Často kladené otázky

 

Může být s dítětem hospitalizovaná matka nebo otec?

Obecně je to možné u dítěte do 6 let věku, pokud to prostorové možnosti umožní. Bohužel, z kapacitních důvodů není možné uspokojit všechny rodiče. O pořadí nutnosti přijetí rodiče rozhoduje lékař. U dítěte nad 6 let věku je potřebné navíc získat souhlas zdravotní pojišťovny.

Ve vhodných případech může ošetřující lékař individuálně povolit denní pobyt 7.00–19.00 hod.

Kdy a kam přivést dítě k plánované hospitalizaci?

Plánované pacienty přijímáme standardně v pracovní dny po 8.00 hod. Nejlépe je vyřídit příjmové formality v pracovně dokumentační sestry v suterénu pavilonu dětských oborů a potom přivést dítě na příslušnou stanici. Do 18 let věku dítěte je nutný doprovod rodičů.

Jaké jsou návštěvní hodiny?

Základní návštěvní hodiny jsou 15.00–18.00 hod. každý den. Po dohodě, individuálně dle potřeb dítěte a možností oddělení je možné návštěvní hodiny rozšířit.

Může mít dítě na pokoji TV přístroj přivezený z domu?

Z bezpečnostních důvodů to není možné. Pro potřeby dětí je na klinice dostatek televizních přístrojů (ve všech pokojích, jídelnách), DVD a video-přehrávač na každé stanici.

Je možná úschova civilního oblečení dítěte na oddělení po dobu pobytu v nemocnici?

Z bezpečnostních důvodů to není možné. Rodiče si oděv, ve kterém dítě přišlo k hospitalizaci berou domů.

Kdy mohou rodiče mluvit s ošetřujícím lékařem?

Z důvodů zachování možnosti koncentrace ošetřujících lékařů na medicínské problémy dětských pacientů doporučujeme konzultovat zdravotní stav dítěte vždy od 14.00 do 15.30 na stanici.

Může být dítě propuštěno z nemocnice bez účasti zákoného zástupce?

Není to možné u dětí mladších 18 let. U dětí mezi 18-19 rokem není účast rodičů nezbytná.

Jaký je postup EEG vyšetření?

Jedná se většinou o ambulantní vyšetření. Pacientovi je nejdříve na hlavu umístěna textilní čepice s všitými stříbrnými elektrodami. K zajištění dobrého kontaktu aplikuje sestra do elektrod vodivý gel. Po umístění čepice a připojení k přístroji je pacient uložen na vyšetřovací lůžko. Pacient leží v klidu na lůžku, uvolněný, se zavřenýma očima. Občas jej sestra vyzve, aby otevřel a zavřel oči. V průběhu vyšetření je pacient obvykle vystaven účinku blikavého světla a na závěr zhluboka dýchá. Natáčení EEG záznamu trvá asi 30 minut včetně přípravy pacienta. Je možné provádět ambulantně. Vyhodnocení záznamu provádí lékař.

Jaký je rozdíl mezi EEG a video-EEG vyšetřením?

Na rozdíl od klasické elektroencefalografie je na video-EEG přístroji současně s elektrickou aktivitou mozku zaznamenáván také obraz pacienta a zvuky v místnosti. Tento kombinovaný záznam digitálního videa, elektroencefalogramu a případně dalších biologických měření je velmi účinným nástrojem v diagnostice záchvatových onemocnění.
Zásadním rozdílem proti běžnému elektroencefalografickému vyšetření je délka vyšetření - video - EEG obvykle trvá 2 dny, někdy se natáčí i v noci. Dalším rozdílem je přítomnost záznamového zařízení pro video.
Pro přesnou diagnostiku záchvatů je výhodné, když se podaří ve video-EEG laboratoři zastihnout typický pacientův záchvat. Proto někdy po dohodě s pacientem přistupujeme k pokusu o provokaci záchvatu - například snížením nebo vysazením léků.

Kterým pacientům může video-EEG pomoci?

Vyšetření je vhodné pro pacienty s různými druhy záchvatových poruch, kteří potřebují zpřesnit diagnózu - například u pacientů s podezřením na epilepsii. Jedná se o diagnostickou metodu, která sama pacienta nevyléčí, ale mnohdy umožní cílené nasazení léčby.

Kde se ve FNO nachází video-EEG laboratoř?

Video-EEG laboratoř se nachází ve 3. patře pavilonu dětských oborů, v prostorách Kliniky dětské neurologie. Ve video-EEG laboratoři mohou být vyšetřeny jak děti, tak dospělí.

Jak docílit vyšetření ve video-EEG laboratoři?

Vyšetření provádíme po předchozím objednání. Je nutné doporučení neurologa. Vyšetření lze provádět pouze za hospitalizace.

Co je to spánková laboratoř?

Spánková laboratoř je diagnostické a částečně i léčebné pracoviště určené k přesné analýze různých spánkových poruch a podpoře jejich léčby.
Spánková laboratoř Kliniky dětské neurologie je plně vybavena v celém rozsahu spánkové medicíny. Ve spolupráci s Neurologickou klinikou, Klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí, Otorinolaryngologickou klinikou a Psychiatrickým oddělením Fakultní nemocnice Ostrava vyšetřuje jak pacienty dospělé, tak dětské.

Jaká je činnost spánkové laboratoře?

Náplň činnosti spánkové laboratoře Kliniky dětské neurologie:

  • Diagnostika poruch dýchání ve spánku (syndromu spánkové apnoe)
  • Diagnostika nadměrné denní spavosti (narkolepsie)
  • Diagnostika nespavosti, včetně diagnostiky syndromu neklidných nohou a periodických pohybů dolních končetin ve spánku
  • Diagnostika chorobných stavů spojených se spánkem - například tzv. parasomnií nebo nočních epileptických záchvatů.

 

Jaká vyšetření provádí diagnostická část spánkové laboratoře?

Diagnostická část spánkové laboratoře provádí následující vyšetření:

  • Limitovaná polygrafie
  • Polysomnografie

Jak probíhá Limitovaná polygrafie?

Pacient je přijat k nočnímu vyšetření. Laborantka umístí sondy snímající dýchání pacienta (mechanické dechové úsilí hrudníku, průtok vzduchu nosem, chrápání), sondu snímající okysličení krve (pulsní oxymetr na prstě).

K čemu slouží Limitovaná polygrafie?

Limitovaná polygrafie je jednoduché vyšetření určené zejména k diagnostice syndromu spánkové apnoe. Syndrom spánkové apnoe je častá příčina špatného spánku. Jedná se o vyhrocenou formu chrápání kombinovanou s poruchami dechu ve spánku. Pacient se syndromem spánkové apnoe často trpí chronickým nevyspáním, nadměrnou denní spavostí, vysokým krevním tlakem aj. Diagnostika tohoto onemocnění je důležitá, protože se jedná o léčitelné onemocnění.

K čemu slouží Polysomnografie?

Jedná se o simultánní záznam videa, elektroencefalogramu a dalších tělesných parametrů umožňujících určení hloubky spánku, dechových funkcí, pohybů dolních končetin a jiné. Vyšetření je technicky a organizačně velmi náročné, dává však výrazně přesnější a podrobnější popis spánku a jeho poruch u daného pacienta.

Jaký je průběh polysomnografického vyšetření?

Pacient přichází večer k hospitalizaci a po přijímacích formalitách do spánkové laboratoře. Zde mu vyškolená spánková laborantka aplikuje na tělo sondy - obvykle jsou elektrody nalepeny zvláštní lepivou hmotou - kolodiem. Ačkoli je na těle umístěno poměrně velké množství sond, pacienti snášejí vyšetření velmi dobře. Pacient je uložen ke spánku a cca po 8 hodinách probuzen. Vyšetření končí šetrným odborným sejmutím nalepených sond.

Jak docílit vyšetření ve spánkové laboratoři?

Vyšetření provádíme po předchozím objednání. Je nutné doporučení neurologa. Vyšetření lze provádět pouze za hospitalizace.
Je vhodné, aby pacient přišel předběžně vyšetřen a s vyplněnými spánkovými dotazníky.

K čemu slouží elektromyografická (EMG) laboratoř?

EMG slouží k diagnostice poruch periferního nervového systému, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů, vyšetření evokovaných potenciálů prověřuje převážně nervové dráhy smyslů. V plném rozsahu jsou vyšetřovány parametry vodivosti periferních nervů a repetitivní stimulace nervů k průkazu poruch nervosvalového přenosu. Vyšetření svalů jehlovou EMG zahrnuje i automatickou analýzu motorických jednotek a vyšetření jednovláknové elektromyografie sloužící k průkazu poruch nervosvalového přenosu.

Jaké je přístrojové vybavení elektromyografické laboratoře?

Přístrojové vybavení zahrnuje moderní čtyřkanálový EMG přístroj firmy Medtronic Keypoint, stimulátory evokovaných potenciálů včetně stimulace zábleskem a podpůrné počítačové vybavení. EMG přístroj je napojen na nemocniční informační systém a internet a toto napojení umožňuje přenos informací a výsledků vyšetření v rámci nemocnice i kontakt s dalšími zdravotnickými zařízeními.

 


Primář
MUDr. Hana Medřická, MBA
Telefon+420 597 373 612
Emailhana.medricka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karin Kurtová, DiS.
Telefon+420 597 373 613
Emailkarin.kurtova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 517
×
PředchozíDalší
Načítání