Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena
administrativní výkon na žádost pacienta (10 min.) 220 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.) 440 Kč
výpis úrazové pojistky (20 min.) 440 Kč
přihláška ke studiu 220 Kč
vystavení duplikátu zdravotního dokladu 220 Kč
zpráva pro policii, soudy apod. (20 min.) 440 Kč
   
podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 660 Kč
výpis z dokumentace pro životní pojistku (podrobný) 660 Kč
vystavení zdravotního průkazu 100 Kč
   
vkládání informace do ISIN o provedeném očkování ve třetí zemi + certifikát  200 Kč
   
komplexní vyšetření praktickým lékařem - vstupní prohlídka pacienta - je vyšetřován poprvé 1 457 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
   
opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem  
- vstupní prohlídka 975 Kč
- výstupní prohlídka 975 Kč
- vyšetření pro řidičský průkaz 975 Kč
- vyšetření pro zbrojní průkaz 975 Kč
- vyšetření sportovce 975 Kč
- vyšetření k návrhu na lázně - na žádost pacienta 975 Kč
Zaměstnavatel hradí vstupní lékařské vyšetření našich zaměstnanců v plné výši s účinností od 17.8.2006.  
cílené vyšetření praktickým lékařem  
- řidičský průkaz - kontrola důchodci 374 Kč
- vyšetření pro profesní průkazy - svářeč apod. 374 Kč
- vyšetření pro rekr. a rekond. pobyty 374 Kč
- bodové ohodnocení pracovního úrazu 374 Kč
   
vyšetření před interrupcí s ekg (vč. kódu 09127) 615 Kč
kontrolní vyšetření praktickým lékařem (zúžené vyšetření) 247 Kč
odběr bio. materiálu 120 Kč
odběr krve ze žíly 73 Kč
pulsní oxymetrie 150 Kč
sedimentace erytrocytů 57 Kč
injekce im. sc., id. 64 Kč
injekce i.v. 122 Kč
EKG 262 Kč
propíchnutí obou uší (pro nošení šperků) 240 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ I. 219 Kč
+ analýza moči chemicky 57 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  496 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ II. 556 Kč
+ analýza moči chemicky 57 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  834 Kč
   
aplikace injekce i.m., s.c. + materiál (na vlastní žádost) 150 Kč
   
funkční tepenné testy 152 Kč
vodní chladový pokus 76 Kč
zátěž farmakologická pletysmografie 1 548 Kč
aplikace specif nebo nespecif.bronchokonstr.podnětu 161 Kč
aplikace bronchodilatancia 117 Kč
spirometrie   516 Kč
EMG vyšetření - vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu 243 Kč
komplexní vyšetření odborníkem pro nem. z povolání 1 457 Kč
cíleně zaměřené vyšetření 735 Kč
kontrolní vyšetření 367 Kč
posouzení zdrav. stavu z hlediska profes. poškození 482 Kč
prstová pletysmografie 948 Kč
cílené vyšetření otolaryngologem 2 519 Kč
kontrolní vyšetření otolaryngologem 2 259 Kč
audiometrie 482 Kč
Rombergova zkouška 247 Kč
výpočet ztrát sluchu v procentech dle Fowlera 118 Kč
stanovení protilátek IgG 825 Kč
stanovení protilátek proti antigenům virů hepatitid mimo HBV a HIV 593 Kč
RTG hrudníku 321 Kč
tomografie 1 210 Kč
stanovení C - reaktivního proteinu 259 Kč
zpráva odborného lékaře - 10 minut 220 Kč
zpracování posudku na odškodnění nemoci z povolání 4 000 Kč
nemoci z povolání (prostudování dokumentace, pohovor s pacientem, analýza problému, písemný závěr a doporučení) 575 Kč
návštěva pracoviště (podrobný průzkum pracoviště, seznámení se s jednotlivými pracovními činnostmi, písemný závěr) 2 300 Kč
lékařský posudek pro pozůstalé 4 000 Kč
školení první pomoci 3 000 Kč
Ambulance pro výjezdy do zahraničí  
cizojazyčné dotazníky 74,75 Kč
jehla žlutá 20G 38mm 4,11 Kč
zkumavka na krevní obraz 4,32 Kč
zkumavka na biochemii 10,35 Kč
sedimentační pipeta 7,73 Kč
potvrzení české 70 Kč
venepunkce 73 Kč
moč - chemicky 74 Kč
FW 57 Kč
komplexní vyšetření internistou 2 1 457 Kč
cíleně zaměřené vyšetření internistou 2 978 Kč
kontrolní vyšetření internistou 2 489 Kč
EKG 270 Kč
special.ergometrické vyšetření 1 178 Kč
vyšetření krevní skupiny ABO, RH (D) v sérii 296 Kč
spirometrie 516 Kč
AST 34 Kč
ALT 34 Kč
moč - sediment --- 57 Kč
Bi 29 Kč
GMT 37 Kč
glykemie 27 Kč
cholesterol 41 Kč
kreatinin 30 Kč
kys.močová 39 Kč
TAG 51 Kč
stanovení protilátek IgG (n. celkových) proti antigenům HB, HIV 825 Kč
stanovení protilátek HAV IgG 593 Kč
průkaz protilátek nepř. hemaglutinaci 63 Kč
HBs Ag 389 Kč
RRR 100 Kč
RTG plic 321 Kč
stanovení IgG 296 Kč
stanovení IgA 289 Kč
stanovení IgM 298 Kč
stanovení kompl.hemogramu na autom. 113 Kč
panoptické obarvení 47 Kč
krevní nátěr 24 Kč
stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru 115 Kč
separace séra nebo plazmy 32 Kč
   
poradenství pro výjezd do tropů a subtropů (v délce 15-45 min., včetně očkování a vypsání mezinárodního očkovacího průkazu) 360 Kč
očkování na žádost fyzické osoby (vakcínu si pacient hradí sám) 150 Kč
vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 60 Kč
poučení pacienta před cestou do zahraničí 150 Kč
   

Primář
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.
Telefon+420 597 373 221
Emailzdenka.hajdukova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Šárka Baarová
Telefon+420 597 373 288
Emailsarka.baarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání