Publikační činnost

 

Práce v odborných časopisech 

 • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Kacirova I., Grundmann M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. Can Fam Physician 2013;59:373-375. IF = 1.6
 • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Jeziskova I., Kacirova I., Grundmann M. Cytochrom P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patiens on long-term therapy with metoprolol. Bratisl Lek Listy 2013;114(4):206-212. IF = 0.3
 • Grundmann M, Kacirova I, Urinovska R. Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Mar 21. IF = 0.99
 • Petejova N., Martinek A., Zahalkova J., Duricova J., Brozmanova H., Urbanek K., Grundmann M., Plasek J., Kacirova I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012;156: IF = 0.7
 • Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107. IF = 2.9
 • Grundmann M, Uřinovská R, Šilhán P, Kacířová I. Intoxikace venlafaxinem – využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klin Farmakol Farm 2012;26(2):90-92.
 • Petejova N, Zahalkova J, Duricova J, Kacirova I, Brozmanova H, Urbanek K, Grundmann M, Martinek A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J Chemother. 2012;24(2):107-112. IF = 1.1
 • Petejova N., Martinek A., Zahalkova J., Duricova J., Brozmanova H., Urbanek K., Grundmann M., Kacirova I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extenden daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012 Jan 30. doi: 10.5507/bp.2012.002. IF = 0.7
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Obecné zásady terapeutického monitorování hladin psychofarmak. Klin Farmakol Farm 2012;26(3):131-134.
 • Petejová N, Martínek A, Zahálková J, Ďuricová J, Plášek J, Valkovský I, Grundmann M, Kacířová I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi – praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamicinem. Vnitř Lék 2012;58(6):448– 454.
 • Kacířová I.,Grundmann M. Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze. Klin Farmakol Farm 2011: 25(3), 150-152.
 • Suchy D, Dostalek M, Perinova I, Brozmanova H, Grundmann M, Vyskocil V, Mayer O. Single-dose and steady state pharmacokinetics of CSA and two main primary metabolites, AM1 and AM4n in patients with rheumatic/autoimmune diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011;155(3):269-74.
 • Suchý D., Grundmann M., Vyskočil V., Loudová S., Mayer O. Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami. Klin Farmakol Farm 2011: 25(3), 112-115.
 • Zahálková J., Strojil J., Petejová N., Urbánek K., Grundmann M., Kacířová I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klin Farmakol Farm 2011; 25(3): 116-121.
 • Grundmann M., Kacířová I. Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů–otok dolních končetin. Klin Farmakol Farm 2011:25(4): 193-198.
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Peřinová I., Šafarčík K. The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49(1):30-7. IF = 1.2
 • Koristkova B.,Grundmann M. Suchý D., Perinova I., Brozmanova H., Mayer O. Cyclosporine A area-under-time-concetration-curve in rheumatologic patiens after the first dose. Which of the spase sampling strategie will predict the best? . Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49(5):311-320. IF = 1.2
 • Ďuricová J., Grundmann M.Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450 – časť IV. Cytochróm P450 3A4 a 3A5. Čes. slov. Farm., 2011; 60, 276–282.
 • Ďuricová J., Grundmann M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450 – časť III. Cytochróm P450 2C19 . Čes slov Farm 2011: 60, 211-218.
 • Ďuricová J., Grundmann M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450 – časť II. Cytochróm P450 2C9 . Čes slov Farm 2011: 60, 165-170.
 • Ďuricová J.,Grundmann M. Význam genetického polymorfizmu enzýmov cytochrómu P450 – časť I. Enzýmový systém cytochrómu P450 a cytochróm P450 1A2. Čes slov Farm 2011: 60, 110-115.
 • Kacirova I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants . Epilepsy Res 2010; 91:161-165. IF = 2,5
 • Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Grundmann M. Comparison of metoprolol/ hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state. Čes. a Slov. Farmacie, 2010; 59, 222-226.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H. Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 1996. Čes.slov.Farm., 2010;59(4):172-178.
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení Klin Farmakol Farm 2010; 24(4): 222-225.
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H., Peřinová I., Šafarčík K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine a area under the concentration-time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method Ther Drug Monitor 2010, 32(5): 586-593. IF = 3.1
 • Lochmanová A., Lochman I., Tomášková H., Maršálková P., Razska J., Mrázek J., Dědochová J., Martínek A., Brozmanová H., Grundmann M., QuantiFERON – CMV test in prediction of CMV infection after kidney transplantion Transplant Proc. 2010 42(9): 3574-7. IF = 0,99
 • Brozmanová H., Peřinová I., Halvová P., Grundmann M. Liquid chromatography- tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three primary metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J Sep Sci, 2010 ;33(15):2287-2293. IF = 2,5
 • Kořístková B., Grundmann M., Šalounová D. Long-term trends in the utilization of beta-blocking agents in the Czech Republic. Čes slov Farm 2010; 59(1): 23-29.
 • Grundmann M., Peřinová I., Brozmanová H., Kořístková B., Šafarčík K. Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method. Int J Clin Pharmacol Ther, 2010, 48, s.87-92 IF = 1,3
 • Uřinovská R., Turjap M., Brozmanová H., Grundmann M. Analytické metody pro stanovení vybraných psychofarmak. Čes.slov. Farm., 2010;59(3):103-111.
 • Grundmann M., Kacířová I. Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv. Čas Lék čes 2010; 149: 482-487.
 • Peřinová I., Brozmanová H., Halvová P., Grundmann M. Možnosti stanovení cyklosporinu A v terapeutickém monitorování léků. Klin Farmakol Farm, 2010; 24(2):93-95.
 • Halvová P., Grundmann. M. Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II. Klin Farmakol Farm 2010; 24(1): 51-5.
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M. Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elekroforézy. Chem. Listy, 2009; 103: 166-171. IF = 0,6
 • Ďuricová J., Grundmann M. Beta-blokátory. Čes. a slov. Farm., 2009;58: 60–66.
 • Gumulec J., Kessler P., Procházka V., Brejcha M., Grundmann M., Penka M., Zanger M., Machytka E., Klement P. Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby. Anest.intenziv.Med., 2009;20: 324-331.
 • Maršálková P., Grundmann M., Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I Klin Farmakol Farm 2009; 23(3): 138-141.
 • Suchý D., Grundmann M. Cyklosporin A: farmakokinetika, monitorování a jeho použití v revmatologii. Klin.Farmakol.Farm. 2009, 23, 187-193.
 • Peřinová I., Ďuricová J., Brozmanová H., Kacířová I., Grundmann M. Stanovení metoprololu a jeho metabolitu -hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Čes. slov. Farm., 2008; 57 (6): 254-259.
 • Budakova L., Brozmanova H., Grundmann M., Fischer J. Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC. J Separ Sci., 2008; 31 (1): 1-8. IF = 2,5
 • Grundmann M. 30 let klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních České republiky, Klin Farmakol Farm, 2008; 22(4): 127-129.
 • Widimský J. jr., Cífková R., Špinar J., Filipovský J., Grundmann M., Horký K., Linhart A., Monhart V., Rosolová H., Souček M., Vítovec J., Widimský J. s r. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Vnitr. Lek., 2008; 54(1): 101-110.
 • Kacířová I, Grundmann M. Antiepileptika a kojení. Neurol. pro praxi, 2008; 9(4): 252-257.
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky a kojení. Klin Farmakol Farm, 2008; 22 (1): 30-33.
 • Kacířová I., Grundmann M. Antiepileptika a těhotenství. Neurol. pro praxi, 2008; 9 (3): 182-188.
 • Budáková L., Brozmanová H, Kvasnička F., Grundmann M. Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí. Čes. slov. Farm., 2007; 56 (5): 249-253.
 • Ďuricová J., Grundmann M. Cytochróm P450 3A4 polymorfismus a jeho význam pri terapii cyklosporinom a takrolimom u transplantovaných pacientov. Čes. slov. Farm. 2007; 56 (5): 220-224.
 • Ďuricová J., Grundmann M. CYP2D6 a jeho klinický význam. Klin Farmakol Farm, 2007; 21(3-4): 133-135.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Ed: Jiří Widimský jr. a kol., TRITON, Praha, 2007.
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky a těhotenství. Klin Farmakol Farm, 2007; 21 (3-4): 137-143.
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M. Terapeutické monitorování léků pomocí elektormigračních metod. Klin Farmakol Farm, 2007; 21 (2): 79-83.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a lékové interakce. Postgrad Med, 2007; 9 (6): 661-669.
 • Kořístková B., Grundmann M. Consumption of antiepileptics in 1993-2004 using various methods. Čes. slov. Farm., 2006; 55(1):18-23.
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H. Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment. Int J Clin Pharmacol Ther 2006;44(9):438-42. IF = 1,7
 • Kořístková B., Sjoqvist F., Grundmann M., Bergman U. The Use of TDM Data to Assess the Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.Ther Drug Monit 2006;28(5):589-93. IF=2,7
 • Kořístková B., Bergman U. Grundmann M., Brozmanová H., Sjoqvist F. Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital. Ther. Drug. Monit., 2006; 28(5): 594-598. IF = 2,7
 • Kořístková B., Grundmann M. Metodika studia spotřeb léků. Klin Farmakol Farm, 2006; 20 (4): 219-222.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Ed: Jiří Widimský jr. a kol., TRITON, Praha, 2006; 113-120.
 • Grundmann M., Kacířová I. Kombinační léčba hypertenze. Interní Med., 2006; 8 (2): 68-72.
 • Kořístková B., Grundmann M. Porovnání spotřeb antiepileptik v České republice, Skandinávii a v Austrálii. Čes. slov. Farm., 2005; 54 (3): 130-136.
 • Grundmann M., Kacířová I. Kombinační léčba hypertenze. Klin Farmakol Farm, 2005; 19 (3): 169-173.
 • Grundmann M. Léčba hypertenze a lékové interakce. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Ed: Jiří Widimský jr. a kol., TRITON, Praha, 2004; 108-116.
 • Cífková R., Horký K., Widimský sr. J., Widimský jr. J., Filipovský J., Grundmann M., Monhart V., Rosolová H., Souček M., Špinar J., Vítovec J. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Vnitr. Lek., 2004; 50 (1): 709-722.
 • Suchý D., Komzáková I., Grundmann M. Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv. Klin Farmakol Farm, 2004; 18 (2): 90-95.
 • Kořístková B., Grundmann M. Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request form for therapeutic monitoring of antiepileptics. Klin Farmakol Farm, 2003; 17 (2): 83-87.
 • Brozmanová H., Kořístková B., Hrdlička R., Grundmann M. New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin. Klin Farmakol Farm, 2003; 17(1): 7-11.
 • Kacířová I., Grundmann M. Farmakorezistentní hypertenze. Klin Farmakol Farm, 2003; 17 (1): 46-47.
 • Květina J., Grundmann M. Farmakologické interakce. Klin Farmakol Farm, 2003; 17 (1): 17-21.
 • Komzáková I., Šafarčík K., Brozmanová H., Grundmann M.: Terapeutické monitorování cyklosporinu A. Čes. slov. Farm., 2002; 51(4): 159-167.
 • Komzáková I., Brozmanová H., Šafarčík K., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čes. slov. Farm., 2002; 51(3): 107-111.
 • Šafarčík K., Komzáková I., Bartoš V., Grundmann M.: Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Čes. slov. Farm., 2002; 51(3): 112-120.
 • Šafarčík K., Brozmanová H., Bartoš V., Jegorov A., Grundmann M.: Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods. Clin Chim Acta., 2001; 310: 165-171. IF = 1,3
 • Pávek P., Fendrich Z., Štaud F., Maláková J., Brozmanová H., Lázníček M., Semecký V., Grundmann M., Palička V.: Influence of P-glycoprotein on the Transplacental Passage of Cyclosporine. J Pharm Sci., 2001; 90 (10): 1583-1592. IF = 2,0
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba antiepileptik ve velké nemocnici v letech 1990-1999. Klin Farmakol Farm, 2001;14(1): 24-28.
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 2. Blokátory kalciových kanálů - I. Pediatr. pro Prax, 2001; 2: 142-143.
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 1. Definice, prevalence a klasifikace hypertenze. Pediatr. pro Prax, 2001; 1: 40-41.
 • Grundmann M.: Lékové interakce II. Interní Med., 2001; 2: 107-108.
 • Grundmann M.: Lékové interakce I. Interní Med., 2001; 1: 44-45.
 • Grundmann M.: Lékové interakce s kofeinem I. Interní Med., 2001; 4: 187-188.
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků ve stáří - III. Compliance. Interní Med., 2001; 3: 136-137.
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků ve stáří - II. Nežádoucí účinky léků. Interní Med., 2001; 2: 82-83.
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků ve stáří - I. Farmakokinetika ve stáří. Interní Med., 2001; 1: 30-32.
 • Brozmanová H., Grundmann M., Šafarčík K., Jegorov A. High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine a and its two metabolites in renal transplant patients. J Chromatography, 2000;749: 93-100. IF = 1,9
 • Kořístková B., Grundmann M. Vliv změny lékové formy na spotřebu kyseliny valproové na lůžkových odděleních. Klin Farmakol Farm, 2000; 14(2): 22-25.
 • Kořístková B., Grundmann M. Vliv změny lékové formy na spotřebu karbamazepinu na lůžkových odděleních. Klin Farmakol Farm, 2000; 14(2): 19-22.
 • Grundmann M.: Vývoj klinické farmakologie v českých zemích ve zdravotnických zařízeních. Klin Farmakol Farm, 2000; 14(2): 3-6.
 • Grundmann M.: Významné lékové interakce kardiovaskulárních látek. Med. Pro Praxi, 2000; 9(1): 38.
 • Grundmann M.: Farmakokinetika v dětském věku III. Pediatr. pro Prax, 2000; 3(1): 135- 136.
 • Grundmann M.: Farmakokinetika v dětském věku II. Pediatr. pro Prax, 2000; 2(1), 84.
 • Grundmann M.: Farmakokinetika v dětském věku I. Pediatr. pro Prax, 2000; 1(1): 38.
 • Grundmann M.: Interakce léků s potravou II. Interní Med., 2000; 9(2), 446-447.
 • Grundmann M.: Interakce léků s potravou I. Interní Med., 2000; 7(2): 350-351.
 • Grundmann M.: Lékové interakce digitalisových glykozidů. Interní Med., 2000; 6(2): 286-287.
 • Grundmann M.: Lékové interakce III. Interní Med., 2000; 5(2), 49-50.
 • Grundmann M.: Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam-II. Interní Med., 2000; 4(2), 43-44.
 • Grundmann M.: Změny farmakokinetiky v těhotenství a jejich klinický význam-I. Interní Med., 2000; 3(2), 47-48.
 • Grundmann M.: Lékové interakce II. Interní Med., 2000; 2(2), 39-40.
 • Grundmann M.: Lékové interakce I. Interní Med., 2000; 1(2), 40-41.
 • Grundmann M.: Vývoj klinické farmakologie v českých zemích ve zdravotnických zařízeních. Klin Farmakol Farm, 2000; 14(2), 3-6.
 • Grundmann M.: Lékové interakce sildenafilu (Viagra(tm)). Klin Farmakol Farm, 1999; 13(2-3): 10-11.
 • Grundmann M.: Význam compliance v léčbě hypertenze. Klin Farmakol Farm, 1999; 13(1): 6-9.
 • Grundmann M.: Compliance. Klin Farmakol Farm, 1999; 13(1), 3-5.
 • Grundmann M.: Jaká je optimální hodnota diastolického krevního tlaku ? Zprav. klin. farmakol. farmac., 1998; 12 (3): 13-15.
 • Grundmann M.: Prof.MUDr.Jaroslav Jezdinský, CSc. - 65 roků Zprav. klin. farmakol. farmac., 1998; 12(3): 33-34.
 • Grundmann M.: 20 let klinické farmakologie v Ostravě Zprav. klin. farmakol. farmac., 1998; 12(4): 38-43.
 • Slaný J., Grundmann M., Brozmanová H., Blažek B., Štěrba J. High-dose methotrexate for the treatment of acute lympho-blastic leukemia in children (a pharmacokinetic study) in: Drug Resistance in Leukemia and Lymphoma II, Harwood Acad. Publishers, 1997; 183-188.
 • Slaný J., Grundmann M.: Léčba ALL u dětí s vysokodávkovaným metotrexátem. Čs. pediatrie, 1994; 3: 172-175.
 • Nagyová E., Štípal K., Albín A., Hanidziar R., Sirotiaková J., Kamenský G., Grundmann M. a spol. Antianginozní, antiarytmické a antihypertenzivní účinky přípravku Vasocardin. Slofakofarma Revue, 1992; 2 (4): 104-109.
 • Grundmann M., Říhová D., Lukášová D., Vrublovský P. Tissue distribution of choroquine and hydroxychloroquine in rats. Acta Univ., Fac. Med., Olomouc, 1982; 102: 99-105.
 • Grundmann M. Farmakologie antirevmatik ze skupiny antimalarik. In: Teoretické základy farmakoterapie zánětů. Ed: Jiří Lenfeld a kol. Farmakoterapeutické zprávy, Ostrava, 1978, suppl. 1: 127-168.

 

Přednášky a postery na kongresech

 • Grundmann M, Halvova P, Brozmanova H, Dedochova J, Martinek A. Blood levels of cyclosporine A and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function. 11th EACPT congress, 28−31 August 2013, Geneva, Switzerland
 • Kacirova I, Grundmann M, Urinovska R, Silhan P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine. 11th EACPT congress, 28−31 August 2013, Geneva, Switzerland
 • Grundmann M, Kacirova I, Halvova P, Brozmanova H. Effect of cyclosporine A and its metabolites on diurnal blood pressure variability. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacirova I, Petejova N, Duricova J, Urbanek K, Grundmann M, Martinek A, Brozmanova H, Zahalkova J. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacirova I, Grundmann M, Sistik P. TDM of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hospital Ostrava - results of the 3-years monitoring. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacířová I, Grundmann M. Význam terapeutického monitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii. XVIII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, 24.-25.5.2013 Rožnov pod Radhoštěm.
 • Kacířová I, Grundmann M. Aktualizace TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Brozmanová H, Kacířová I, Grundmann M. První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Halvová P, Grundmann M, Brozmanová H, Dědochová J, Martínek A. Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Urbánek K, Strojil J, Petejová N, Ďuricová J, Grundmann M, Kacířová I, Zahálková J. Gentamicin u kriticky nemocných septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Ďuricová J, Petejová N, Urbánek K, Grundmann M, Kacířová I, Brozmannová H. TDM vankomycínu u kriticky chorých septických pacientov na vysoko-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Grundmann M., Kacirova I. Quality of life of renal transplant recipient with hypertension - a case report. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Grundmann M., Kacirova I., Duricova J., Perinova I. Application of therapeutic drug monitoring in adjustment of metoprolol dosage in pregnant hypertensive patient. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Kacirova I., Grundmann M., Duricova J., Perinova I. Concentrations of selective beta 1-blocker metoprolol in milk and breastfed infant during lactation. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Grundmann M. Therapeutic drug monitoring. 1st ESPT Summer School on Pharmacogenomics and Theranostics, August 21-26, 2012, Ljubljana, Slovenia.
 • Šilhán P., Uřinovská R., Grundmann M., Perničková D., Kacířová I., Hosák L. První zkušenosti s vyšetřováním sérových hladin antidepresiv na lůžkovém psychiatrickém oddělení FN Ostrava. 54. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8.1. 2012, Jeseník
 • Grundmann M., Kacířová I. Využití terapeutického monitorování hladin léků u dětí. Beskydský pediatrický den, 23.3.2012, Hukvaldy
 • Kacířová I., Grundmann M. Antiepileptika v graviditě a kojení. Beskydský pediatrický den, 23.3.2012, Hukvaldy
 • Ďuricová J. Terapie vankomycinem při kontinuálních náhradách funkcí ledvin. 3. Eliminační den Interní kliniky, 3.5.2012, Ostrava
 • Kacířová I. Terapie vankomycinem při extendované denní hemodialýze u pacientů s AKI. 3. Eliminační den Interní kliniky, 3.5.2012, Ostrava
 • Petejová N, Martínek A, Zahálková J, Ďuricová J, Brozmanová H, Grundmann M, Kacířová I, Strojil J, Urbánek K. Změny farmakokinetiky gentamicinu při kontinuální venovenozní hemofiltraci u kriticky nemocných septických pacientů s akutním poškozením ledvin. 34. kongres České nefrologické společnosti, 14.–16.6. 2012, Brno.
 • Kacířová I, Grundmann M, Šištík P. TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava – výsledky 3-letého sledování. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Terapeutické monitorování hladin antidepresiv. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Terapeutické monitorování hladin antipsychotik. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Petejová N, Ďuricová J, Urbánek K, Grundmann M, Martínek A, Brozmanová H, Zahálková J. Terapie vankomycinem při extendované denní hemodialýze u pacientů s akutním poškozením ledvin. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Uřinovská R, Šilhán P, Kacířová I, Grundmann M. Intoxikace venlafaxinem-kazuistika. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Šilhán P, Uřinovská R, Grundmann M, Perničková D, Kacířová I, Hosák L. První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin antidepresiv na Psychiatrickém oddělení FN Ostrava. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Grundmann M, Kacířová I. Problémy vývoje klinické farmakologie v Českých zemích a závěry konference v Erice (Itálie) 2012. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Brozmanová H, Uřinovská R, Šištík P, Kacířová I, Grundmann M. Stanovení amikacinu metodou kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Ďuricová J, Petejová N, Martínek A, Zahálkova J, Brozmanová H, Urbánek K, Grundmann M, Kacířová I. Terapie vankomycinem u kriticky nemocných septických pacientů na vysoko-objemové kontinuální veno-venózní hemofiltraci. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Urbánek K., Strojil J., Petejová N., Ďuricová J., Grundmann M., Kacířová I., Zahálková J. Terapie gentamicinem při kontinuálních náhradách funkcí ledvin. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Grundmann M, Kacířová I, Ďuricová J, Peřinová I. Využití terapeutického monitorování hladin léčiv k úpravě dávkování metoprololu u těhotné pacientky s hypertenzí. 29. konference České společnosti pro hypertenzi, 21. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, 17. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, 4.-6.10.2012, Český Krumlov.
 • Kacířová I, Grundmann M, Ďuricová J, Peřinová I. Koncentrace selektivního beta 1-blokátoru metoprololu v mateřském mléce a v krvi kojeného dítěte. 29. konference České společnosti pro hypertenzi, 21. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, 17. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, 4.-6.10.2012, Český Krumlov.
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H. Monitoring of valproic acid concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants. 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 26-29 2011, Budapešť, Hungary
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.Monitoring of valproic acid concentrations during delivery in mothers and their infants. 10th Congress of The European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 26-29 2011, Budapešť, Hungary
 • Grundmann., Halvová P., Brozmanová H., Peřinová I., Martínek A., Dědochová J. Levels of CsA and metabolites in flood dutiny an early phase after renal transplantation in patiens with normal and delayed graft function. 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M, Halvová P., Brozmanová H., Peřinová I., Dědochová J., Martínek A. CsA and metabolites levels in lymphocytes dutiny early phase after renal transplantion in patiens with normal and delayed graft function. 12th Interna-tional Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M., Kacířová I., Ďuricová J., Peřinová I.,Metoprolol and alfa- hydroxymetoprolol concentrations dutiny lactation-a case report. 12th Interna-tional Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H., Serum levels of carbamazepine and carbamazepine-epoxide dutiny delivery in mothers and their infants. 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Drug interaction between lamotrigine and Valproic acid used at delivery and during lactaion – a case report. 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 26-29 June 2011, Budapest, Hungary
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine in breastfee- Ding mothers, maternal milk and nursed infants 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutisc, 26-29 June 2011, Budapest, Hungary
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.Therapeutic monitoring of carbamazepine Concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants.12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Uřinovská R., Brozmanová H., Šištík P., Grundmann M. Determinationt of selected psychotropic drugs in human serum by liquid chromatographic-mass spektrometry. 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Peřinová I., Budáková L., Grundmann M. Liguid chromatography-tandem mass spektrometry metod for determination cyclosporine A, tacrolimus, sirolimus, everolimus and MPA in blood. 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H. Koncentrace tří hlavních antiepileptik v séru užívaných při léčbě těhotných žen s epilepsií. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7. 5. 2011, Ostrava
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kacířová I., Peřinová I. Chronická hypertenze během těhotenství v klinické praxi – II. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Grundmann M., Kacířová I. Význam terapeutického monitorování hladin dioxinu ve stáří. XV. Gerontologické dny v Ostravě, 12.-14. října 2011, Ostrava
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Peřinová I., Budáková L., Grundmann M. Metoda kapaliové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro simultánní stanovení cyklosporinu A, takrolimu, sirolimu, everolimu a kyseliny mykofenolové v plné krvi. 5. Česko-Slovenská konference klinické faramkologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Uřinovská R., Brozmanová H., Šištík P., Grundmann M. Stanovení vybraných psychotropních léků v lidském séru pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky v těhotenství. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Chronická hypertenze během těhotenství v klinické praxi – II. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Terapeutické monitorování karbamazepinu, lamotriginu a kyseliny valproové při kojení. 5. Česko – Slovenská konference klinické faramkologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M., Ďuricová J., Peřinová I. Metroprolol a jeho metabolit alfa-hydroxymetoprolol v mléku a u kojence. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Peřinová I., Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Šafarčík K. Významný rozdíl v koncentracích cyklosporinu A v odběru po podání analyzovaných HPLC metodou a metodou RIA 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7. 5. 2011, Ostrava
 • Kořístková B., Grundmann M., Peřinová I., Brozmanová H., Šafarčík K. Strategie omezeného počtu odběrů pro odhad AUC cyklosporinu A pomocí specifické RIA nebo HPLC metody u pacientů s transplantací ledvin 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7. 5. 2011, Ostrava
 • Duricova J, Kacirova I, Brozmanova H, Grundmann M. Léková interakce mezi ketokonazolem a cyklosporinem A (kazuistika). 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Brozmanová H., Peřinová I., Halvová P., Grundmann M. Kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí pro simultánní stanovení cyklosporinu A a jeho tří metabolitů AM1, AM9 a AM4N v plné krvi a izolovaných lymfocytech u pacientů po transplantaci ledvin 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Peřinová I., Hlavová P., Grundmann M., Brozmanová H., Dědochová J., Martínek A. Hladiny cyklosporinu A a hlavních metabolitů v krvi během akutní fáze po transplantaci ledvin u pacientů s normální a zpožděnou renální funkcí. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Halvová P., Grundmann M., Brozmanová H., Peřinová I., Dědochová J., Martínek A. Hladiny cyklosporinu A a jeho hlavních metabolitů v lymfocytech během akutní fáze po transplantaci ledvin u pacientů s normální a zpožděnou renální funkcí 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Suchý D., Grundmann M., Szabo K. Klinický efekt cyklosporinu u pacientů s revmatoidní artritidou 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kořístková B., Grundmann M., Suchý D., Peřinová I., Brozmanová H., Mayer O. Strategie omezeného množství odběrů pro výpočet AUC cyklosporinu A po první dávce u revmatických pacientů 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kubačková J., Peřinová I., Grundmann M Dvouleté zkušenosti s TDM imunosupresiv 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7.5. 2011 Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Jurčová N., Ježíšková I., Kacířová I., Grundmann M. Fenotyp a genotyp cytochromu P450 2D6 u pacientů s hypertenzí na dlouhodobé terapii metoprololem 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kořístková B., Grundmann M. Spotřeba antipsychotik a antidepresiv ve Fakultní nemocnici Ostrava 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Význam terapeutického monitorování hladin antibiotik ve stáří. XV. Gerontologické dny v Ostravě, 12.-14. října 2011,Ostrava
 • Grundmann M., Kacířová I., Halvová P., Peřinová I. TDM digoxinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16. 10. 2010, České Budějovice
 • Grundmann M., Kacířová I., Halvová P., Peřinová I. TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Ďuricová J., Grundmann M. Význam fenotypizácie a genotypizácie při TDM. Seminář aktuální problematiky terapeutického monitorování léčiv OKB FN Olomouc 8. 6. 2010, Olomouc
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Peřinová I., Budáková L., Grundmann M. Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv. 12. Česká konferenci klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Peřinová I., Grundmann M. Simultání stanovení kyseliky mykofenolové v plné krvi metodou LC-MS/MS. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Uřinovská R., Brozmanová H., Grundmann M. První zkušenosti s analýzou psychofarmak metodou LC/MS. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16. 10. 2010, České Budějovice
 • Kacířová I., Grundmann M., Halvová P., Brozmanová H. TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Kacířová I., Grundmann M., Halvová P., Peřinová I. TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Ďuricová J., Brozmanová H., Peřinová I., Kaciřová I., Grundmann M. Príčiny neočekávaných koncentrácií u perorálne užívaných liečiv XIV. kongres nemocničních lékárníků, 12.-14. 11 2010, Hradec Králové
 • Ďuricová J., Brozmanová H., Peřinová I., Kaciřová I., Grundmann M. Príčiny neočekávaných koncentrácií aminoglykozidových a glykopeptidových antibiotik. XII. Sympozium klinické farmakologie René Macha, 26-27.11. 2010, Mikulov
 • Grundmann M., Duricova J., Marsalkova P., Perinova I., Brozmanova H. Phenotypization of Cyclosporine A in Stable Renal Transplant Patients. 11th Congress of Therapeutic Drug Monitoring  Clinical Toxicology October 3-8, 2009 Montreal, Canada.
 • Grundmann M., Ďuricová J., Ježíšková I., Peřinová I., Kacířová I. Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug. 19th European Meeting on Hypertension, June 12-16, 2009, Milan, Italy
 • Grundmann M., Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Ježíšková I., Jurčková N. Influence of Propafenone on enzymatic activity of P450 2D6 in a patient on long-term therapy with metoprolol. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Grundmann M.: Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension- a case report. 19th European Meeting on Hypertension, June 12-16, 2009, Milan, Italy
 • Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Grundmann M., Ježíšková I., Jurčková N. A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Ďuricová J., Peřinová I., Grundmann M. Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy – a case report. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H. Therapeutic drug monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period,and During Lactation. 11th Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology October 3-8, 2009 Montreal, Canada
 • Kacířová I., Grundmann M. Pochybení při léčbě chronické esenciální hypertenze v těhotenství. XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 10.-13.5.2009
 • Halvová P. Peřinová I., Brozmanová H, Lochman I, Lochmanová A, Grundmann M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky v těhotenství a při kojení. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Ježíšková I., Jurčková N., Kacířová I., Grundmann M. Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Suchý D., Grundmann M. TDM cyklosporinu u revmatologických pacientů Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M.Význam TDM antiepileptik v těhotenství a při kojení. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Budáková L., Grundmann M. Vývoj nových elektromigračních metod pro vybraná antiepileptika a jejich porovnaní s chromatografickými metodami. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Peřinová I., Grundmann M. Příspěvek k optimalizaci terapeutického monitorování cyklosporinu A. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Kořístková B., Grundmann M.Analýza dlouhodobé preskripce antiepileptik. Význam TDM. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Brozmanová H., Peřinová I., Budáková L., Uhřinovská R., Grundmann M. Simultánní analýza imunosupresiv metodou LC-MS, 4. Slovensko-česká konference klinické farmakologie, 15.-16.10. 2009, Bratislava
 • Halvová P., Brozmanová H., Peřinová I., Grundmann M. TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a lymfocytech od časné po chronickou fázi u pacientů po transplantaci ledvin. Slovensko-česká konference klinické farmakologie, 15.-16.10. 2009, Bratislava
 • Halvová P., Lochman I., Lochmanová A., Grundmann M. Vývoj imunosuprese u pacientů po transplantaci ledvin od časné po chronickou fázi. Slovensko-česká konference klinické farmakologie, 15.-16.10. 2009, Bratislava
 • Peřinová I., Halvová P., Brozmanová H., Grundmann M. TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a lymfocytech u pacientů po transplantaci ledvin v průběhu několikaletého sledování. Slovensko-česká konference klinické farmakologie, 15.-16.10. 2009, Bratislava
 • Cichý Z., Weber M., Kacířová I., Grundmann M. První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim. Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Cichý Z., Weber M., Kacířová I., Grundmann M. První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto-Bayer). Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Ježíšková I., Jurčková N., Kacířová I., Grundmann M. Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov. Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Halvová P., Peřinová I., Brozmanová H., Lochman I., Lochmanová A., Grundmann M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Grundmann M., Ďuricová J., Ježíšková I., Peřinová I., Kacířová I. Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů. XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 10.-13.5.2009
 • Grundmann M. Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice. Slovenská konference klinické farmakologie, 16.-17.10.2009, Bratislava
 • Grundmann M., Kacířová I.: "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report. The18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, June 14-19, 2008, Berlin, Germany
 • Kacirova I., Grundmann M.: Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report. The18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, June 14-19, 2008, Berlin, Germany
 • Grundmann M, Kacířová I. "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - a case report. 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Berlin, Německo, 14.-19.6.2008.
 • Grundmann M, Kacířová I. Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii I. (interaktivní kazuistiky). X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Grundmann M., Ďuricová J., Maršálková P., Peřinová I., Brozmanová H. Možnosti využití cyklosporinu A pro fenotypizaci CYP 3A4. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M. Elektromigrační metody v terapeutickém monitorování léků. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Ďuricová J, Peřinová I, Kacířová I, Grundmann M. Využitie metoprololu jako probe látky při fenotypizácii CYP2D6. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Ďuricová J, Ježíšková I, Peřinová I, Kacířová I, Grundmann M. Porovnanie genotypu a fenotypu za použitia metoprololu. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Kacířová I, Grundmann M. Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii II. (interaktivní kazuistiky). X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Kacířová I, Kořístková B, Brozmanová H, Grundmann M. TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M. DDD of Antiepileptics and TDM. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Lochman I., Maršálková P., Lochmanová A., Razska J., Mrázek J., Dědochová J., Martínek A., Brozmanová H., Grundmann M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Maršálková P., Lochman I., Lochmanová A., Dědochová J., Martínek A., Brozmanová H., Grundmann M. Imunosuprese cyklosporinem A a funkčnost imunitního systému. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Maršálková P., Brozmanová H., Peřinová I., Grundmann M. TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfocytech u stabilních pacientů po transplantaci ledvin. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Peřinová I., Brozmanová H., Ďuricová J., Grundmann M. HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Peřinová I., Brozmanová H., Maršálková P., Grundmann M. Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Komzaková I., Kacířová I.: Phenotypization of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentration 1mg/L, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam
 • Grundmann M., Brozmanová H., Dědochová J., Komzáková I., Martínek A., Maršálková P.: Comparison of blood and lymphocytes levels of cyclosporine A and its metabolites AM1, AM9 and AM4N in stable renal transplant patients. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology September 9-14, 2007, Nice, France
 • Ďuricová J., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I., Kacířová I.: Phenotypization of Carbamazepine in Adults - CBZ-E/CBZ metabolic ratio, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Development of a treatment of pregnant women with epilepsy between years 1991 and 2006, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Serious interaction between vancomycine and gentamicine - a case report, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M.: A case of "white coat" hypertension with unusual big difference of blood preassure, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Brozmanová H., Komzáková I., Grundmann M: Determination of cyclosporine A and primary metabolites in blood and lymphocytes by LC/MS/MS method. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, September 9-14, 2007, Nice, France
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M.: Determination of lamotrigine in serum by on-line coupled capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, September 9-14, 2007, Nice, France
 • Komzáková I., Grundmann M., Dědochová J., Maršálková P., Martínek A., Brozmanová H.: Comparison of blood and lymphocytes levels of Cyclosporine A and its metabolites AM1, AM9 and AM4N in early phase after renal transplantation. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, September 9-14, 2007, Nice, France
 • Maršálková P., Lochman I., Dědochová J., Lochmanová A., Martínek A., Komzáková I., Brozmanová H., Novák V., Grundmann M.: Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites - correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, September 9-14, 2007, Nice, France
 • Kacířová I, Grundmann M, Kořístková B, Brozmanová H. Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, Nice, Francie, 9.-14.9.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M.: Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Brozmanová H., Dědochová J., Komzáková I., Martínek A., Maršálková P.: Srovnání hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfocytech u pacientů po transplantaci ledvin v ustáleném stavu. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Možnosti terapie farmakorezistentní hypertenze. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Hypertenze a lékové interakce. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: TDM digoxinu po studii DIG. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Procoralan - nová možnost ke zpomalení srdeční frekvence. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M.: TDM v urologii. Urologické dny, Olomouc, 5/2007
 • Grundmann M. Ivabradin v kardiologii, I. Kongres praktického lékárenství, Olomouc, 6/2007
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H., Komzáková I.: Špatné dávkování vankomycinu jako důsledek neznalosti farmakokinetiky. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Ďuricová J., Grundmann M.: Možnosti fenotypizace při dávkování léčiv. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M.: Stanovení lamotriginu v séru pomocí elektromigračních metod (CITP-CZE) a porovnání s HPLC metodou. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Budáková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M.: Stanovení kyseliny valproové v séru pomocí elektromigračních metod (CITP-CZE) a porovnání s metodou plynové chromatografie. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Brozmanová H., Komzáková I., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů AM1, AM9 a AM4N v krvi a v lymfocytech metodou LC-MS/MS. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Maršálková P., Lochman I., Lochmanová A., Dědochová J., Brozmanová H., Komzáková I., Martínek A., Grundmann M.: Korelace hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfocytech s imunologickými parametry u pacientů časně po transplantaci ledvin. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Komzáková I., Grundmann M., Dědochová J., Maršálková P., Martínek A., Brozmanová H.: Srovnání hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi a v lymfocytech u pacientů časně po transplantaci ledvin. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Léky a kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Kořístková B, Grundmann M., Brozmanová H.: TDM lamotriginu při porodu a během kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Antihypertenziva v těhotenství a při kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Pharmacoresistant hypertension - a case report. 16th European Meeting on Hypertension - Madrid - 12.-15.6.2006
 • Grundmann M.: Use of drugs in renal and hepatic failure. 4th European Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics - Vrsac, Serbia - 16.-20.9.2006
 • Grundmann M.: Workshop: Therapeutic drug monitoring. 4th European Summer School in Clinical Pharmacology & Therapeutics - Vrsac, Serbia - 16.-20.9.2006
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: Fenotypizace karbamazepinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Toršová V.: TDM gentamicinu u dospělých, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Toršová V.: TDM vankomycinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Kacířová I.: Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce, IV. sympozium Arteriální hypertenze: současné klinické trendy - Praha - 5.4.2006
 • Grundmann M.: Význam a klinické využití farmakokinetických parametrů, XV. moravskoslezské pediatrické dny - Ostrava - 24.-25.11.2006
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: Fenotypizace karbamazepinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Kacířová I., Grundmann M.: Dva důvody "farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika. XXIII. konference České společnosti pro hypertenzi - Mariánské Lázně - 5.-7.10.2006
 • Maršálková P., Komzáková I., Brozmanová H., Grundmann, M.: Farmakokinetické monitorování cyklosporinu. 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Komzáková I., Kořístková B., Brozmanová H., Šafarčík K., Grundmann M.: Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Maršálková P., Lochman I., Grundmann M.: Farmakodynamické monitorování cyklosporinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Pavlíková L., Brozmanová H., Kvasnička F., Grundmann M.: Možnosti použití elektromigračních metod pro TDM. 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Pavlíková L., Brozmanová H., Grundmann M.: Stanovení lamotriginu a kyseliny valproové pomocí isotachoforézy, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M.: Vývoj terapie epilepsie u těhotných žen v letech 1990-2005, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Ďuricová J., Grundmann M.: Možnosti fenotypizace v klinické medicíně, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Ďuricová J., Brozmanová H., Grundmann M.: Fenotypizace CYP 2D6 a betablokátory, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba aminoglykosidů a vankomycinu ve FNsP Ostrava, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I.: Terapeurický monitoring antiepileptik 3. generace, 9. královehradecký "roundtable", problémová léčiva v bioekvivalenčních studiích - Hradec Králové - 11.5.2006
 • Brozmanová H., Komzáková I., Pavlíková L.: Analytické metody antiepileptik 3. generace, 9. královehradecký "roundtable", problémová léčiva v bioekvivalenčních studiích - Hradec Králové - 11.5.2006
 • Kacířová I., Grundmann M.: Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika, XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno - 7.-10.5.2006
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B.: Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice. XVth European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, 17-21.6.2005
 • Grundmann M.: Development of clinical pharmacology in the Czech Republic. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I.: The mistakes in combination therapy of resistant hypertension. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: TDM of lamotrigine in childhood. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H., Komzáková I.: The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure? 9th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Louisville, USA, 23.-28.4.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM 9th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Louisville, USA, 23.-28.4.2005
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Komzáková I., Grundmann M.: Topiramate GLC analysis by on column derivatisation and correlation with FPIA method 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.: Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. XVth European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, 17-21.6.2005
 • Kořístková B., Grundmann M.: Antiepileptic drug utilisation in the Czech Republic and Ostrava University Hospital during last 10 years. EURODURG Ulster meeting, Coleraine, N. Ireland, 29.6.-2.7.2005
 • Kořístková B., Grundmann M.: The comparison of antiepileptic drugs utilization in the Czech Republic, Scandinavian countries and Australia. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B.: TDM amiodaronu. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B. TDM topiramátu, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I.: TDM lamotriginu, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Brozmanová H., Kleslová K., Komzáková I.: Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Brozmanová H., Komzáková I. Pavlíková L. První zkušenosti s HPLC analýzou levetiracetamu, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Komzáková I., Pavlíková L.: Možnosti stanovení topiramátu plynovou chromatografií s derivatizací. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.: Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika, XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Český Krumlov, 6.-8.10.2005
 • Kacířová I., Grundmann M.: Antiepileptika a těhotenství. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M.: Léky a těhotenství. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Závažná interakce vankomycinu s gentamicinem, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kořístková B., Grundmann M.: Rozdíly ve spotřebě a výsledcích TDM antiepileptik u ambulantních a hospitalizovaných pacientů. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kořístková B., Grundmann M.: Sledování dlouhodobých trendů spotřeby betablokátorů. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba antiarytmik a digoxinu. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Pavlíková L., Brozmanová H., Fišer J., Šešulková J., Grundmann M.: Simultánní stanovení lamotriginu spolu s ostatními antiepileptiky metodou HPLC, 55. česko-slovenské farmakologické dny, Hradec Králové, 31.8.-2.9.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.: The infulence of carbamazepine to control hypertension -a case report. 14th European Meeting on Hypertension, Paříž, Francie, 13.-17.6.2004
 • Brozmanová H., Uřinovská R., Grundmann M., Kořístková B.: Topiramate analysis by on column derivatisation. 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Brisbane, Austrálie, 1-6.8.2004
 • Kacířová I., Grundmann M., Šuláková T., Bosáková A.: Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension. 14th European Meeting on Hypertension, Paříž, Francie, 13.-17.6.2004
 • Komzáková I., Brozmanová H., Kořístková B., Kacířová I., Grundmann M.: Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. World Conference on Dosing Antiinfectives, Nürnberg, Německo, 6.-11.9.2004
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: First experiences with the TDM of topiramate. 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Brisbane, Austrálie, 1-6.8.2004
 • Sjöquist F., Grundmann M.: Clinical pharmacological principles in therapeutic drug monitoring, 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology, Thessaloniki, Řecko, 11.-17.2.2004
 • Grudmann M. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Grundmann, M.: Hypertenze a klinická farmakologie, XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Jeseník, 7.-9.10.2004
 • Grundmann M.: TDM amiodaronu. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakorezistentní hypertenze ve speciální ambulanci. XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Jeseník, 7.-9.10.2004
 • Grundmann M., Kacířová I.: Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H.: Léková interakce amiodaronu s digoxinem, 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Grundmann M.: Terapeutické monitorování léků a kvalita farmakoterapie. XII. konference klinickej farmakológie, Bratislava, 4.-5.11.2004
 • Brozmanová H., Kleslová K., Komzáková I., Grundmann M.: Stanovení amiodaronu a desethylamiodaronu metodou HPLC. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Kacířová I., Grundmann M.: Využití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Komzáková I., Brozmanová H., Grundmann M.: Terapeutické monitorování amiodaronu krátce po zahájení terapie. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba antiarytmik. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Šuláková T., Kacířová I., Bosáková A., Grundmann M.: Úskalí ABPM u malých dětí. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Šuláková T., Kacířová I., Bosáková A., Grundmann M.: Zkušenosti s holterovským monitorováním tlaku u velmi malých dětí (0-6 let), XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Jeseník, 7.-9.10.2004
 • Grundmann M.: The Practice of TDM - The Dialogue Between the Clinical Pharmacological Laboratory and the Prescriber European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proccedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. - Istanbul, June 24-28, 2003
 • Grundmann M., Dedík L., Ďurišová M., Suchý D., Komzáková I., Brozmanová H.: Modeling Behavior of Cyclosporine A and its Metabolites in Patients 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Basel, Švýcarsko, 9/2003
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H.: The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation. European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proccedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. - Istanbul, June 24-28, 2003
 • Grundmann M., Kořístková B., Komzáková I., Brozmanová H., Šafarčík K.: Validation of Sparse Sampling Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patinets 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Basel, Švýcarsko, 9/2003
 • Brozmanová H., Komzáková I., Grundmann M., Šafarčík K.: HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients. 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Basel, Švýcarsko, 9/2003
 • Komzáková I., Grundmann M., Brozmanová H., Rydlo M.: First Experience with Cyclosporine A and Primary Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes and in the Whole Blood in Liver Transplant Patients. 8th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Basel, Švýcarsko, 7.-13.9.2003
 • Kořístková B.: TDM Data as a Source in Drug Utilization Research European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proccedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. - Istanbul, June 24-28, 2003
 • Grundmann M.: Poškodenie pečene a obličiek liekmi.Odborné sympózium Pečeň a oblička, Bardejovské kúpele, 11.-13.12.2003
 • Grundmann M.: Od komisí účelné farmakoterapie k lékovým komisím, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M.: TDM antiepileptik, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M.: TDM lamotriginu, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M.: TDM topiramátu, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M., Kořístková B.: Možnosti farmakoterapeutického auditu v nemocničních podmínkách, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.: Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu, Farmakologické dny, Brno 9/2003
 • Brozmanová H.: Stanovení Lamotriginu metodou kapalinové chromatografie I. Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Brozmanová H., Uřinovská R.: Vývoj metody na stanovení topiramatu I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Dvořáček L., Němeček K., Němec O., Knedlíková H. Grundmann M.: Léčba antibiotiky u dětí v okrese Hodonín,léčba angíny u praktických lékařů v okrese Hodonín v letech 1997-1999,2001-2002, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kacířová I.: MM-USC*Pack program-software for PK analysis in TDM. I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kacířová I.: Pediatric Clinical Trials in the USA, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kacířová I.: Pharmacy and Therapeutic (P&T) Committees in us Hospetals, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Komzáková I., Grundmann M., Brozmanová H., Rydlo M.: Hladiny Cyklosporinu a jeho metabolitů v lymfocitech a v krvi u pacientů s transplantovanými játry, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kořístková B., Grundmann M.: Porovnání spotřeby antiepileptik v ČR a v zahraničí, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kořístková B., Grundmann M.: Porovnání spotřeby antiepileptik ve FNsP Ostrava a v ČR, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Pavlíková L., Brozmanová H., Fischer J: Simultánní stanovení lamotriginu s ostatními antiepileptiky a jejich aktivními metabolity metodou HPLC, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kořístková B., Grundmann M., Bergmann U., Sjöquist F.: The Comparsion of Pharmacotherapy of Epilepsy in the Czech Republic and in Sweden European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proccedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. - Istanbul, June 24-28, 2003
 • Grundmann M.: TDM antibiotik. X. konferencia klinickej farmakológie, Nitra, 7.-8.11.2002
 • Grundmann M.: Změny farmakokinetiky kardiovaskulárních léčiv ve stáří. X.výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 19.-22.5.2002
 • Grundmann M.: Podíl teofylinu na farmakoterapii astmatu v praxi. Význam jeho terapeutického monitorování. Setkání lékařů ČR a SR, Litomyšl, 10.-11.5.2002
 • Grundmann M.: Validace metod sparse samplingu pro predikci AUC cyklosporinu A u renálně transplantovaných pacientů. 52. Farmakologické dny, Martin, 26.-28.6.2002
 • Grundmann M.: TDM cyklosporinu A. IX.pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10. 2002
 • Grundmann M.: TDM antibiotik. IX.pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10. 2002
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi. VI. pracovní konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10. 2002
 • Komzáková I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: TDM teofylinu ve stáří. 52.Farmakologické dny, Martin, 26.-28.6.2002
 • Brozmanová H., Grundmann M.: Naše zkušenosti s monitorováním hladin lamotriginu. 52.Farmakologické dny, Martin, 26.-.28.6.2002
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: Rozbor farmakoterapie epilepsie v letech 1993-2001 s využitím žádanek o terapeutické monitorování antiepileptik. 52.Farmakologické dny, Martin, 26.-28.6.2002
 • Brozmanová H., Komzáková I., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A pomocí HPLC. X. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Komzáková I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Šafarčík K.: Farmakokinetická analýza cyklosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. IX. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Kořístková B., Grundmann M.: Možnosti úskalí použité metody sparse samplingu při TDM cyklosporinu A. IX. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Brozmanová H., Komzáková I., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A pomocí HPLC. X. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Komzáková I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Šafarčík K.: Farmakokinetická analýza cyklosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA. IX. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Kořístková B., Grundmann M.: Změny ve spotřebě antiinfektiv ve velké nemocnici. VI. pracovní konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10.2002
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I.: Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication. 24th International epilepsy congress, Buenos Aires, Argentina, 13.-18.5.2001
 • Grundmann M.: The importance of Drug Metabolites in TDM. 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Praha, 26.-31.5. 2001
 • Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Šafarčík K., Komzáková I.: Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients. 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Washington DC USA, 1.-6.9.2001
 • Grundmann M., Brozmanová H., Komzáková I., Dedík L., Durišová M., Kořístková B.: Modeling formation of metabolite M17 of cyclosporine A. 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Washington DC USA, 1.-6.9.2001
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Interactions between carbamazepine and clonazepam with and without valproic acid comedication in adults. 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Odense, Denmark, 12.-15.9.2001
 • Grundmann M.: Klinicky významné interakcie s monitorovanými liečivami. IX. Konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, 25.-.26.10.2001
 • Fendrich Z., Pávek P., Štaud F., Maláková J., Brozmanová H., Lázníček M., Grundmann M., Palička V.: P-glycoprotein limits the transport of cyclosporine across the placenta. Pharmaceutical Congress of the Americas, Orlando, 23.-29.3.2001
 • Fendrich Z., Pávek P., Paseková H., Štaud F., Grundmann M.: The effect of P-glycoprotein on the transport of various lipohilic substances in the materno-fetal and feto-maternal direction in the rat-term placenta. 61st International Congress of FIP, Singapore, 1.-.6.9.2001
 • Fendrich Z., Pávek P., Štaud F., Brozmanová H., Grundmann M.: The influence of P-glycoprotein and its inhibitors on the transplacental passage of cyclosporine and rhodamine 123 through the placenta. 9th Conference of the European Placenta Group, Sorrento, September, 2001
 • Kořístková B., Bergmann U., Sjöquist F., Grundmann M.: The differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptic. V.Congress EURODURG, Praha, 7.-10.6.2001
 • Brozmanová H., Kořístková B., Hrdlička R., Grundmann M.: Pharmacokinetic profile in children treated by isepamicin in intensive care unit. 7th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Washington DC USA, 1.-6.9.2001
 • Kořístková B., Bergman U., Sjöqvist F., Grundmann M., Brozmanová H.: The influence of VPA co-medication on plasma level of CBZ during long-term treatment. 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Odense, Denmark, 12.-15.9.2001
 • Šafarčík K., Bartoš V., Brozmanová H., Jegorov A., Grundmann M.: Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients. 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Praha, 26.-31.5.2001
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků ve stáří. VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M.: Renoprotektivní účinek Irbesartanu u diabetických pacientů - výsledky programu PRIME. VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M.: Studie ALLHAT a léčba hyperplazie prostaty. VIII. pracovní konference o TDM, V. pracovní konference DURG, III. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M., Komzáková I., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H.: Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve stáří. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M.: Farmakokinetika v dětském věku. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku, Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antiastmatik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antibiotik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Kořístková B., Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H., Komzáková I.: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Dvořáček L., Knedlíková H., Němec O., Grundmann M.: Hypertenze u starší populace v terénní praxi. V. pracovní konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Kacířová I., Grundmann M., Dvořáček L., Knedlíková H.: Preskripce antiepileptik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM kyseliny valproové. 51. farmakologické dny, Hradec Králové, 9/2001
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: Vliv změny lékové formy na spotřebu a TDM karbamazepinu. 51. farmakologické dny, Hradec Králové, 9/2001
 • Komzáková I., Kořístková B., Brozmanová H., Šafarčík K., Grundmann M.: Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA. 51. farmakologické dny, Hradec Králové, 9/2001
 • Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M.: Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové. 51. farmakologické dny, Hradec Králové, 9/2001
 • Kacířová I., Šuláková T., Slaný J., Grundmann M.: Srovnání účinku Cordipinu R a Cordipinu XL u dětských pacientů. XVIII. konference České společnosti pro hypertenzi, Český Krumlov, 27.-28.9.2001
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in adult epileptic patients with and without valproic co-medication. International congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florencie 14. - 21.7.2000
 • Pávek P., Fendrich Z., Maláková J., Brozmanová H., Grundmann M., Palička V.: Transfer of cyclosporine across the rat placenta: Possible role of P-glycoprotein. Milennial World Congress of Pharmaceutical Sciences, San Francisco, 16.-20.4.2000
 • Pávek P., Fendrich Z., Štaud F., Lázníček M., Maláková J., Brozmanová H., Grundmann M., Palička V.: Transfer of cyclosporine across the dually perfused rat placenta: Involment of P-glycoprotein. 14th RochesterTrophoblast Conference, Rochester, 4.-8.10.2000
 • Brozmanová H., Grundmann M., Hrdlička R.: TDM of isepamicin in children.. International congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florencie 14.-21.7.2000
 • Kořístková B., Grundmann M.: Consumption of anti-epileptics in a large hospital with application drug utilisation 90% method. International congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florencie 14.-21. 7.2000
 • Chládek J., Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Martínková J.: Population pharmacokinetics of carbamazepine in patients with epilepsy. International congress of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florencie 14.-21. 7.2000
 • Grundmann M.: Lovastatin - od ovlivnění endoteliální dysfunkce po snížení výskytu KHS. Symposium na téma: "Kde jsme na prahu nového tisíciletí v léčbě dyslipidémií", Ostrava, 17. 2. 2000
 • Grundmann M.: Farmakologické aspekty Ademetionu. MEDsport sympozium 2000, Brno, 15.3.2000
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků v těhotenství. Sympozium: Farmakoterapie v těhotenství, Ostrava, 28.-30. 3. 2000
 • Grundmann M.: Léky a kojení. Sympozium: Farmakoterapie v těhotenství, Ostrava, 28.-30. 3. 2000
 • Grundmann M.: Lékové interakce-rozdělení, mechanismus, klinický význam. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6. 9. 2000
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dětských epileptiků. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6. 9. 2000
 • Grundmann M., Brozmanová H., Matějová K.: Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů. 50.Farmakologické dny, Praha, 3.-6. 9. 2000
 • Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Kacířová I.: TDM a lékové interakce antiepileptik. VII. pracovní konference o TDM, II. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9. 2000
 • Grundmann M., Dvořáček L., Knedlíková H.: Spotřeba antiastmatik v okrese Hodonín v letech 1997-99. TDM, IV. pracovní konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9. 2000
 • Chládek J.,Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Martínková J.: Farmakokinetické interakce karbamazepinu s jinými antiepileptiky: populační přístup. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Fendrich Z., Pávek P., Štand F., Grundmann M., Palička V.: Influence of P-glycoprotein and its inhibitors on the transplacental passage of cyclosporine. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: Interakce karbamazepinu a kyseliny valproové během dlouhodobé aplikace u dospělých epileptiků. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Brozmanová H., Grundmann M., Kořístková B.: Interakce lamotriginu s karbamazepinem u dospělých bez a za současného podávání kyseliny valproové. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Interakce lamotriginu s karbamazepinem u dětí bez a za současného podávání kyseliny valproové. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Brozmanová H., Grundmann M., Matějová K.: Vliv fenytoinu a primidonu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Chládek J., Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Martínková J.: Populační přístup při modelování farmakoinetiky karbamazepinu. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Kacířová I., Grundmann M.: Lékové interakce kardiovaskulárních látek. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Dvořáček L., Knedlíková H., Grundmann M.: Spotřeba antiepileptik u dětí v okrese Hodonín v letech 1997-99. VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9.2000
 • Knedlíková H., Dvořáček L., Grundmann M., Němec O.: Spotřeba antibiotik u dětí v terénní praxi v okrese Hodonín v letech 1997-99. . VII. pracovní konference o TDM, IV. pracovní konference DURG, II. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9.2000
 • Brozmanová H., Kořístková B., Hrdlička R., Kacířová I., Grundmann M.: TDM isepamicinu u dětí. . VII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9.2000
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in the children. XIth International congress of EMG and clinical neurophysiology, Praha, 7.-11. 9.1999
 • Grundmann M., Brozmanová H., Bobčíková P.: The changes of metabolism of primidone during co-medication with phenytoin and carbamazepine. VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Cairns, Australia, 13.-16.9.1999
 • Pávek P., Fendrich Z., Štaud F., Brozmanová H., Grundmann M.: Pharmacokinetic examination of placental and small intestinal transport of cyclosporine and its metabolites. 8th Southeast Asia - Western Pacific Meeting of Pharmacologists, Taipei, Taiwan, November 1-5, 1999
 • Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M.: Interactions between carbamazepine and valproic acid during long-term administration in adults. XIth International congress of EMG and clinical neurophysiology, Praha, 7.-.11. 9. 1999
 • Šafarčík K, Brozmanová H., Bartoš V. Grundmann M.: Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients. VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Cairns, Australia, 13.-16. 9.1999
 • Grundmann M.: Léčba hypertenze ve stáří. Sympozium: Farmakoterapie ve stáří, Ostrava, 23.-25.2.1999
 • Grundmann M.: Problémy s podáváním léků ve stáří. Sympozium: Farmakoterapie ve stáří, Ostrava, 23.-25.2.1999
 • Grundmann M.: Možnosti terapeutického monitorování hladin cyklosporinu VI. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Grundmann M., Souček M., Špinarová L., Honka M., Brozmanová H., Dědochová J.: Hladiny cyklosporinu A a jeho metabolitů a výskyt hypertenze u pacientů po transplantaci srdce a ledvin. VI. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Grundmann M.: Vývoj klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Brozmanová H., Grundmann M., Jegorov A., Šafarčík K. (Ostrava, Opava): Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovaných pacientů. VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Šafarčík K., Brozmanová H., Bartoš V., Grundmann M. (Ostrava) Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod. VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba antiepileptik ve Fakultní nemocnici Ostrava v letech 1981-1997, III. konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.-2.10.1999
 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H.: Analýza farmakoterapie epilepsie v letech 1993-1998, význam TDM. VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Kořístková B., Grundmann M.: Vývoj spotřeby imunosupresiv ve FNsP Ostrava VI. pracovní konference o TDM, III. konference DURG, I. konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.- 2.10.1999
 • Brozmanová H., Grundmann M., Jegorov A.: HPLC method of cyclosporine a and its two metabolites for TDM in patients. VIth International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Cairns, Australia, 13.-16. 9. 1999 Zielinski M., Grundmann M., Vlčková B., Okopień B., Zielinska A., Herrmann Z.: Tolerability of anticonvulsant drugs. 13th Congress of Polish Pharmacological Society, Katowice, 1998
 • Grundmann M.: Nové poznatky v léčbě hypertenze. Sympozium "Nové poznatky v terapii kardiovaskulárních chorob", Ostrava, 3/1998
 • Grundmann M., Honka M., Brozmanová H., Dědochová J., Šafarčík K.: Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin. XV. konference o arteriální hypertenzi, Rožnov, 8.-10.1998
 • Grundmann M.: Terapeutické monitorování hladin digoxinu. V.konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), Rožnov, 22.-24.10.1998
 • Grundmann M.: Úloha antagonistů AT1 receptoru v léčbě srdečního selhání. V.pracovní konference o TDM, Rožnov, 22.-24.10.1998
 • Grundmann M.: Nové poznatky o klinicky významných lékových interakcích statinů. VI.výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 26.5.1998
 • Grundmann M.: Klinicky významné lékové interakce statinů. Sympozium o ateroskleróze, Průhonice, 20.5.1998
 • Grundmann M., Ličková R., Vlčková B.: Možná rizika při léčbě hypertenze nifedipinem. 48. Farmakologické dny, Praha, 9.-12.9.1998
 • Grundmann M.: Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek. Fakultní nemocnice Praha Motol, 11.12.1998
 • Grundmann M., Brozmanová H., Bobčíková P.: Vliv fenytoinu, primidonu a fenobarbitalu na hladinu karbamazepinu a jeho metabolitů. XII.epileptologický sjezd, Brno, 11/1998
 • Grundmann M., Brozmanová H., Bobčíková P.: Vliv fenytoinu a karbamazepinu na hladinu primidonu a jeho metabolitů. XII. epileptologický sjezd, Brno, 11/1998
 • Vlčková B., Grundmann M.: Spotřeba kardiovaskulárních látek ve velké nemocnici v letech 1985-1995. 48. Farmakologické dny, Praha, 9.-12.9.1998
 • Brozmanová H., Šafarčík K., Jegorov A., Wasserburgerová R., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA. 48. Farmakologické dny, Praha, 9.-12.9.1998
 • Bobčíková P., Brozmanová H., Grundmann M.: Vzájemné interakce antiepileptik a jejich vliv na koncentraci účinných metabolitů epoxy-karbamazepinu a PEMY. 48. Farmakologické dny, Praha, 9.-12.9.1998
 • Kořístková B., Grundmann M.: Spotřeba kardiovaskulárních látek ve FNsP Ostrava v letech 1985-1995. V.pracovní konference TDM, Rožnov, 22.-24.10.1998
 • Ličková R., Grundmann M., Brozmanová H.: Vybraná kazuistika TDM digoxinu. V.pracovní konference TDM, Rožnov, 22.- 24.10.1998
 • Chládek J., Vlčková B., Brozmanová H., Martínková J.,Grundmann M.: Populační farmakokinetika karbamazepinu (KB). 48. Farmakologické dny, Praha, 9.-12.9.1998
 • Bar J., Hromada J., Grundmann M., Vlčková B. Brozmanová H.: Lékové interakce antiepileptik. XII. epileptologický sjezd, Brno, 11/1998
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Honka M.: Therapy of hypertension in the years 1985, 1990 and 1995. 1st Int.Polish, Slovak and Czech Conference of Cardiology, Wisla, 20.-21.6.1997
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Honka M.: The changes of therapy of hypertension in outpatients- pharmacoeconomic impact. 1st Int.Polish, Slovak and Czech Conference of Cardiology, Wisla, 20.-21.6.1997
 • Zielinski M., Grundmann M., Kmieciak-Kolada K., Zielinska A., Okopieň B., Herman Z.S.: Dawkowanie i steženie w surowicy karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny u chorych na padaczke. VI dni neuropsychofarmakologiczne, Ustroň, 26.-28.5.1997
 • Kubica Z., Perlík F., Štika L., Grundmann M., Vlčková B., Wettermark B., Bergman U.: Using DU 90% as quality indicator for drug utilisation in relation to the Hospital Formularies: a Czech-Swedish comparison. Intern.Conference EURODURG, Berlin, 16.-18.9.1997
 • Štika L., Bíba V., Fikr V., Grundmann M., Honzáková L., Kubica Z., Perlík F., Vlčková B.: Proportion of nifedipine in calcium channel blocking agents group-CO8 a seen form the wholesale data and hospital or district prescription figures. Inter.Conference EURODURG, Berlin, 16.-.18.9.1997
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Brozmanová H.: Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve FNsP Ostrava IV.Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), Rožnov p. Radhoštěm, 23.10. - 25.10.1997
 • Grundmann M.: Kombinační terapie hypertenze. Spolek lékařů Přerov, 12.10.1997
 • Grundmann M.: Terapie hypertenze - význam sympatického nervového systému. Spolek lékařů, Ostrava, 11.1.1997
 • Grundmann M.: Blokátor kalciových kanálů typu T mibefradil v léčbě arteriální hypertenze. Sympozium "Novinky v léčbě hypertenze", Ostrava, 21.10.1997
 • Grundmann M.: Spolupráce farmaceutického průmyslu a klinických pracovišť. Pracovní konference Galena, Zlín, 9.6.-11.6.1997
 • Vlčková B., Grundmann M.: Antiastmatika - struktura spotřeby ve FNsP Ostrava IV.Pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), Rožnov p.Radhoštěm, 23.10. - 25.10.1997
 • Vlčková B., Grundmann M.: Srovnání nejužívanějších léků ve FNsP Ostrava v letech 1990 a 1995 1. Pracovní konference DURG, Rožnov p.Radhoštěm, 23.10.-25.10.1997
 • Kubica Z., Grundmann M., Vlčková B.: Hodnocení různých PL a využití metodiky DU 90%. 1. Pracovní konference DURG, Rožnov p.Radhoštěm, 23.10.-25.10.1997
 • Brozmanová H., Šafarčík K., Jegorov A., Grundmann M.: Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou. XVIII.pracovní dny o imunoanalýze, Znojmo, 26.-27.5.1997
 • Grundmann M., Zielinski M.: Wplyw politerapii na steženie karbamazepiny w surowicy u chorych na padaczke. Konferencja naukowo-Szkoleniowej TTM: Rola metabollizmu leków w terapii monitorowanej, Warszawa, 11.-.12.10.1996
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Honka M.: The changes of therapy of hypertension in outpatients- pharmacoeconomic impact. I. Meeting of EURO DURG, Balaton Lake, Hungary, 27.-30.6.1996
 • Zielinski M., Grundmann M., Kmieciak-Kolada K.: Dawkowanie karbamazepiny i kwasu walproinowego u dzieci czeskich i polskich. Konferencja naukowa farmakologii klinicznej polskiego towarzystwa farmakologicznego, Poznaň, 13.3.1996
 • Zielinski M., Grundmann M., Kmieciak - Kolada M., Zielinska A., Okopieň B., Herman Z.S.:Wplyw politerapii na steženie fenytoiny w surowicy u chorych na padaczke. Konferencja naukowo-Szkoleniowej TTM: Rola metabollizmu leków w terapii monitorowanej, Warszawa, 11.-.12.10.1996
 • Fendrich Z., Štaud F., Lázníček M., Brozmanová H., Grundmann M.: Pharmacokinetics of transplacental passage of valproic acid through the rat term placenta. XIIIth National Congress of the Turkish Pharmacological Society, Tekirova-Antalya, 4.-8.11.1996
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Honka M.: Změny terapie hypertenze - farmakoekonomický přístup 46. Farmalogické dny, Olomouc, 10/1996
 • Grundmann M.: Sekundárně a primárně preventivní studie s pravastatinem. 46. Farmakologické dny, Olomouc, 10/1996
 • Grundmann M., Vlčková B., Ličková R., Honka M.: Farmakoekonomika léčby hypertenze v ambulantní praxi. XIII. Pracovní konference o arteriální hypertenzi, Brno, 10/1996
 • Grundmann M., Šafarčík K.: Bioekvivalenční studie u léků s vysokým first-pass metabolismem III. pracovní konference o TDM, Rožnov p.Radhoštěm, 11/1996
 • Perlík F., Grundmann M., Šedivý J., Květina J.: Otevřené otázky bioekvivalence. 2. Královehradecký Round-Table, Hradec Králové, 5/1996
 • Ličková R., Brozmanová H., Grundmann M.: Primidon a clonazepam v léčbě epilepsie v těhotenství 46. Farmakologické dny, Olomouc, 1996
 • Brozmanová H., Ličková R., Grundmann M.: Fenobarbital v léčbě epilepsie v těhotenství 46. Farmakologické dny, Olomouc, 1996
 • Zielinska A., Grundmann M., Zielinski M.: Polytherapy and plasma levels of carbamazepine in epileptics III. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 11/1996
 • Zielinski M., Grundmann M., Zielinska A., Hermann, Z.S.: Polytherapy and plasma levels of phenytoine in epileptics III. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 11/1996
 • Grundmann M., Zielinski M., Ličková R., Brozmanová H.: TDM of antiepileptics during and after pregnancy. IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology, Vídeň, 1995
 • Grundmann M., Zielinski M.: TDM during epilepsi. IVst Conference of Polish Sociaty of TDM, Krakow, 1995
 • Brozmanová H., Grundmann M.: HPLC method for analysis of a small amount of troxerutine in human plasma. IVst International Congress of TDM and Clinical Toxicology, Vídeň, 1995
 • Zielinski M., Grundmann M., Kmieciak-Kolada K., Zielinska A.: Comparison of epilepsi of childeren in Katowice and Ostrava. IVst Conference of Polish Sociaty of TDM, Krakow, 1995
 • Slaný J., Grundmann M., Brozmanová H., Blažek B., Štěrba J.: High-dose methotrexate for the treatment of acute lymphoblastic leukemie in children. 2nd Inter. Symp. Drug resistance in leukemie and lymphone, Amsterdam, 1995
 • Grundmann M., Ličková R., Brozmanová H.: Antiepileptika v těhotenství. 45. Farmakologické dny, Brno, 10/1995
 • Grundmann M., Brozmanová H., Ličková R., Zielinski M., Doležil D., Höring Z.: Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik na JIP FNsP Ostrava. II.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), Rožnov p.Radhoštěm, 11/1995
 • Ličková R., Grundmann M., Brozmanová H.: Fenytoin v krvi a mléku u matky a dítěte. 45. Farmakologické dny, Brno, 10/1995
 • Bednářová J., Grundmann M., Ličková R., Brozmanová H.: Karbamazepin v krvi a mléku u matky a dítěte. 45. Farmakologické dny, Brno, 10/1995
 • Brozmanová H., Grundmann M.: HPLC metoda stanovení troxerutinu. 45. Farmakologické dny, Brno, 10/1995
 • Šafarčík K., Grundmann M., Ličková R.: Bioekvivalence dvou preparátů DH-ergotoxinu. 45. Farmakologické dny, Brno, 10/1995
 • Grundmann M., Brozmanová H., Zielinski M., Ličková R.: Antiepileptika v těhotenství. 1.pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM), Rožnov p.Radhoštěm, 10.-11.10.1994
 • Grundmann M., Šajnar J., Ličková R., Dušíková D.: Účinek bopindololu u pacientů s esenciální hypertenzí. Kasuální a 24-hod. monitorování krevního tlaku a neinvazivní sledování hemodynamických parametrů. XI.pracovní konference o hypertenzi Rožnov p.Radhoštěm, 12.-14.10.1994
 • Grundmann M.: Terapeutické monitorovanie hladin liečiv dnes a zajtra. II.konference klinické farmakologie, IVZ Bratislava, 6.-7.10.1994
 • Slaný J., Grundmann M.: Farmakokinetika vysokodávkového methotrexatu v léčbě ALL u dětí. VII. Plzeň. Ped.den, Plzeň, 26.3.1994
 • Slaný J., Grundmann M., Štěrba J., Blažek B., Jouzová J., Brozmanová H.: Vysokodávkový methotrexat v léčbě dětských leukémií. Rožnov p.Radhoštěm, 10.-11.10.1994
 • Grundmann M.: Výuka klinické farmakologie. 43.Farmakologické dny, Plzeň, 8.-10.9.1993
 • Grundmann M.: Bioekvivalence pro-drug látek. 43.Farmakologické dny, Plzeň, 8.-10.9.1993
 • Brozmanová H., Grundmann M., Ličková R., Walder P.: Bioekvivalence dvou preparátů medazepamu. 43. Farmakologické dny, Praha, 8.-10.9.1993
 • Slaný J., Grundmann M., Brozmanová H.: Monitorování hladin metotrexatu u dětských leukemiků. 43. Farmakologické dny, Praha, 8.-10.9.1993
 • Ličková R., Grundmann M.: Antihypertenzivní účinek metazosinu. 43. Farmakologické dny, Praha, 8.-10.9.1993
 • Grundmann M., Ličková R.: 24-hod. ambulantní monitorování krevního tlaku u hypertoniků léčených bopindololem. 42.Farmakologické dny, Špindlerův Mlýn, 8.-11.9.1992
 • Grundmann M.: Terapeutické monitorování léků. Sympozium "Monitorování hladin léků", Praha, 11.11.1992
 • Grundmann M.: Monitorování antiepileptik. Sympozium "Monitorování hladin léků", Praha, 11.11.1992
 • Šajnar J., Grundmann M., Ličková R.: Vliv bopindololu na hemodynamické parametry hypertoniků při dlouhodobém podávání. 42. Farmakologické dny, Špindlerův Mlýn, 8.-11.9.1992
 • Blažek B., Slaný J., Štěrba J., Grundmann M., Brozmanová H.: Vysokodávkovaný methotrexat v léčbě dětských hemoblastos. Mezinárodní hematol.sjezd, Brno, 1992
 • Ličková R., Grundmann M.: Antihypertenzní účinek a snášenlivost Vasokardinu tabl.. při dlouhodobém podávání u hypertoniků. 42. Farmakologické dny, Špindlerův Mlýn, 8.-11.9.1992
 • Brozmanová H., Zverková D., Walder P., Ličková R., Grundmann M.: Srovnání biologické dostupnosti preparátů Veral tabl.. a Voltaren tabl.. u zdravých dobrovolníků. 42. Farmakologické dny, Špindlerův Mlýn, 8.-11.9.1992 Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům. 41.Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Grundmann M., Závodná L., Kabina M.: Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990. VIII.pracovní konference o hypertenzi, Rožnov p.Radhoštěm, 16.-18.10.1991
 • Grundmann M., Votavová M., Votroubková O.: Metipamid - původní čs. antihypertenzivum podobné indapamidu. Sumarizace výsledků. VIII.pracovní konference o hypertenzi, Rožnov p.Radhoštěm, 16.-18.10.1991
 • Závodná L., Grundmann M., Kabina M.: Rozbor spotřeby antihypertenziv na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1990. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Neuwirt K., Grundmann M., Brozmanová H., Ličková R.: Srovnání biologické dostupnosti čs.perorálních přípravků teofylinu z hladin v séru. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Kabina M., Grundmann M., Ličková R., Brozmanová H.: Srovnání biologické dostupnosti čs.perorálních přípravků teofylinu z hladin ve slinách. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Ličková R., Grundmann M.: Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Walder P., Grundmann M., Brozmanová H., Ličková R.: Farmakokinetika a biologická dostupnost teofylinu v některých tuzemských preparátech. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Brozmanová H., Grundmann M.: K možnostem terapeutického monitorování benzodiazepinů. 41. Farmakologické dny, Martin, 11.-13.9.1991
 • Ličková R., Grundmann M.: Účinnost a snášenlivost bopindololu (Sandonorm Sandoz) při dlouhodobém podávání u hypertoniků. VIII. pracovní konference o hypertenzi, Rožnov p.Radhoštěm, 16.-18.10.1991
 • Grundmann M.: Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky námelových alkaloidů u lidí. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Grundmann M.: Současný stav monitorování v ČR. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Grundmann M.: Terapeutické monitorování antiepileptik. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Grundmann M., Ličková R.: Srovnání antihypertenzního účinku endapamidu a metipamidu. VI. Konference o hypertenzi, Mariánské Lázně, 11.-12.10.1990
 • Ličková R., Grundmann M.: Srovnání antihypertenzního účinku metipamidu a endapamidu. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Brozmanová H., Grundmann M., Ličková R.: Srovnání biologické dostupnosti Pharophyllinu tabl.. a Syntophyllinu. 40. Farmakologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Kabina M., Grundmann M.: Vývoj spotřeby kardiovaskulárních léků v KNsP Ostrava v letech 1980-1989. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Blažková E., Grundmann M., Kabina M.: Preskripce námelových alkaloidů a ambulancích KNsP Ostrava v roce 1989. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Kusýnová Z., Grundmann M., Kabina M.: Preskripce námelových alkaloidů na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1989. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Kubalová K., Grundmann M., Kabina M.: Preskripce antiepileptik v neurologických ambulancích KNsP Ostrava v letech 1980-1989. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Závodná L., Grundmann M., Kabina M.: Preskripce antiepileptik na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1980-1989. 40. Farmakologické dny, Rožnov p.Radhoštěm, 28.5.-1.6.1990
 • Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K., Dvořáčková R.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers. Dose-Response-Relationship of Drugs. International Satellite Symposium to the IVth World Conference on Clin.Pharmacol. Ther., Wuppertal, 1989
 • Grundmann M., Kümpel Q., Staněk K., Šafarčík K., Neuwirt K., Čech M.: The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients. IVth World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Mannheim - Heidelberg, 1989
 • Grundmann M., Mayer O., Ličková R.: Metipamide - a new indapamide-like antihypertensive drug. World Conference on Cardiology, New Delhi, India, 14.-16.12.1989
 • Grundmann M., Kabina M.: Study of the consumption of cardiovascular drugs in the big hospital in Czechoslovakia. World Conference on Cardiology, New Delhi, India, 14.-16.12.1989
 • Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K., Čech M., Ličková R.: Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Ličková R., Grundmann M.: Srovnání antihypertenzního účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl. s Trimepranolem Spofa tabl. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Dušíková D., Grundmann M., Ličková R., Šajnar J.: Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl.. s Trimepranolem Spofa tabl.. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Grundmannová J., Grundmann M.: Použití Trimepranolu Spofa u nespolupracujících stomatologických pacientů. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Čech M., Grundmann M., Neuwirt K., Šafarčík K., Ličková R.: Farmakokinetika DH-ergotoxinu ve formě liguidních kapslí u zdravých dobrovolníků. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Brozmanová H., Grundmann M., Bednářová J.: Korelace hladin teofylinu v séru a ve slinách. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Kabina M., Grundmann M., Závodná L.: Preskripce analgetik - antipyretik v ambulancích KNsP Ostrava 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Závodná L., Grundmann M., Kabina M.: Spotřeba analgetik - antipyretik v průběhu 10-ti let na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. 39. Farmakologické dny, Mariánské Lázně, 29.5.-2.6.1989
 • Brozmanová H., Grundmann M., Bednářová J. Analytické metody v terapeutickém monitorování. V.sympozium analytické kontroly, Brno, 19.5.-22.5.1989
 • Ličková R., Grundmann M., Dušíková D.: Srovnání účinku Trimepranolu retard VÚFB tabl.. s Trimepranolem Spofa tabl.. na zátěžovou ergometrii u hypertoniků. Vědecko-ideologická konference mladých lékařů SM kraje, Ostrava, 29.9.1989
 • Ličková R., Dušíková D., Grundmann M.: Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků. VI.pracovní konference "Patogeneze, diagnostika a léčba hypertenze, Starý Smokovec, 12.-13.10.1989
 • Grundmann M.: Vliv Labetalolu na spiroergometrické vyšetření u hypertroniků. 38. Farmakologické dny, Tále, 1988
 • Grundmann M.: 10 let klinické farmakologie v KNsP Ostrava. Spolek lékařů v Ostravě, 10.3.1988
 • Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K., Čech M.: Nové poznatky z farmakokinetiky a farmakodynamiky námelových alkaloidů. Spolek lékařů v Ostravě, 10.3.1988
 • Grundmann M.: K současným možnostem využití výpočetní techniky při zpracování preskripce dle receptů a žádanek. ÚKÚF Praha, SÚKL, 27.4.1988
 • Grundmann M.: Vliv labetalolu na spiroergometrické vyšetření hypertoniků. 38.Farmakologické dny, Hotel Partizán, Tale, 23.-28.5.1988
 • Ličková M., Grundmann M.: Nové látky v terapii hypertenze. Spolek lékařů v Ostravě, 10.3.1988
 • Brozmanová H., Bednářová J., Grundmann M.: Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi. Spolek lékařů v Ostravě, 10.3.1988
 • Kabina M., Tulachová M., Rovanová T., Závodná L., Flanderková E., Grundmann M.: Rozbor preskripce a spotřeby léčiv pomocí výpočetní techniky. Spolek lékařů v Ostravě, 10.3.1988
 • Brozmanová H., Grundmann M., Bednářová J.: Srovnání hladin fenytoinu v séru epileptiků metodami RIA a plynovou chromatografií. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Kabina M., Grundmann M., Kaspříková J.: Rozbor ambulantní preskripce výpočetní technikou. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Šajnar J., Grundmann M., Ličková R., Dušíková D.: Vliv metoprololu na spiroergometrické vyšetření u hypertoniků. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Ličková R., Grundmann M., Neuwirt K., Šafarčík K.: Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Čech K., Grundmann M., Neuwirt K., Šafarčík K.: Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandoz na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Neuwirt K., Grundmann M., Kabina M., Šafarčík K.: Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků. 38.Farmakologické dny, Tale, 23.-28.5.1988
 • Ličková R., Dušíková D., Grundmann M.: Vliv metoprololu na ergometrické vyšetření u hypertoniků. Vědecko-ideologická konference mladých lékařů SM kraje, Ostrava, 7.10.1988
 • Kabina M., Grundmann M., Závodná L., Tulachová T.: Rozbor farmakoterapie na lůžkovém oddělení pomocí výpočetní techniky. Sympozium o klinické farmacii, Most, 1.-2.12.1988
 • Votroubková O., Bitter J., Boudík F., Cícha Z., Grundmann M., Hrdlička S., Káňa A., Maštálka J., Rottenborn J., Sechser T., Vítovec J., Nežádalová E.: Metoprolol in hypertension, angina pectoris and arrythmias. 7th International conference on clinical pharmacology, Plzeň, 1987
 • Grundmann M.: Farmakokinetika v klinicko-farmakologické praxi. Pracovní setkání HPK-27 Klinické farmakologie, Praha, 1987
 • Brozmanová H., Grundmann M., Bednářová J.: Výskyt toxických hladin při terapeutickém monitorování antiepileptik. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Kabina M., Grundmann M.: Vývoj hlášení nežádoucích účinků léků v Severomoravském kraji v letech 1980-1986. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Čech M., Grundmann M., Neuwirt K., Šafarčík K.: Farmakokinetika nového čs. preparátu DH Ergotaminu-Clavigreninu gtt. forte u zdravých dobrovolníků. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Šafarčík K., Grundmann M., Neuwirt K., Čech M.: Farmakokinetika nového čs. preparátu DH Ergotaminu-Clavigreninu capsle retard u zdravých dobrovolníků. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Ličková R., Grundmann M., Votroubková O.: Srovnání antihypertenzivního účinku Metaprololu VÚFB a Betalocu Astra. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Votroubková O., Grundmann M., Bednářová J.: Antihypertenzivní účinek nového čs. diuretika Metipamidu. 37. Farmakologické dny, Brno, 1987
 • Kabina M., Grundmann M., Rovanová T.: Spotřeba ATB na lůžkových odděleních KNsP Ostrava v letech 1979-1985. Symposium o klinické farmacii, Praha, 1987
 • Brozmanová H., Grundmann M., Bednářová J.: Zkušenosti s terapeutickým monitorováním antiepileptik v KNsP Ostrava. IV. Symposium farmaceutické kontroly, Olomouc, 1987
 • Grundmann M., Kuchejdová R., Lerchová T., Neuwirt K., Šafarčík K.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses. III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther., Stockholm, 1986
 • Grundmann M., Čech M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Pharmacokinets and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine. III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther., Stockholm, 1986
 • Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K., Lerchová T.: Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers. III. World Conference on Clin. Pharmacol. Ther., Stockholm, 1986
 • Grundmann M., Chmelík M., Brozmanová H., Dušíková D.: Hladiny teofylinu u astmatických pacientů. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Grundmann M., Kuchejdová R., Šafarčík K., Neuwirt K.: Vztah hladiny a účinku po jednorázovém podání tří různých dávek Hyderginu Speciál u zdravých dobrovolníků. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Čech M., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Lerchová T., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Kuchejdová R., Grundmann M., Lerchová T., Neuwirt K.: Farmakokinetika a farmakodynamika vysokých dávek DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Rovanová T., Grundmann M., Ambrozová T.: Spotřeba antibiotik v KNsP Ostrava v letech 1980-1985. 36. Farmakologické dny, Olomouc, 1986
 • Grundmann M., Neuwirt K.,Šafarčík K., Čech M.: Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům. 35. Farmakologické dny, Bratislava, 1985
 • Grundmann M., Rovanová T.: Rozbor terapie ICHM na 13 neurologických odděleních. II. Spolek lékařů, Ostrava, 1985
 • Brozmanová H:, Grundmann M., Bednářová J., Grundmann M. ml.: Predikce hladin fenytoinu při terapeutickém monitorování u epileptiků. 35. Farmakologické dny, Bratislava, 1985
 • Šafarčík K., Grundmann M., Neuwirt K., Čech M.: Biologická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu. 35. Farmakologické dny, Bratislava, 1985
 • Čech M., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa. 35. Farmakologické dny, Bratislava, 1985
 • Rovanová T., Grundmann M., Závodná L.: Vliv sledování preskripce na žádanky v nemocnici na spotřebu některých lékových skupin. 35. Farmakologické dny, Bratislava, 1985
 • Rovanová T., Grundmann M.: Rozbor terapie ICHM na 13 neurologických odděleních. Spolek lékařů, Ostrava, 1985
 • Neuwirt K., Grundmann M.: Výpočty farmakokinetických parametrů na minipočítači SMEP. 34. Farmakologické dny, Tábor, 1984
 • Závodná L., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům. 34. Farmakologické dny, Tábor, 1984
 • Lerchová T., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních přípravků DH-ergotoxinu. 34. Farmakologické dny, Tábor, 1984
 • Čech M., Grundmann M., Šafarčík K., Neuwirt K.: Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz. 34. Farmakologické dny, Tábor, 1984
 • Grundmann M., Šafarčík K., Janků I., Čech M.: Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers. Inter.Symposium on Clinical Pharmacology, Berlin, 1983
 • Grundmann M, Šafarčík K., Janků I., Čech M.: Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků. 33.FD, Zemplínská Šírava, 1983
 • Lerchová T., Grundmann M., Závodná L.: Rozbor spotřeby léků podle žádanek na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. 33. Farmakologické dny, Zemplínská Šírava, 1983
 • Závodná L., Grundmann M., Lerchová T.: Rozbory terapie na lůžkových odděleních KNsP Ostrava. 33. Farmakologické dny, Zemplínská Šírava, 1983
 • Šafarčík K., Grundmann M.: RIA metoda stanovení námelových alkaloidů. 33. Farmakologické dny, Zemplínská Šírava, 1983
 • Grundmann M.: Nifedipine in hypertension. XVI. Congress Int. Sociaty of Internal Med, Praha 1982
 • Grundmann M., Šimíček J., Tesař Z., Flanderková E.: Labetalol in hypertension. Ist World Conference on Clinical Pharmacol., London, 1980
 • Grundmann M., Saverová M., Sedláčková E.: Tetracyclines and children s teeth. A retrospectine study. Int. Symposium on Clinical Pharmacol., Praha, 1979
 • Grundmann M., Lukášová D., Říhová D., Vrublovský P.: Srovnání tkáňové distribuce chlorochinu a hydroxychlorochinu u krys. 28. Farmakologické dny, Vsetín, 1978
×
PředchozíDalší
Načítání