Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena
administrativní výkon na žádost pacienta (10 min.) 238 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.) 440 Kč
výpis úrazové pojistky (20 min.) 440 Kč
přihláška ke studiu 220 Kč
vystavení duplikátu zdravotního dokladu 220 Kč
zpráva pro policii, soudy apod. (20 min.) 440 Kč
   
podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 660 Kč
výpis z dokumentace pro životní pojistku (podrobný) 660 Kč
vystavení zdravotního průkazu 100 Kč
   
vkládání informace do ISIN o provedeném očkování ve třetí zemi + certifikát  200 Kč
   
komplexní vyšetření praktickým lékařem - vstupní prohlídka pacienta - je vyšetřován poprvé 1 403 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
   
opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem  
- vstupní prohlídka 940 Kč
- výstupní prohlídka 940 Kč
- vyšetření pro řidičský průkaz 940 Kč
- vyšetření pro zbrojní průkaz 940 Kč
- vyšetření sportovce 940 Kč
- vyšetření k návrhu na lázně - na žádost pacienta 940 Kč
Zaměstnavatel hradí vstupní lékařské vyšetření našich zaměstnanců v plné výši s účinností od 17.8.2006.  
cílené vyšetření praktickým lékařem  
- řidičský průkaz - kontrola důchodci 362 Kč
- vyšetření pro zdravotní průkaz 362 Kč
- vyšetření pro profesní průkazy - svářeč apod. 362 Kč
- vyšetření pro rekr. a rekond. pobyty 362 Kč
- bodové ohodnocení pracovního úrazu 362 Kč
   
vyšetření před interrupcí s ekg (vč. kódu 09127) 604 Kč
kontrolní vyšetření praktickým lékařem (zúžené vyšetření) 238 Kč
odběr bio. materiálu 117 Kč
odběr krve ze žíly 71 Kč
pulsní oxymetrie 147 Kč
sedimentace erytrocytů 56 Kč
injekce im. sc., id. 61 Kč
injekce i.v. 117 Kč
EKG 262 Kč
propíchnutí obou uší (pro nošení šperků) 240 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ I. 219 Kč
+ analýza moči chemicky 56 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  494 Kč
preventivní prohlídka závodní péče, typ II. 556 Kč
+ analýza moči chemicky 56 Kč
+ administrativní výkon 220 Kč
  832 Kč
   
aplikace injekce i.m., s.c. + materiál (na vlastní žádost) 150 Kč
   
funkční tepenné testy 147 Kč
vodní chladový pokus 74 Kč
zátěž farmakologická pletysmografie 1 503 Kč
aplikace specif nebo nespecif.bronchokonstr.podnětu 156 Kč
aplikace bronchodilatancia 113 Kč
spirometrie   504 Kč
EMG vyšetření - vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu 238 Kč
komplexní vyšetření odborníkem pro nem. z povolání 1 403 Kč
cíleně zaměřené vyšetření 708 Kč
kontrolní vyšetření 355 Kč
posouzení zdrav. stavu z hlediska profes. poškození 463 Kč
prstová pletysmografie 918 Kč
cílené vyšetření otolaryngologem 2 500 Kč
kontrolní vyšetření otolaryngologem 2 250 Kč
audiometrie 172 Kč
Rombergova zkouška 238 Kč
výpočet ztrát sluchu v procentech dle Fowlera 113 Kč
stanovení protilátek IgG 822 Kč
stanovení protilátek proti antigenům virů hepatitid mimo HBV a HIV 592 Kč
RTG hrudníku 316 Kč
tomografie 1 192 Kč
stanovení C - reaktivního proteinu 257 Kč
zpráva odborného lékaře - 10 minut 220 Kč
zpracování posudku na odškodnění nemoci z povolání 3 700 Kč
nemoci z povolání (prostudování dokumentace, pohovor s pacientem, analýza problému, písemný závěr a doporučení) 575 Kč
návštěva pracoviště (podrobný průzkum pracoviště, seznámení se s jednotlivými pracovními činnostmi, písemný závěr) 2 300 Kč
lékařský posudek pro pozůstalé 1 150 Kč
školení první pomoci 3 000 Kč
Ambulance pro výjezdy do zahraničí  
cizojazyčné dotazníky 74,75 Kč
jehla žlutá 20G 38mm 4,11 Kč
zkumavka na krevní obraz 4,32 Kč
zkumavka na biochemii 10,35 Kč
sedimentační pipeta 7,73 Kč
potvrzení české 70 Kč
venepunkce 71 Kč
moč - chemicky 73 Kč
FW 56 Kč
komplexní vyšetření internistou 2 1 403 Kč
cíleně zaměřené vyšetření internistou 2 940 Kč
kontrolní vyšetření internistou 2 470 Kč
EKG 262 Kč
special.ergometrické vyšetření 1 150 Kč
vyšetření krevní skupiny ABO, RH (D) v sérii 292 Kč
spirometrie 504 Kč
AST 32 Kč
ALT 32 Kč
moč - sediment 56 Kč
Bi 29 Kč
GMT 37 Kč
glykemie 27 Kč
cholesterol 41 Kč
kreatinin 30 Kč
kys.močová 39 Kč
TAG 49 Kč
stanovení protilátek IgG (n. celkových) proti antigenům HB, HIV 882 Kč
stanovení protilátek HAV IgG 592 Kč
průkaz protilátek nepř. hemaglutinaci 61 Kč
HBs Ag 387 Kč
RRR 96 Kč
RTG plic 316 Kč
stanovení IgG 294 Kč
stanovení IgA 289 Kč
stanovení IgM 298 Kč
stanovení kompl.hemogramu na autom. 113 Kč
panoptické obarvení 46 Kč
krevní nátěr 24 Kč
stanovení počtu retikulocytů na automatickém analyzátoru 113 Kč
separace séra nebo plazmy 30 Kč
   
poradenství pro výjezd do tropů a subtropů (v délce 15-45 min., včetně očkování a vypsání mezinárodního očkovacího průkazu) 360 Kč
očkování na žádost fyzické osoby (vakcínu si pacient hradí sám) 150 Kč
vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 60 Kč
poučení pacienta před cestou do zahraničí 150 Kč
   

×
PředchozíDalší
Načítání