Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ceník placených služeb

 
ceník placených služeb cena 
komplexní vyšetření dětským neurologem 1 211 Kč
cíleně zaměřené vyšetření dětským neurologem 612 Kč
kontrolní vyšetření dětským neurologem 307 Kč
speciální vyšetřovací testy prováděné dětským neurologem   599 Kč
EEG a polygrafie u nedonošence, novorozence a kojence 3 483 Kč
evokované potenciály u dětí do 1 roku 573 Kč
záznam elektrofyziologických dat na datový nosič (CD, DVD) 200 Kč
zpráva odborného lékaře - 10 minut 180 Kč
Poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou (č. 1) - 1 den 600 Kč
Poplatek za využívání nadst. pokoje se samostatnou koupelnou (č. 2) - 1 den 500 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let na lůžku na klinice 425 Kč
Pobyt průvodce dítěte nad 6 let na ubytovně FNO 245 Kč
Celodenní strava pro doprovod dítěte staršího 6ti let (snídaně 47 Kč, oběd s polévkou 79 Kč, večeře 49 Kč) 175 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání