Oblasti působení

  • diagnostická a léčebná péče
    analyzujeme hladiny léčiv a jejich metabolitů v biologickém materiálu (zejména v krvi, případně v mateřském mléku) s interpretací výsledků a doporučením individuální úpravy dávkování klinickým pracovištím. Stanovujeme nejširší spektrum léčiv a jejich metabolitů v celé České republice jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní, poskytujeme komplexní informace a konzultace potřebné pro účinné a bezpečné používání léčiv ve všech oborech léčebně preventivní péče, včetně informací týkajících se nežádoucích účinků léčiv, lékových interakcí, užívání léčiv během těhotenství a kojení, v dětství, ve stáří, úpravy dávkování léčiv v případě renální nebo hepatální insuficience, atd. Tím vším se podílíme na personalizované farmakoterapii u řady chorob.
  • výchovně-vzdělávací
    pregraduální i postgraduální výuková činnost
  • vědecko-výzkumná
    zejména v oblasti terapeutického monitorování hladin léčiv (TDM), klinické farmakokinetiky, vývoje nových analytických metod léčiv, možností použití fenotypizace při TDM, atd.
×
PředchozíDalší
Načítání