38. ISBN: 978–80–254–6811-1.
 • Mrázková E., Hajduková Z., Sachová P., Richterová K. Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie. XXXV. Pachnerovy dny pracovního lékařství 26.5 – 28.5.2010. Sborník souhrnů s. 73. ISBN:978-80-7368-804-2
 • Kuráňová P., Praks P., Hajduková Z.: Logistic regression as a tool for atopy investigation. MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, June 23-25, 2010, Brno, Czech Republic, pp. 187-190.ISBN: 978-80-214-4120-0

 Přednášky bez sborníků – první autor

 • Hajduková,Z.,Ličková,R.,Doleček,R.: Prolaktinom a těhotenství. Vědecká konference mladých lékařů / Ostrava 1985 /
 • Hajduková,Zd.,Tesař,Zd.,Slepička,J.: Rizikovost razičské práce v oblasti kardiopulmonálních změn VIII.Pachnerovy dny hygieny práce /Řeka 1993 /
 • Hajduková,Zd., Slepička,J.:Hygienické aspekty bronchialního astmatu XIX.Pachnerovy dny hygieny práce /Řeka 1994 /
 • Hajduková,Zd.,Macháček,I.:Astma bropnchiale profesionale- nemoc z povolání v severomoravském regionu v létech 1976-95 Profesionální plicní choroby / odborný seminář s mezinárodní účastí, Ostrava 1996 /
 • Hajduková,Zd.,Orságová, I.:Malárie u účastníků Rallye Dakar l/199 Mezioborový seminář České společnosti infekčního lékařství /Třeboň 1998 /
 • Hajduková,Zd., Dušíková D.:Význam vyšetření frekvenční závislosti dynam. plicní poddajnosti pro pracovní zařazení u pneumokonióz Pachnerovy dny hygieny práce / Rožnov, 28. - 30.4.l998 /
 • Hajduková, Z., Dušíková, D.: Frekvenční závislost dynamické plicní poddajnosti u uhlokopské pneumokoniozy Moravskoslezské dny. Konference českých pneumologů.( Horní Bečva 6.-7.11.1998)
 • Hajduková Z.: Rozbor onemocnění u pracovníků v zahraničí XXV.Pachnerovy dny hygieny práce Rožnov 24.-26.5.2000
 • Hajduková Z.: Diagnostika profesionálního astmatu VIII.Dny RAPL, Karlova Studánka 22.-25.1.2003
 • Hajduková Z., Nakládalová M..: Zařazování alergiků do pracovního procesu VIII.Dny RAPL. Karlova Studánka , 19.-21.1.2006
 • Hajduková Z.,Nakládalová M.: Hlavní kriteria pro přiznání profesionality astmatu v ČR XIV.Dny RAPL, Karlova Studánka, 14.-17.2009.
 • Hajduková Z., Nakládalová M.:Hlavní kritéria pro přiznání profesionality astmatu v ČR. XIV. Dny RAPPL aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství.. Karlova Studánka,14.-17.2009.
 • Hajduková Z., Klimková P. Zařazování alergiků do pracovního prostředí. 21.4.2009 hotel Park in Ostrava. Seminář pro alergology
 • Hajduková Z. Profesionální astma –pravidla pro posuzování profesionality. Celostátní seminář společnosti Nemocí z povolání. Nemocnice U sv.Anny Brno 1.4.2009.
 • Hajduková Z., Klimková P. Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsobilosti k práci. XXXIV. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Rožnov pod Radhoštěm 20.5.-22.5.2009. Sborník – visí na www.České pracovní lékařství.
 • Hajduková Z., Mrázková E., Klímková P. Alergenní riziko v dolech OKD. XXIX. Kongres pracovného lekárstva, 11. – 12. září, Banská Bystrica
 • Hajduková Zd., Mrázková E., Lochmanová R., Tvrdá V. Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B. Symposium pracovního lékařství s mezinárodní účastí. Luhačovice 8.-9.10.2010.

 Přednášky bez sborníků – druhý autor

 • Nakládalová M., Hajduková Z., (FN Olomouc): Kauzální vztah noxy z pracoviště a vzniku bronchiální obstrukce XIV.Dny RAPL aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství, Karlova Studánka, 19.-17.2009.
 

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání