Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Co diagnostikujeme a léčíme

 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění (v diagnostice se významně uplatňuje elektro-encefalografie a video-elektroencefalografie, spolupráce s psychologem, v indikovaných případech s psychiatrem).
 • Poruchy spánku s diagnostikou ve spánkové laboratoři (jediné v našem regionu, poskytuje diagnostiku v dětském i dospělém věku ve spolupráci a klinikou dospělé neurologie).
 • Bolesti hlavy v široké diferenciální diagnostické rozvaze a vyšetření, protože víme, že se za nimi může skrývat i organický proces mozku.
 • Neuroonkologie - diagnostika nádorových onemocnění centrálního nervového systému, nitropáteřních afekcí aj. v úzké spolupráci s neurochirurgickou klinikou a onkologickým pracovištěm Kliniky dětské onkologie v Brně.
 • Neurovývojová onemocnění včetně hybných poruch raného dětského věku - pod souhrnným termínem DMO (dětská mozková obrna), léčba probíhá ve spolupráci s klinikou rehabilitační.
 • Hydrocefalus - patří mezi častá postižení dětského věku, velkou šanci na zlepšení života umožňují včasné tzv. shuntové operace, těm předchází nutnost precizní diagnostiky se znalostí celkového stavu dítěte včetně jeho psychomotorické vývojové úrovně.
 • Cévní mozkové příhody - nejsou onemocněním pouze dospělých pacientů., jak je veřejností mylně považováno, nutno na ně myslet i u dětí zejména při akutně vzniklých stavech.
 • Demyelinizační onemocnění - ať už centrální (jako např. roztroušena skleróza mozkomíšní), či periferní (např. akutní polyradikuloneuritida s postižením míšních kořenů a nervů) patří mezi závažná onemocnění s narůstající četností výskytu, novými alternativami léčebnými.
 • Poranění nervové soustavy - centrální (kraniocerebrální poranění různého stupně, závažnosti vyžadující ARK péči, N-CH ošetření) či periferní ve spolupráci s traumatologem.
 • Onemocnění neuroinfekční - jedná se o skupinu chorob, kde je významná neurologická diagnostika i léčba, mnohdy ve spolupráci s infekcionistou (např. neuroborrelioza, zánětlivé afekce mozku, abscesy apod.).
 • Diagnostika vrozených vývojových vad, dědičných poruch, kde Klinika dětské neurologie spolupracuje s genetickým pracovištěm naší FN.
 • Skupina nervosvalových onemocnění - zde se významně uplatňuje elektromyografická laboratoř a také genetická diagnostika ve spolupráci s jinými klinickými pracovišti v rámci republiky.
 • Skupina neurodegenerativních onemocnění a neurometabolických vad, probíhá na úrovní multioborové spolupráce s jinými pracovišti (mnohdy nad rámec naší FN na úrovní republikové i mezinárodní).
 
Objednání k vyšetření 597 373 500

Primář

MUDr. Hana Medřická, MBA

Tel: 597 373 612
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Bc. Karin Kurtová, DiS.

Tel: 597 373 613
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 373 517