Centrum pro poruchy spánku a bdění pro děti a dospělé

 

Spánková laboratoř Centra pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava umístěna v prostorách Oddělení dětské neurologie zajišťuje péči o děti i dospělé s různými poruchami spánku.
Mezi nejčastější diagnózy patří poruchy dýchání ve spánku – například obstrukční spánková apnoe (chrápání s výpadky dechu [apnoe.mp3]), choroby vzácnější jako například narkolepsie, porucha chování v REM spánku a další. Léčíme také pacienty s psychicky navozenou nespavostí. V dětském věku se často setkáváme s parasomniemi (např. noční děsy), poruchami dýchání ve spánku.

V ambulantním provozu nabízíme klinické konzultace, vypracování žádostí o přístroje pro léčbu spánkové apnoe.

Ve spánkové laboratoři provádíme základní vyšetření dýchání ve spánku (polygrafie) i komplexní vyšetření spánku (polysomnografie), asistenci přivykání na léčbu trvalým přetlakem (titrace xPAP).

Polygrafie a přivykání na léčbu trvalým přetlakem xPAP probíhá obvykle tak, že po nastavení přístrojů ve spánkové laboratoři pacient odchází domů a vyšetření tak částečně probíhá v domácích podmínkách pacienta. Polysomnografie provádíme za krátkého pobytu v nemocnici (přes noc).

Spánková laboratoř a ambulance úzce spolupracují s dalšími pracovišti FN Ostrava.

Významnou součástí naší práce je využití telemetrických technologií jak v diagnostice ve spolupráci s Centrem telemedicínských služeb FN Ostrava, tak v obsluze a nastavování přístrojů pro léčbu poruch dýchání ve spánku.

 

Centrum pro poruchy spánku a bdění pro děti a dospělé

Oddělení dětské neurologie FN Ostrava
17.listopadu 1790 (budova D)
708 52 Ostrava

Tel: 597373627

Mail: spankova.laborator@fno.cz

 

Provozní hodiny:
Spánková laboratoř: 

od pondělí 7:00 do pátku 14:30

 

Ambulance:

MUDr.Vilém Novák, Ph.D. : pondělky 9:00-15:00

MUDr.Vilém Novák, Ph.D. : pátky 13:00-15:00

MUDr.Ondřej Hrubý: pátky 8:00-12:00

 

Budova D Fakultní nemocnice Ostrava, kde ve 3. patře je umístěna spánková laboratoř Centra pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava

Mapy.cz

 

Vstupní část centra

 

Prostory spánkové laboratoře 

 

Spánková laboratoř: Ložnice s polysomnografickým přístrojem. Zde tráví noc pacienti, u kterých provádíme polysomnografické vyšetření.

 

Křivky polysomnografického záznamu, které hodnotí lékař

 

EEG křivky (elektrická aktivita mozku - signál ze sond umístěných na vlasaté části hlavy) umožňují společně s Elektrookulogramem a EMG svalů brady rozpoznávat spánková stádia (non-REM 1 až non-REM 3 a REM spánek) v průběhu nočního spánku. Produktem vyhodnocení spánkových stádií je potom grafické zobrazení průběhu spánku (hypnogram).

Dechové funkce jsou monitorovány pomocí sond dechového úsilí (hrudní a břišní pás), sondy dechového proudu (proudu vzduchu v dýchacích cestách) a z pulsního oxymetru (sonda umístěná na prstu ruky).

Elektromyoafické sondy umístěné na svalech bérce pravé a levé dolní končetiny slouží k detekci syndromu neklidných nohou.

 

Ukázka přístrojů k léčbě poruch dýchání ve spánku trvalým přetlakem (xPAP)

 

Přístroj pro léčbu trvalým přetlakem (xPAP) aplikuje zvýšený tlak vzduchu do dýchacích cest pacienta pomocí hadice podobné hadici od vysavače a masky. Pacient užívá tuto léčbu obvykle v nočním spánku. Cílem léčby je eliminace výpadků dýchání ve spánku a zlepšení kvality spánku.

 

Princip léčby trvalým přetlakem: PAP: zvýšený tlak v dýchacích cestách aplikovaný maskou vede k rozšíření dýchacích cest a k omezení výpadků dýchání ve spánku.

 


Primář
MUDr. Hana Medřická, MBA
Telefon+420 597 373 612
Emailhana.medricka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karin Kurtová, DiS.
Telefon+420 597 373 613
Emailkarin.kurtova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 517
×
PředchozíDalší
Načítání