Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena
administrativní výkon na žádost pacienta (10 min.) 220 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.) 440 Kč
výpis úrazové pojistky (20 min.) 440 Kč
přihláška ke studiu 220 Kč
vystavení duplikátu zdravotního dokladu 220 Kč
zpráva pro policii, soudy apod. (20 min.) 440 Kč
   
podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 660 Kč
výpis z dokumentace pro životní pojistku (podrobný) 660 Kč
vystavení zdravotního průkazu 100 Kč
   
vkládání informace do ISIN o provedeném očkování ve třetí zemi + certifikát  200 Kč
   
komplexní vyšetření praktickým lékařem - vstupní prohlídka pacienta - je vyšetřován poprvé 1 228 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
   
opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem  
- vstupní prohlídka 822 Kč
- výstupní prohlídka 822 Kč
- vyšetření pro řidičský průkaz 822 Kč
- vyšetření pro zbrojní průkaz 822 Kč
- vyšetření sportovce 822 Kč
- vyšetření k návrhu na lázně - na žádost pacienta 822 Kč
Zaměstnavatel hradí vstupní lékařské vyšetření našich zaměstnanců v plné výši s účinností od 17.8.2006.  
cílené vyšetření praktickým lékařem  
- řidičský průkaz - kontrola důchodci 317 Kč
- vyšetření pro zdravotní průkaz 317 Kč
- vyšetření pro profesní průkazy - svářeč apod. 317 Kč
- vyšetření pro rekr. a rekond. pobyty 317 Kč
- bodové ohodnocení pracovního úrazu 317 Kč
   
vyšetření před interrupcí s ekg (vč. kódu 09127) 513 Kč
kontrolní vyšetření praktickým lékařem (zúžené vyšetření) 209 Kč
odběr bio. materiálu 106 Kč
odběr krve ze žíly 62 Kč
pulsní oxymetrie 133 Kč
sedimentace erytrocytů 48 Kč
injekce im. sc., id. 54 Kč
injekce i.v. 106 Kč
EKG 232 Kč
propíchnutí obou uší (pro nošení šperků) 240 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ I. 219 Kč
+ analýza moči chemicky 53 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  491 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ II. 556 Kč
+ analýza moči chemicky 53 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  829 Kč
   
aplikace injekce i.m., s.c. + materiál (na vlastní žádost) 150 Kč
   
funkční tepenné testy 129 Kč
vodní chladový pokus 64 Kč
zátěž farmakologická pletysmografie 1 367 Kč
aplikace specif nebo nespecif.bronchokonstr.podnětu 141 Kč 
aplikace bronchodilatancia 102 Kč
spirometrie   459 Kč
EMG vyšetření - vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu 216 Kč
komplexní vyšetření odborníkem pro nem. z povolání 1 228 Kč
cíleně zaměřené vyšetření 620 Kč
kontrolní vyšetření 310 Kč
posouzení zdrav. stavu z hlediska profes. poškození 406 Kč
prstová pletysmografie 818 Kč
cílené vyšetření otolaryngologem 2 440 Kč
kontrolní vyšetření otolaryngologem 2 219 Kč
audiometrie 157 Kč
Rombergova zkouška 211 Kč
výpočet ztrát sluchu v procentech dle Fowlera 101 Kč
stanovení protilátek IgG 774 Kč
stanovení protilátek proti antigenům virů hepatitid mimo HBV a HIV 558 Kč
RTG hrudníku 293 Kč
tomografie 1 097 Kč
stanovení C - reaktivního proteinu 241 Kč
zpráva odborného lékaře - 10 minut 220 Kč
zpracování posudku na odškodnění nemoci z povolání 3 700 Kč
nemoci z povolání (prostudování dokumentace, pohovor s pacientem, analýza problému, písemný závěr a doporučení) 575 Kč
návštěva pracoviště (podrobný průzkum pracoviště, seznámení se s jednotlivými pracovními činnostmi, písemný závěr) 2 300 Kč
lékařský posudek pro pozůstalé 1 150 Kč
školení první pomoci 3 000 Kč
Ambulance pro výjezdy do zahraničí  
cizojazyčné dotazníky 74,75 Kč
jehla žlutá 20G 38mm 4,11 Kč
zkumavka na krevní obraz 4,32 Kč
zkumavka na biochemii 10,35 Kč
sedimentační pipeta 7,73 Kč
potvrzení české 70 Kč
venepunkce 62 Kč
moč - chemicky 62 Kč
FW 48 Kč
komplexní vyšetření internistou 2 1 228 Kč
cíleně zaměřené vyšetření internistou 2 822 Kč
kontrolní vyšetření internistou 2 412 Kč
EKG 232 Kč
special.ergometrické vyšetření 1 036 Kč
vyšetření krevní skupiny ABO, RH (D) v sérii 272 Kč
spirometrie 459 Kč
AST 30 Kč
ALT 30 Kč
moč - sediment 53 Kč
Bi 26 Kč
GMT 34 Kč
glykemie 24 Kč
cholesterol 37 Kč
kreatinin 27 Kč
kys.močová 35 Kč
TAG 46 Kč
stanovení protilátek IgG (n. celkových) proti antigenům HB, HIV 774 Kč
stanovení protilátek HAV IgG 558 Kč
průkaz protilátek nepř. hemaglutinaci 56 Kč
HBs Ag 364 Kč
RRR 90 Kč
RTG plic 293 Kč
stanovení IgG 275 Kč
stanovení IgA 270 Kč
stanovení IgM 281 Kč
stanovení kompl.hemogramu na autom. 106 Kč
panoptické obarvení 42 Kč
krevní nátěr 21 Kč
stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru 107 Kč
separace séra nebo plazmy 30 Kč
   
poradenství pro výjezd do tropů a subtropů (v délce 15-45 min., včetně očkování a vypsání mezinárodního očkovacího průkazu) 360 Kč
očkování na žádost fyzické osoby (vakcínu si pacient hradí sám) 150 Kč
vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 60 Kč
poučení pacienta před cestou do zahraničí 150 Kč
   

×
PředchozíDalší
Načítání