Granty

 
Grantová agentura Číslo Název Rok Řešitel
MSK RRC/04/2010 Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika 2011-2012 Doc. Grundmann

(spoluřešitel dr. Kacířová)
IGA 1A/8655-5 Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin 2005-2009 Doc. Grundmann
OC-COST, MŠMT COST OC B15.20 Plasmatická hladina cyklosporinu a jeho metabolitů a výskyt nežádoucích účinků (hypertenze, renální toxicita, rejekce) u transplantovaných pacientů. Pk/Pd model. 1999-2003 Doc. Grundmann
Moravsko-slezský kraj 00843989 Snížení rizika nežádoucích účinků léků u starých pacientů pomoci terapeutického monitorování - Pilotní studie v ostravských domovech důchodců. 2002-2004 Doc. Grundmann
IGS OU 034/99 Význam interakcí antiepileptik v praxi. 1999-2000 Doc. Grundmann
FRVŠ 1042/98 Výuková chromatografická laboratoř. 1998-1998 Doc. Grundmann
IGS OU 045/96 Srovnání farmakoterapie epilepsie u dětí v ostravské a katowické oblasti. 1996-1997 Doc. Grundmann
×
PředchozíDalší
Načítání