Vzdělávání a stáže

 

Oddělení klinické farmakologie se podílí na pregraduální výuce a postgraduálním vzdělávání.

V pregraduální oblasti zajišťuje výuku farmakologie a klinické farmakologie bakalářských a magisterských oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity včetně výuky mediků.

V oblasti postgraduální je prováděna doškolovací přednášková činnost pro klinické farmakology, klinické farmaceuty, analytiky i lékaře jiných klinických oborů a jsou pravidelně organizovány vědecké a doškolovací konference z klinické farmakologie a terapeutického monitorování hladin léčiv. Postgraduální výuka není omezena jen na Českou republiku, ale ve spolupráci s EACPT je prováděna i pro tuto evropskou společnost klinické farmakologie. Pracovníci OKF se podílejí také na vzdělávacích programech organizovaných oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FNO, organizují semináře pro obor klinická farmakologie i pro další klinické obory ve FNO a aktivně se účastní mezioborových seminářů. Na OKF je též zajišťována postgraduální výchova interních i externích Ph.D. studentů.

Postgraduální výchova vědeckých pracovníků

Výchova vlastních postgraduálních studentů byla umožněna přednáškovou činností doc. Grundmanna na Lékařské fakultě UP v Olomouci. V roce 1996 byla založena Oborová komise pro farmakologii, která umožňovala postgraduální vědecké studium v oboru farmakologie jak v prezenční a kombinované formě. Doc. Grundmann se stal jejím místopředsedou.

Výchova doktorandů (školitel doc. Grundmann, prim. Kacířová)

Jméno Rok obhajoby Název práce Typ studia
PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D. 2001 Analýza dlouhodobé preskripce antiepileptik. Význam TDM. prezenční
Doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D. 2001 Výběr optimální metody stanovení pro TDM cyklosporinu A. kombinované
Mgr. Ilona Komzáková – Peřinová, Ph.D. 2002 Příspěvek k optimalizaci terapeutického monitorování cyklosporinu A. prezenční

RNDr. Lucie Pavlíková – Budáková, Ph.D.

2008 Vývoj nových elektromigračních metod pro vybraná antiepileptika a jejich porovnání s chromatografickými metodami. prezenční
Doc. MUDr. Ivana Kacířová, PhD. 2010 Význam TDM antiepileptik v těhotenství a při kojení kombinované
MUDr. David Suchý, PhD. 2010 TDM cyklosporinu u revmatologických pacientů kombinované
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D. 2011 Význam fenotypizace 2D6 použitím metoprololu u hypertenzních pacientů prezenční
PharmDr. Petra Maršálková - Halvová, Ph.D. 2014 Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami prezenční
RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D. 2013 Nové metody pro TDM psychofarmak prezenční
Mgr. Pavel Šištík 2019 Stanovení léků pomocí LC-MS kombinované
PharmrDr. Erika Vyskočilová - Hrudíková 2020 Farmakokinetika antiarytmik v pooperační péči kombinované

 

Přehled výuky

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

  • Farmakologie pro bakalářský obor rehabilitace a fyziatrie – 28 hodin (od r. 1993)
  • Farmakologie pro bakalářský obor zdravotnické vyšetřovací metody – 28 hodin (od r. 1993)
  • Základy farmakologie pro bakalářský obor zdravotnický záchranář – 20 hodin (od r. 2004)
  • Klinická farmakologie pro bakalářský obor všeobecná sestra – 30 hodin (od r. 2001)
  • Klinická farmakologie pro bakalářský obor porodní asistentky – 20 hodin (od r. 2001)
  • Klinická farmakologie ve stáří pro magisterský obor geriatrická sestra – 22 hodin (od r. 2008)
  • Farmakologie pro magisterský obor všeobecné lékařství
  • Klinická farmakologie pro magisterský obor všeobecné lékařství
×
PředchozíDalší
Načítání