doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Vzdělání

 •  11/2010 - doktorský studijní program, LF UP Olomouc, kombinovaná forma, obor klinická farmakologie
 • 14.12. 2004 - nástavbová atestace v oboru klinická farmakologie
 • 29.11. 2001 - atestace 1.stupně z pediatrie
 • 9/1990 - 6/1996 - 2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Přehled praxe

 • 9/1996 - 2/1999: Ústav radiodiagnostický, FNsP Ostrava
 • 9/1998 - 1/2001: Výuka Anatomie pro výtvarníky, Pedagogická fakulta, Ostravská Univerzita, vedlejší pracovní poměr
 • 4/1999 - 7/2001: Klinika dětského lékařství, FNsP Ostrava (příprava na atestaci z pediatrie)
 • 4/1999 – 1/2012: Ústav klinické farmakologie, FN Ostrava
 • 9/2009 – dosud: Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
 • 2/2012 – dosud: Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava

Studijní pobyt

 • 5/2003 – 4/2004: Division of Clinical Pharmacology and the Clinical Trials Office, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA

Členství v odborných společnostech

 • European Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) - counciller (2007 – dosud)
 • Česká společnost klinické farmakologie – člen výboru (2009 – dosud)
 • Sekce TDM ČSKF - předseda (2009 - dosud)
 • Česká společnost pro hypertenzi - člen
 • Česká neurologická společnost - člen
 • Etická komise FN Ostrava - člen
 • Léková komise FN Ostrava – člen

Práce v odborných časopisech

 • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Kacirova I., Grundmann M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. Can Fam Physician 2013;59:373-375. IF = 1.6
 • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Jeziskova I., Kacirova I., Grundmann M. Cytochrom P450 2D6 phenotype and genotype in hypertensive patiens on long-term therapy with metoprolol. Bratisl Lek Listy 2013;114(4):206-212. IF = 0.3
 • Grundmann M, Kacirova I, Urinovska R. Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: A review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Mar 21. IF = 0.99
 • Petejova N., Martinek A., Zahalkova J., Duricova J., Brozmanova H., Urbanek K., Grundmann M., Plasek J., Kacirova I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012;156: IF = 0.7
 • Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107. IF = 2.9
 • Grundmann M, Uřinovská R, Šilhán P, Kacířová I. Intoxikace venlafaxinem – využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klin Farmakol Farm 2012;26(2):90-92.
 • Petejova N, Zahalkova J, Duricova J, Kacirova I, Brozmanova H, Urbanek K, Grundmann M, Martinek A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J Chemother. 2012;24(2):107-112. IF = 1.1
 • Petejova N., Martinek A., Zahalkova J., Duricova J., Brozmanova H., Urbanek K., Grundmann M., Kacirova I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extenden daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012 Jan 30. doi: 10.5507/bp.2012.002. IF = 0.7
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Obecné zásady terapeutického monitorování hladin psychofarmak. Klin Farmakol Farm 2012;26(3):131-134.
 • Petejová N, Martínek A, Zahálková J, Ďuricová J, Plášek J, Valkovský I, Grundmann M, Kacířová I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi – praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamicinem. Vnitř Lék 2012;58(6):448– 454.
 • Kacířová I.,Grundmann M. Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze. Klin Farmakol Farm 2011: 25(3), 150-152.
 • Zahálková J., Strojil J., Petejová N., Urbánek K., Grundmann M., Kacířová I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klin Farmakol Farm 2011; 25(3): 116-121.
 • Grundmann M., Kacířová I. Nežádoucí účinek blokátorů kalciových kanálů–otok dolních končetin. Klin Farmakol Farm 2011:25(4): 193-198.
 • Kacirova I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants . Epilepsy Res 2010; 91:161-165. IF = 2,5
 • Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Grundmann M. Comparison of metoprolol/ hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state. Čes. a Slov. Farmacie, 2010; 59, 222-226.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H. Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 1996. Čes.slov.Farm., 2010;59(4):172-178.
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení Klin Farmakol Farm 2010; 24(4): 222-225.
 • Grundmann M., Kacířová I. Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv. Čas Lék čes 2010; 149: 482-487.
 • Peřinová I., Ďuricová J., Brozmanová H., Kacířová I., Grundmann M. Stanovení metoprololu a jeho metabolitu -hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Čes. slov. Farm., 2008; 57 (6): 254-259.
 • Kacířová I, Grundmann M. Antiepileptika a kojení. Neurol. pro praxi, 2008; 9(4): 252-257.
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky a kojení. Klin Farmakol Farm, 2008; 22 (1): 30-33.
 • Kacířová I., Grundmann M. Antiepileptika a těhotenství. Neurol. pro praxi, 2008; 9 (3): 182-188.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Ed: Jiří Widimský jr. a kol., TRITON, Praha, 2007.
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky a těhotenství. Klin Farmakol Farm, 2007; 21 (3-4): 137-143.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a lékové interakce. Postgrad Med, 2007; 9 (6): 661-669.
 • Grundmann M., Kacířová I. Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce. In: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Ed: Jiří Widimský jr. a kol., TRITON, Praha, 2006; 113-120.
 • Grundmann M., Kacířová I. Kombinační léčba hypertenze. Interní Med., 2006; 8 (2): 68-72.
 • Grundmann M., Kacířová I. Kombinační léčba hypertenze. Klin Farmakol Farm, 2005; 19 (3): 169-173.
 • Kacířová I., Grundmann M. Farmakorezistentní hypertenze. Klin Farmakol Farm, 2003; 17 (1): 46-47.
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 2. Blokátory kalciových kanálů - I. Pediatr. pro Prax, 2001; 2: 142-143.
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakoterapie hypertenze v dětském věku. 1. Definice, prevalence a klasifikace hypertenze. Pediatr. pro Prax, 2001; 1: 40-41.

Přednášky a postery na kongresech

 • Kacirova I, Grundmann M, Urinovska R, Silhan P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine. 11th EACPT congress, 28−31 August 2013, Geneva, Switzerland
 • Grundmann M, Kacirova I, Halvova P, Brozmanova H. Effect of cyclosporine A and its metabolites on diurnal blood pressure variability. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacirova I, Petejova N, Duricova J, Urbanek K, Grundmann M, Martinek A, Brozmanova H, Zahalkova J. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacirova I, Grundmann M, Sistik P. TDM of aminoglycoside antibiotics and vancomycin as an indicator of the quality of medical care in University Hospital Ostrava - results of the 3-years monitoring. 2013 International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, September 22-26, 2013, Salt Lake City, Utah, USA
 • Kacířová I, Grundmann M. Význam terapeutického monitorování hladin léčiv (TDM) pro personalizovanou farmakoterapii. XVIII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, 24.-25.5.2013 Rožnov pod Radhoštěm.
 • Kacířová I, Grundmann M. Aktualizace TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Brozmanová H, Kacířová I, Grundmann M. První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Urbánek K, Strojil J, Petejová N, Ďuricová J, Grundmann M, Kacířová I, Zahálková J. Gentamicin u kriticky nemocných septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Ďuricová J, Petejová N, Urbánek K, Grundmann M, Kacířová I, Brozmannová H. TDM vankomycínu u kriticky chorých septických pacientov na vysoko-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG, Štrbské Pleso, 24.-26. října 2013.
 • Grundmann M., Kacirova I. Quality of life of renal transplant recipient with hypertension - a case report. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Grundmann M., Kacirova I., Duricova J., Perinova I. Application of therapeutic drug monitoring in adjustment of metoprolol dosage in pregnant hypertensive patient. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Kacirova I., Grundmann M., Duricova J., Perinova I. Concentrations of selective beta 1-blocker metoprolol in milk and breastfed infant during lactation. 22nd European Meeting on Hypertension, April 26-29, 2012, London, UK
 • Šilhán P., Uřinovská R., Grundmann M., Perničková D., Kacířová I., Hosák L. První zkušenosti s vyšetřováním sérových hladin antidepresiv na lůžkovém psychiatrickém oddělení FN Ostrava. 54. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8.1. 2012, Jeseník
 • Grundmann M., Kacířová I. Využití terapeutického monitorování hladin léků u dětí. Beskydský pediatrický den, 23.3.2012, Hukvaldy
 • Kacířová I., Grundmann M. Antiepileptika v graviditě a kojení. Beskydský pediatrický den, 23.3.2012, Hukvaldy
 • Kacířová I. Terapie vankomycinem při extendované denní hemodialýze u pacientů s AKI. 3. Eliminační den Interní kliniky, 3.5.2012, Ostrava
 • Petejová N, Martínek A, Zahálková J, Ďuricová J, Brozmanová H, Grundmann M, Kacířová I, Strojil J, Urbánek K. Změny farmakokinetiky gentamicinu při kontinuální venovenozní hemofiltraci u kriticky nemocných septických pacientů s akutním poškozením ledvin. 34. kongres České nefrologické společnosti, 14.–16.6. 2012, Brno.
 • Kacířová I, Grundmann M, Šištík P. TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava – výsledky 3-letého sledování. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Terapeutické monitorování hladin antidepresiv. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Grundmann M, Uřinovská R. Terapeutické monitorování hladin antipsychotik. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Kacířová I, Petejová N, Ďuricová J, Urbánek K, Grundmann M, Martínek A, Brozmanová H, Zahálková J. Terapie vankomycinem při extendované denní hemodialýze u pacientů s akutním poškozením ledvin. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Uřinovská R, Šilhán P, Kacířová I, Grundmann M. Intoxikace venlafaxinem-kazuistika. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Šilhán P, Uřinovská R, Grundmann M, Perničková D, Kacířová I, Hosák L. První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin antidepresiv na Psychiatrickém oddělení FN Ostrava. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Grundmann M, Kacířová I. Problémy vývoje klinické farmakologie v Českých zemích a závěry konference v Erice (Itálie) 2012. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Brozmanová H, Uřinovská R, Šištík P, Kacířová I, Grundmann M. Stanovení amikacinu metodou kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Ďuricová J, Petejová N, Martínek A, Zahálkova J, Brozmanová H, Urbánek K, Grundmann M, Kacířová I. Terapie vankomycinem u kriticky nemocných septických pacientů na vysoko-objemové kontinuální veno-venózní hemofiltraci. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Urbánek K., Strojil J., Petejová N., Ďuricová J., Grundmann M., Kacířová I., Zahálková J. Terapie gentamicinem při kontinuálních náhradách funkcí ledvin. 15. Česká konference klinické farmakologie, 19. Česká konference TDM a 16. Česká konference DURG, 28.-30.6.2012, Štiřín.
 • Grundmann M, Kacířová I, Ďuricová J, Peřinová I. Využití terapeutického monitorování hladin léčiv k úpravě dávkování metoprololu u těhotné pacientky s hypertenzí. 29. konference České společnosti pro hypertenzi, 21. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, 17. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, 4.-6.10.2012, Český Krumlov.
 • Kacířová I, Grundmann M, Ďuricová J, Peřinová I. Koncentrace selektivního beta 1-blokátoru metoprololu v mateřském mléce a v krvi kojeného dítěte. 29. konference České společnosti pro hypertenzi, 21. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, 17. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, 4.-6.10.2012, Český Krumlov.
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H. Monitoring of valproic acid concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants. 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 26-29 2011, Budapešť, Hungary
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.Monitoring of valproic acid concentrations during delivery in mothers and their infants. 10th Congress of The European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 26-29 2011, Budapešť, Hungary
 • Grundmann M., Kacířová I., Ďuricová J., Peřinová I.,Metoprolol and alfa- hydroxymetoprolol concentrations dutiny lactation-a case report. 12th Interna-tional Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H., Serum levels of carbamazepine and carbamazepine-epoxide dutiny delivery in mothers and their infants. 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxikology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Drug interaction between lamotrigine and Valproic acid used at delivery and during lactaion – a case report. 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 26-29 June 2011, Budapest, Hungary
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine in breastfee- Ding mothers, maternal milk and nursed infants 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutisc, 26-29 June 2011, Budapest, Hungary
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.Therapeutic monitoring of carbamazepine Concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants.12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring&Clinical Toxicology, 2-6 October 2011, Stuttgart, Germany
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H. Koncentrace tří hlavních antiepileptik v séru užívaných při léčbě těhotných žen s epilepsií. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7. 5. 2011, Ostrava
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kacířová I., Peřinová I. Chronická hypertenze během těhotenství v klinické praxi – II. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Grundmann M., Kacířová I. Význam terapeutického monitorování hladin dioxinu ve stáří. XV. Gerontologické dny v Ostravě, 12.-14. října 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky v těhotenství. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Chronická hypertenze během těhotenství v klinické praxi – II. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Terapeutické monitorování karbamazepinu, lamotriginu a kyseliny valproové při kojení. 5. Česko – Slovenská konference klinické faramkologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M., Ďuricová J., Peřinová I. Metroprolol a jeho metabolit alfa-hydroxymetoprolol v mléku a u kojence. 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Duricova J, Kacirova I, Brozmanova H, Grundmann M. Léková interakce mezi ketokonazolem a cyklosporinem A (kazuistika). 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Jurčová N., Ježíšková I., Kacířová I., Grundmann M. Fenotyp a genotyp cytochromu P450 2D6 u pacientů s hypertenzí na dlouhodobé terapii metoprololem 5. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, 4.-7.5. 2011, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M. Význam terapeutického monitorování hladin antibiotik ve stáří. XV. Gerontologické dny v Ostravě, 12.-14. října 2011,Ostrava
 • Grundmann M., Kacířová I., Halvová P., Peřinová I. TDM digoxinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16. 10. 2010, České Budějovice
 • Grundmann M., Kacířová I., Halvová P., Peřinová I. TDM vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Kacířová I., Grundmann M., Halvová P., Brozmanová H. TDM teofylinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Kacířová I., Grundmann M., Halvová P., Peřinová I. TDM aminoglykosidových antibiotik jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava. 12. Česká konference klinické farmakologie, 13.-16.10. 2010, České Budějovice
 • Ďuricová J., Brozmanová H., Peřinová I., Kaciřová I., Grundmann M. Príčiny neočekávaných koncentrácií u perorálne užívaných liečiv XIV. kongres nemocničních lékárníků, 12.-14. 11 2010, Hradec Králové
 • Ďuricová J., Brozmanová H., Peřinová I., Kaciřová I., Grundmann M. Príčiny neočekávaných koncentrácií aminoglykozidových a glykopeptidových antibiotik. XII. Sympozium klinické farmakologie René Macha, 26-27.11. 2010, Mikulov
 • Grundmann M., Ďuricová J., Ježíšková I., Peřinová I., Kacířová I. Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug. 19th European Meeting on Hypertension, June 12-16, 2009, Milan, Italy
 • Grundmann M., Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Ježíšková I., Jurčková N. Influence of Propafenone on enzymatic activity of P450 2D6 in a patient on long-term therapy with metoprolol. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Grundmann M.: Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension- a case report. 19th European Meeting on Hypertension, June 12-16, 2009, Milan, Italy
 • Ďuricová J., Peřinová I., Kacířová I., Grundmann M., Ježíšková I., Jurčková N. A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Ďuricová J., Peřinová I., Grundmann M. Therapeutic drug monitoring of metoprolol before and during pregnancy – a case report. 9th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, July 12-15, 2009, Edinburgh, UK
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H. Therapeutic drug monitoring of Valproic Acid During Delivery, in The Neonatal Period,and During Lactation. 11th Congress of Therapeutic Drug Monitoring  Clinical Toxicology October 3-8, 2009 Montreal, Canada
 • Kacířová I., Grundmann M. Pochybení při léčbě chronické esenciální hypertenze v těhotenství. XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 10.-13.5.2009
 • Kacířová I., Grundmann M. Léky v těhotenství a při kojení. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Ježíšková I., Jurčková N., Kacířová I., Grundmann M. Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Kacířová I., Grundmann M.Význam TDM antiepileptik v těhotenství a při kojení. Sympózium klinické farmakologie – Nové poznatky v klinické farmakologii, 25.9.2009, Ostrava
 • Cichý Z., Weber M., Kacířová I., Grundmann M. První zkušenosti s dabigatranem (Pradaxa-Boehringer Ingelheim. Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Cichý Z., Weber M., Kacířová I., Grundmann M. První zkušenosti s rivaroxabanem (Xarelto-Bayer). Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Ďuricová J., Peřinová I., Ježíšková I., Jurčková N., Kacířová I., Grundmann M. Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov. Sympózium klinické farmakologie, 25.9. 2009, Ostrava
 • Grundmann M., Ďuricová J., Ježíšková I., Peřinová I., Kacířová I. Srovnání fenotypu a genotypu CYP2D6 pomocí metoprololu u hypertenzních pacientů. XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 10.-13.5.2009
 • Grundmann M., Kacířová I.: "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report. The18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, June 14-19, 2008, Berlin, Germany
 • Kacirova I., Grundmann M.: Eating disorders as a cause for discontinuation of antihypertensive therapy - A case report. The18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, June 14-19, 2008, Berlin, Germany
 • Grundmann M, Kacířová I. "White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - a case report. 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension and the 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Berlin, Německo, 14.-19.6.2008.
 • Grundmann M, Kacířová I. Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii I. (interaktivní kazuistiky). X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Ďuricová J, Peřinová I, Kacířová I, Grundmann M. Využitie metoprololu jako probe látky při fenotypizácii CYP2D6. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Ďuricová J, Ježíšková I, Peřinová I, Kacířová I, Grundmann M. Porovnanie genotypu a fenotypu za použitia metoprololu. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Kacířová I, Grundmann M. Farmakorezistentní hypertenze - chyby a omyly v terapii II. (interaktivní kazuistiky). X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Kacířová I, Kořístková B, Brozmanová H, Grundmann M. TDM kyseliny valproové v těhotenství a při kojení. X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008.
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Komzaková I., Kacířová I.: Phenotypization of Carbamazepine in Adults - Dose per kg for Reaching Concentration 1mg/L, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam
 • Ďuricová J., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I., Kacířová I.: Phenotypization of Carbamazepine in Adults - CBZ-E/CBZ metabolic ratio, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Development of a treatment of pregnant women with epilepsy between years 1991 and 2006, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Serious interaction between vancomycine and gentamicine - a case report, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I., Grundmann M.: A case of "white coat" hypertension with unusual big difference of blood preassure, 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, August 29th - 1 September 2007, Amsterdam.
 • Kacířová I, Grundmann M, Kořístková B, Brozmanová H. Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation. 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, Nice, Francie, 9.-14.9.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Možnosti terapie farmakorezistentní hypertenze. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Hypertenze a lékové interakce. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: TDM digoxinu po studii DIG. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Grundmann M., Kacířová I.: Procoralan - nová možnost ke zpomalení srdeční frekvence. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 2007, Rožnov p. Radhoštěm, 18. - 20.10.2007
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H., Komzáková I.: Špatné dávkování vankomycinu jako důsledek neznalosti farmakokinetiky. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Léky a kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Kořístková B, Grundmann M., Brozmanová H.: TDM lamotriginu při porodu a během kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Antihypertenziva v těhotenství a při kojení. III. česko-slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG, Rožnov p. Radhoštěm, 18.-20.10.2007.
 • Kacířová I., Grundmann M.: Pharmacoresistant hypertension - a case report. 16th European Meeting on Hypertension - Madrid - 12.-15.6.2006
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: Fenotypizace karbamazepinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Kacířová I.: Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce, IV. sympozium Arteriální hypertenze: současné klinické trendy - Praha - 5.4.2006
 • Grundmann M., Ďuricová J., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: Fenotypizace karbamazepinu, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Kacířová I., Grundmann M.: Dva důvody "farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika. XXIII. konference České společnosti pro hypertenzi - Mariánské Lázně - 5.-7.10.2006
 • Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M.: Vývoj terapie epilepsie u těhotných žen v letech 1990-2005, 8. konference klinické farmakologie, 13. konference TDM, 10. konference DURG - České Budějovice - 21.-23.9.2006
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I.: Terapeurický monitoring antiepileptik 3. generace, 9. královehradecký "roundtable", problémová léčiva v bioekvivalenčních studiích - Hradec Králové - 11.5.2006
 • Kacířová I., Grundmann M.: Nefrotoxicita při současném podávání vankomycinu a gentamicinu - kazuistika, XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno - 7.-10.5.2006
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B.: Pharmacoresistant hypertension in specialized out-patients practice. XVth European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, 17-21.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I.: The mistakes in combination therapy of resistant hypertension. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: TDM of lamotrigine in childhood. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H., Komzáková I.: The influence of combination both inductors and inhibitor on lamotrigine plasma levels in adults. 7th Congress European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznaň, Polsko, 25.-29.6.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková, I. Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure? 9th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Louisville, USA, 23.-28.4.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I., Komzáková I.: The Interaction Between Digoxin and Amiodarone During-routine TDM 9th Congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Louisville, USA, 23.-28.4.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.: Influence of phenytoin to control hypertension - a case report. XVth European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, 17-21.6.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B.: TDM amiodaronu. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B. TDM topiramátu, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I.: TDM lamotriginu, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H.: Vliv fenytoinu na kompenzaci hypertenze - kazuistika, XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Český Krumlov, 6.-8.10.2005
 • Kacířová I., Grundmann M.: Antiepileptika a těhotenství. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M.: Léky a těhotenství. II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Závažná interakce vankomycinu s gentamicinem, II. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, XIII. slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. česká konferencia klinickej farmakológie, XII. česká konferencia TDM, IX. česká pracovná konferencia DURG, Nitra, Slovensko, 3.-5.11.2005
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.: The infulence of carbamazepine to control hypertension -a case report. 14th European Meeting on Hypertension, Paříž, Francie, 13.-17.6.2004
 • Kacířová I., Grundmann M., Šuláková T., Bosáková A.: Comparison of the effect of Cordipin Retard and Cordipin XL in children with hypertension. 14th European Meeting on Hypertension, Paříž, Francie, 13.-17.6.2004
 • Komzáková I., Brozmanová H., Kořístková B., Kacířová I., Grundmann M.: Therapeutic drug monitoring of aminoglycoside antibiotics - retrospective study. World Conference on Dosing Antiinfectives, Nürnberg, Německo, 6.-11.9.2004
 • Grundmann M., Kacířová I.: Farmakorezistentní hypertenze ve speciální ambulanci. XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Jeseník, 7.-9.10.2004
 • Grundmann M., Kacířová I.: Použití ABPM k analýze hemodynamických účinků nifedipinu. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Grundmann M., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H.: Léková interakce amiodaronu s digoxinem, 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Kacířová I., Grundmann M.: Využití ABPM pro srovnání účinků dvou forem léků u dětí. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Šuláková T., Kacířová I., Bosáková A., Grundmann M.: Úskalí ABPM u malých dětí. 54. farmakologické dny, 6. konference klinické farmakologie, 11. konference TDM, 8. konference DURG, České Budějovice, 8.-10.9.2004
 • Šuláková T., Kacířová I., Bosáková A., Grundmann M.: Zkušenosti s holterovským monitorováním tlaku u velmi malých dětí (0-6 let), XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Jeseník, 7.-9.10.2004
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H.: The Improvement of Digoxin Therapy after Implementation of Pharmacokinetic Interpretation. European Collaboration: Towards Drug Development and Rational Drug Therapy. The Proccedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. - Istanbul, June 24-28, 2003
 • Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H.: Zlepšení kvality terapie digoxinem po zahájení farmakokinetického servisu, Farmakologické dny, Brno 9/2003
 • Kacířová I.: MM-USC*Pack program-software for PK analysis in TDM. I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kacířová I.: Pediatric Clinical Trials in the USA, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Kacířová I.: Pharmacy and Therapeutic (P&T) Committees in us Hospetals, I.Česko-slovenská konference klinické farmakologie. - Rožnov pod Radhoštěm, 16.10.-18.10.2003
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antibiotik v terénní pediatrické praxi. VI. pracovní konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.10. 2002
 • Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H., Kacířová I.: Lamotrigine drug interactions with carbamazepine in children epileptic patients with and without valproic comedication. 24th International epilepsy congress, Buenos Aires, Argentina, 13.-18.5.2001
 • Grundmann M., Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Komzáková I.: Terapeutické monitorování hladin digoxinu u starých pacientů. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M., Komzáková I., Kořístková B., Kacířová I., Brozmanová H.: Terapeutické monitorování hladin teofylinu ve stáří. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antiastmatik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Grundmann M., Dvořáček L., Kacířová I., Knedlíková H.: Preskripce antibiotik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Kořístková B., Grundmann M., Kacířová I., Brozmanová H., Komzáková I.: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik ve stáří. VIII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 18.-20.10.2001
 • Kacířová I., Grundmann M., Dvořáček L., Knedlíková H.: Preskripce antiepileptik v terénní praxi. Sympozium: Farmakoterapie v dětském věku. Ostrava, 20.-22.3.2001
 • Kacířová I., Kořístková B., Brozmanová H., Grundmann M.: Vliv klonazepamu na hladinu karbamazepinu u dětí při současné medikaci kyseliny valproové. 51. farmakologické dny, Hradec Králové, 9/2001
 • Kacířová I., Šuláková T., Slaný J., Grundmann M.: Srovnání účinku Cordipinu R a Cordipinu XL u dětských pacientů. XVIII. konference České společnosti pro hypertenzi, Český Krumlov, 27.-28.9.2001
 • Grundmann M., Brozmanová H., Kořístková B., Kacířová I.: TDM a lékové interakce antiepileptik. VII. pracovní konference o TDM, II. pracovní konference klinické farmakologie, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9. 2000
 • Kacířová I., Grundmann M., Kořístková B., Brozmanová H.: Interakce lamotriginu s karbamazepinem u dětí bez a za současného podávání kyseliny valproové. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Kacířová I., Grundmann M.: Lékové interakce kardiovaskulárních látek. 50. Farmakologické dny, Praha, 3.-6.9.2000
 • Brozmanová H., Kořístková B., Hrdlička R., Kacířová I., Grundmann M.: TDM isepamicinu u dětí. . VII. pracovní konference o TDM, Rožnov pod Radhoštěm, 28.-30.9.2000
 
×
PředchozíDalší
Načítání