Lůžkové odděleníStrana: 3zobrazeno 61 - 90 (30) z celkem 108
 • (Stanice D)

  Stanice D Chirurgické kliniky

  Návštěvní doba:
  Denně: 15,00-18,00

  Staniční lékař
  MUDr. Robert Žídek

  Staniční sestra
  Petra Tkáčová, DiS

  Počet lůžek: 30

   

  Stanice D je aseptická jednotka. Jsou zde přijímání pacienti k došetření nejasných chirurgických stavů, dále jsou zde hospitalizování pacienti po operacích tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní, žaludku, chirurgické léčbě onemocnění tepen dolních končetin, varixů dolních končetin, a po ostatních aseptických operacích.

   

  Návštěvní doba:
  Ve zvláštních případech je možná po domluvě s ošetřujícím personálem i návštěva mimo vyhrazené hodiny.

 • Nadstandardní pokoje

  Telefon+420 597 375 015
  (v době 8,00 -13,00)

   

  Chirurgická klinika nabízí možnost ubytování na nadstandardním pokoji. Pokoj je vhodné předem telefonicky objednat.

  Cena za jeden den pobytu je 750,-Kč.

   

  • Click to enlarge 4215n.jpg
  • Click to enlarge 4218n.jpg
  • Click to enlarge 4224n.jpg
   
 • (JIP - Klinika chirurgie a úrazové chirurgie)

  Jednotka intenzivní péče Kliniky chirurgie a úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Igor Dudík

  Staniční sestra:
  Bc. Markéta Řehová

  Péče o polytraumatizované pacienty a pacienty ohrožené selháváním vitálních funkcí je zajišťována na 6 lůžkách JIP s kompletním přístrojovým a technickým vybavením.

 • Oddělení A Kliniky úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Lubor Bialy

  Staniční sestra:
  Bc. Irena Hajasová

  Traumatologické oddělení má 30 lůžek, z toho 1 lůžko pro poskytování nadstandardní péče. Všechna lůžka jsou plně vybavena pro zajištění pooperační péče a včasné rehabilitace. Zajišťuje péči pro pacienty indikované k operační léčbě, plánované i akutní, a to i v pooperačním období.

 • Oddělení B Kliniky úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Jiří Demel, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Adéla Olbrechtová

  Oddělení je zaměřeno na septickou traumatologii. Zajišťuje péči o poraněné pacienty s kostním infektem a pooperačními komplikacemi, pacienty indikované ke konzervativní léčbě, pacienty s nutností další diagnostiky a léčby. Oddělení má 15 lůžek.

 • Operační sál Kliniky úrazové chirurgie

  Klinika úrazové chirurgie disponuje jedním aseptickým operačním sálem s laminárním prouděním vzduchu. Ročně se zde provede více než 2000 operačních zákroků - osteosyntézy, artroskopie, rekonstrukce, korekční výkony atd. Operační sál je vybaven moderní přístrojovou technikou - RTG zesilovač s 3D rekonstrukcí, moderní artroskopická věž, kompletní sestava instrumentarií a technické zázemí pro léčbu mono i polytraumat včetně navigačního systému.

 • po–pá:8:00 – 15:00
  BudovaBudova L
  Lůžkový monoblok

  1.podzemní podlaží

  Pokud zavoláte mimo pracovní dobu, nebo v době, kdy sestřička asistuje lékaři, zanechte prosím písemný vzkaz s kontaktem emailu: laser@fno.cz .

  Doporučujeme použít vstup z venkovní strany budovy, cestou kolem pohotovostní lékárny, a dále dle ukazatelů.

 •  

  Standardní jednotka B je primárně určena pro dětské pacienty (obvykle s doprovodem rodiče) a pro ženy.

  Informace pro rodiče hospitalizovaných dětí

  Co vzít s sebou
  Návštěvy
  Školní výuka dětí
  Volnočasové aktivity

  Nabídka nadstandardního ubytování

 •  

  Standardní jednotka C je primárně určena pro muže, 4 pokoje lůžkové jednotky C jsou technicky upraveny pro případné alternativní umístění lůžek JIP.

 •  

  Jednotka intenzivní péče je tvořena šesti jednolůžkovými boxy a má návaznost na příjmový operační sál. Je určena pro hospitalizaci těžce a kriticky popálených dospělých i dětských pacientů a pacientů Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie s přítomným nebo hrozícím selháváním životních funkcí. Přístrojové a technické vybavení umožňuje provádět veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace ( s výjimkou umělé ventilace u malých dětí, které jsou hospitalizovány na Dětské klinice), eliminační metody ("očišťování krve") nebo invazivní monitorování hemodynamiky.

  Boxy JIP jsou vybaveny klimatizací s laminárním prouděním sterilního, vlhkostně a teplotně regulovaného vzduchu. Klimatizace zajišťuje, že prostředí těchto boxů je srovnatelné s prostředím operačního sálu. S ohledem na nebezpečí přenosu nemocničních nákaz jsou návštěvy u pacientů na JIP umožněny jen v indikovaných případech po převlečení do operačního prádla, s ústenkou a po desinfekci rukou v odpoledních hodinách. Základní informace jsou příbuzným poskytovány telefonicky.

 • Lůžková část

   

  Jedná se o moderní 30 -ti lůžkové oddělení hotelového typu.

  Návštěvy jsou denně od 15 do18 hodin, je však možné domluvit se i na jinou hodinu.

  Na lůžkovém oddělení je k dispozici také
  1 nadstandardní pokoj, který je navíc vybaven ledničkou, radiem, televizí.

  Za pobyt účtujeme 750 Kč/den. Návštěvy jsou zde povoleny bez omezení.

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 1 - ORIM 1

   

  ORIM 1  disponuje 6 lůžky, na kterých je přístrojové i personální vybavení umožňující zajištění komplexní resuscitační a intenzivní péče. Hospitalizováni jsou zde především pacienti podrobující se náročným operačním výkonům na Chirurgické klinice FNO, ale v případě naléhavé potřeby jsou zde hospitalizováni i pacienti s diagnózami interními nebo po úrazech. Právě interdisciplinární charakter jednotky a úzce propojena spolupráce intenzivistů, anesteziologů a chirurgů je klíčem k úspěšné péči o naše klienty. Přístrojové a technické vybavení ORIM 1 je plně v souladu s požadavky odborných společností na vybavení jednotek resuscitační a intenzivní péče, a umožňuje provádět zde veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace, eliminační metody ("očišťování krve") nebo monitorování invazivní hemodynamiky.

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 2 - ORIM 2

   

  ORIM 2  nabízí na 5 lůžcích komplexní pooperační a resuscitační péči především o pacienty menších chirurgických oborů. Jedná se většinou o pacienty urologické, ortopedické, pacienty po rozsáhlých výkonech stomatochirurgických a otorinolaryngologických. Přístrojové a technické vybavení ORIM 2 je plně v souladu s požadavky odborných společností na vybavení jednotek resuscitační a intenzivní péče, a umožňuje provádět zde veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace, eliminační metody ("očišťování krve") nebo monitorování invazivní hemodynamiky.

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 3 a 4

   

  Tato jednotka disponuje 12 lůžky a je určena pro nemocné s reverzibilním selháním životních funkcí a s nutností jejich podpory nebo dočasné náhrady. Obsahem je péče o těžce nemocné nebo poraněné, kteří by bez intenzivního léčení, ošetřování a diagnostiky pravděpodobně nepřežili. Resuscitační péče i péče o kriticky nemocné je pokračováním neodkladné resuscitace nebo navazuje na předchozí intenzivní péči.

 • Jednotka intenzivní péče I.

  Návštěvní doba: Pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 • Jednotka intenzivní péče II.

 • Stanice B + Spinální jednotka

 • Spinální jednotka

  Úkolem spinální jednotky je péče o pacienty s postižením míchy v akutní a subakutní fázi a léčba pozdních komplikací u těchto pacientů. Spinální jednotka v sobě zahrnuje léčbu operační, pooperační, která je často spojena s léčbou komplikací - patří sem zejména respirační obtíže, poruchy metabolismu, prevence vzniku proleženin a další.

  Po stabilizaci stavu pacientů s postižením míchy pak navazuje léčba rehabilitační jako nedílná a důležitá součást celkové léčby. Rehabilitační léčba je zajištěna rehabilitačními pracovníky, kteří jsou specializováni na tuto problematiku. Spinální jednotka je vybavena 15 polohovacími lůžky, přičemž každé lůžko je vybaveno matrací, která zabraňuje vzniku proleženin. Pokud to stav pacienta vyžaduje je možné pomocí speciálních monitorů sledovat jeho vitální funkce. Při dechové nedostatečnosti zajišťujeme dostatečnou ventilaci připojením pacienta na dýchací přístroj. I po propuštění ze spinální jednotky prochází pacient pravidelnými kontrolami v naší ambulanci.

 • Návštěvní doba:
  15.00 -18.00 hod.

   

  Staniční lékař:

  MUDr. Lucia Staníková
  597 375 812

   

  Lůžkové oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se nachází v 8. patře budovy monobloku. V této části kliniky, s 30 lůžky, zákrokovým sálem a vyšetřovnami, pracuje 7 lékařů, 10 zdravotních sester a 3 ošetřovatelky. Na lůžkové části kliniky probíhá vyšetřování a léčba pacientů s nemocemi v oblasti hlavy a krku, které nelze zvládnout ambulantním ošetřováním. Jedná se o pacienty přicházející k plánovaným operacím, dále pak o pacienty s akutními komplikovanými stavy, které vyžadují intenzivní péči. Hospitalizování jsou i pacienti, kteří vyžadují ke stanovení příčiny onemocnění podrobnější vyšetření.

  Hospitalizováni jsou tak pacienti s nemocemi ucha (vyšetřování závratí, nedoslýchavosti, operace chronického zánětu středního ucha, zvukovodu otosklerozy), s akutními komplikacemi zánětů hltanu a spodiny ústní (peritonzilární absces, hluboké záněty krční), pacienti s nemocemi nosu a vedlejších nosních dutin (chronické záněty nosu a dutin, vybočení nosní přepážky apod.), či nemocní s nemocemi slinných žláz a nemocemi štítné žlázy. Dále jsou vyšetřováni pacienti s nádory hltanu, hrtanu, krční a ušní oblasti, přičemž správný následující terapeutický postup je stanoven po konzultaci s onkologem. Klinika tak poskytuje kompletní možnosti onkologické operační léčby. V případě nutnosti intenzivní péče o pacienta s monitoringem vitálních funkcí klinika spolupracuje s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a jejich mezioborovou jednotkou intenzivní péče. U dětských pacientů spolupracujeme s pediatrickou klinikou, kde jsou dětští pacienti hospitalizováni, u závažných stavů na dětské jednotce intenzivní péče.

  Na lůžkové části funguje, v rámci léčby chrápání a syndromu spánkové apnoe, spánková laboratoř k diagnostice poruch spánku a v návaznosti poté jsou prováděny i operace chrápání a syndromu spánkové apnoe.

  V případě dětských pacientů je možná hospitalizace rodiče dítěte, dle ceníku placených služeb. U dětí do 6 let věku má průvodce dítěte nárok na denní stravní jednotku.

 • Lůžková část Oční kliniky

   

  Lůžka jsou určena pacientům přijímaným především k náročným a komplikovaným operacím, dále pacientům s úrazy, a také těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči. Většinu operací je možné provést bez hospitalizace - ambulantně.

  Provádíme operační zákroky v celé šíři oboru. Oční klinika spolupracuje s dalšími obory v rámci FN Ostrava i s jinými vysoce specializovanými pracovišťi.

   

  Oftalmolog Jan Němčanský, Pořad TEP 24 České televize

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/413231100222016/video/283821

 • Operační sály

   

  Oční klinika využívá 2 moderní operační sály, otevřené v roce 2011, které splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu poskytované péče. Jsou součástí ambulantního traktu, takže pacienti využívají komfortu vyšetření a přípravy před ambulantními operacemi bez zdlouhavých a nepohodlných přesunů. Oční klinika využívá rovněž centrální operační sály FN Ostrava a pro dětské pacienty operační sál na Klinice dětského lékařství.

  Naši lékaři zde provedou více než 2500 nitroočních operací ročně. Mezi unikátní vybavení sálů patří systém SurgiCube, který je umístěn na Oční klinice FNO jako jediném pracovišti v ČR a který výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost nitroočních operací. Mezi další podstatné vybavení patří operační mikroskopy, fakoemulsifikační přístroje a vitrektomy (Constellation Vision System) poslední generace, které Umožňují provádět nitrooční operace (např. operace mikrořezem, bezstehová technika) s minimálními zásahy do integrity organismu a zajišťují tak podmínky pro rychlejší a lepší hojení.

 • Operační sál Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie

  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie má k dispozici jeden z nejmodernějších sálů fakultní nemocnice, disponuje osteosyntetickými systémy Prospon, DePuy Synthes a Leibinger, endoskopem Karl Storz a piezochirurgickým přístrojem. Provádí se zde široké spektrum chirurgických zákroků na obličeji, krku a v dutině ústní.

 • Lůžková část Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie

   

  Návštěvní hodiny: dle aktuálního nařízení vedení FN Ostrava

  V této části kliniky je umístěno 21 lůžek, nabízí rovněž jeden nadstandardní pokoj. Probíhá zde vyšetřování a léčení nemocí v oblasti ústní dutiny, obličejové části hlavy a krku, které nelze zvládnout ambulantně. Jde jak o nemocné přijaté k plánovaným chirurgickým výkonům, tak i o pacienty s akutními stavy.

 •  

  Kdy do porodnice?
  Co si vzít do porodnice
  Předporodní kurzy
  Povídání o porodu a péči o dítě
  Prohlídka porodnice
  Fotogalerie

  Staniční sestra:
  Kamila Bulawová

  Je zařízen s důrazem na bezpečí rodičky a dítěte po celou dobu jejich pobytu na porodním sále. K dispozici jsou prostorné porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením, polohovacím porodním lůžkem a dětským vyhřívaným lůžkem s monitorem dechu. Na tento pokoj rodička a její doprovod přicházejí hned po přijetí a až do porodu jej nemusí opustit. Je určen jenom pro ni, pro ničím a nikým nerušený porod dítěte, jeho první přiložení. Po porodu zůstáváte na pokoji s dítětem, pokud to zdravotní stav maminky i novorozence dovolují, po dobu 2 hodin.


  Na porodním pokoji můžete využít gymnastické míče, masážní pomůcky, křesla, CD přehrávače, aroma-lampy, tvarovací vaky, po domluvě žíněnku a porodní stoličku. To vše Vám umožňuje strávit první dobu porodní v optimální poloze s využitím relaxace a správného dýchání. Přijdete-li s připraveným porodním plánem, bude naší snahou jej maximálně respektovat.

  Porodní sál je vybaven centrálním monitorovacím systémem srdeční aktivity plodu a jako jediný v Moravskoslezském kraji i přístrojem ke snímání EKG plodu. Díky tomu můžeme včas rozpoznat rozvíjející se riziko nedostatku kyslíku u plodu v děloze. Přímo v prostorách porodního sálu je k dispozici i vlastní operační sál pro případné provedení císařské řezu.

  S ním sousedí novorozenecká jednotka intenzivní péče. Při porodu je možné provést odběr pupečníkové krve.

   

  K porodu přijímáme všechny maminky i bez registrace!

 • Oddělení rizikového a patologického těhotenství

  Staniční sestra:
  Bc. Jitka Šimonová, Dis. 

  Oddělení rizikového a patologického těhotenství FNO je lůžkové oddělení poskytující péči těhotným, které již nemohou být dále léčeny ambulantně z důvodů vzrůstajícího rizika poškození zdraví matky či plodu. Jedná se například o těhotné s cukrovkou nebo jinými chorobami endokrinního systému, vysokým krevním tlakem, poruchami ledvin a jater, těhotné s chorobami srdce a oběhového systému, ale i těhotné s neurologickým postižením včetně epilepsie, těhotné s poruchami mechanismu srážení krve atd. Další skupinou hospitalizovaných těhotných jsou ženy, u nichž je ohroženo prvotně zdraví a život plodu. Jedná se hlavně o těhotné se zpomaleným růstem plodu a nedostatečnou funkcí placenty nebo těhotné, u nichž hrozí potrat či předčasný porod těžce nezralého plodu.

  Oddělení rizikového a patologického těhotenství je součástí  komplexu porodního sálu s přímou návazností na Neonatologické oddělení. Péče o riziková těhotenství probíhá v úzké spolupráci jak s neonatology, tak lékaři prenatální diagnostiky či dětské kardiologie. Naše rozhodnutí jsou týmová a nastávající rodiče jsou nedílnou součástí našeho týmu.

  V naší porodnici se ročně narodí více než 2 200 dětí. Ve spojení s neonatologickým oddělením tvoříme Perinatologické centrum. Perinatologická centra jsou pracoviště, která jsou technicky a personálně vybavena pro porod novorozenců všech hmotnostních kategorií. V České republice je vytvořena síť 12ti takovýchto center, v nichž by měly být soustředěny porody všech předčasně narozených a jinak rizikově zatížených novorozenců. Celosvětově výborné výsledky, kterých česká perinatologie dosahuje, jsou důkazem, že se centralizace rizikových a předčasných porodů daří. Naše centrum má největší spádovou oblast ze všech perinatologických center v ČR a proto je celkový počet předčasně rozených novorozenců velmi vysoký a tvoří podstatnou část všech porodů na Gynekologicko-porodnické klinice v Ostravě-Porubě. Díky tomu, jsou členové porodnického i neonatologického týmu připraveni Vám kdykoliv poskytnout vysoce specializovanou a kvalitní péči.

 • Oddělení šestinedělí

  Staniční sestra:
  Bc. Jana Kudlová, Dis.

  Prostorné dvoulůžkové či třílůžkové „ROOMING IN" pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezplatným přístupem k internetu jsou na naší porodnici standardem. Každá postýlka novorozence je vybavena monitorem dechu. K dispozici jsou i tři nadstandardně vybavené pokoje, na kterých není doba Vašich návštěv nijak omezena - za poplatek je možný i trvalý pobyt doprovodu. Maminky jsou propouštěny do domácí péče po dokončení povinných vyšetření dítěte.

  Podpora kojení je samozřejmostí - patříme mezi zařízení pyšnící se titulem „BABY FRIENDLY HOSPITAL". Pomoc kojícím maminkám po propuštění z porodnice nabízí také naše laktační poradna na novorozeneckém oddělení – telefonní číslo 597 371 817.

  V případě zájmu a po předchozí konzultaci s lékařem oddělení neonatologie je možný „ambulantní porod" s  odchodem domů již v den porodu.

   

  • Click to enlarge porodnice 1.jpg
  • Click to enlarge porodnice 15.jpg
  • Click to enlarge porodnice 2.jpg
  • Click to enlarge porodnice6.jpg
  • Click to enlarge porodnice7.jpg
   
 • Gynekologické oddělení

  Gynekologická část Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava sestává z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní složka pokrývá veškeré spektrum gynekologické péče. Gynekologické oddělení je umístěno v pavilonu Péče o matku a dítě.

  Staniční sestra:
  Mgr. Kateřina Kavecká

  Gynekologické oddělení zajišťuje léčebně preventivní péči o pacientky s ohroženým těhotenstvím do 23. týdne gravidity, včetně indikovaných ukončení gravidit do 23. týdne, péči o gynekologicky nemocné pacientky a péči o dětské a adolescentní pacientky zahrnující diagnostiku a operační léčbu.

  Na tomto oddělení nabízíme možnost pobytu na 5 jednolůžkových nadstandardních pokojích. Pokoje jsou vkusně zařízeny a vybaveny televizí, telefonem a lednicí, na pokoji jsou možné neomezené návštěvy a  je možný i nocleh doprovodu.

   

  • Click to enlarge dsc_7022.jpg
  • Click to enlarge dsc_7027.jpg
  • Click to enlarge dsc_7030.jpg
  • Click to enlarge dsc_7033.jpg
  • Click to enlarge dsc_7037.jpg
  • Click to enlarge dsc_7052.jpg
  • Click to enlarge dsc_7053.jpg
 • Onkogynekologické oddělení

  Návštěvní hodiny:
  denně od 15 do 17 hodin

  Onkogynekologické oddělení je součástí onkogynekologického centra.

   

  Vedoucí lékař:
  doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Mgr. Kateřina Kavecká

   

  Gynekologicko-porodnická klinika získala akreditaci onkogynekologického centra České republiky poskytující komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientkám s gynekologickým nádorovým onemocněním, rozsahem léčených pacientek patří mezi největší centra v České republice. Vzhledem k složitosti onkologické problematiky spolupracuje naše pracoviště s jednotlivými specialisty ostatních lékařských oborů tak, aby byl zajištěn komplexní mezioborový pohled a individuálně vybrán optimální způsob diagnostiky a léčby onkologického onemocnění.

  V posledních letech byla na našem pracovišti léčena převážná část onkogynekologických pacientek z Moravskoslezského kraje, kterým byla poskytnuta vysoce odborná onkologická péče opírající se v diagnosticko léčebném algoritmu nejen o přesné a ověřitelné léčebné postupy, ale i o personální a technické vybavení pracoviště, na které jsou, na naší klinice, kladeny nejvyšší nároky. Díky přímému kontaktu s předními odborníky aktuálně zařazujeme do diagnosticko-léčebných protokolů nejnovější poznatky z jednotlivých medicínských vědních oborů. Jsme jedno ze dvou pracovišť České republiky, které do svého diagnosticko-léčebného plánu zařadilo, u pacientek podstupujících radikální chirurgickou léčbu karcinomu čípku děložního, koncept lymfatického mapování a detekce sentinelových uzlin, který umožňuje zjistit přítomnost i jednotlivých nádorových buněk, které by při standartním způsobu léčby nemohly být zachyceny. Od května roku 2004 probíhá k této problematice na našem pracovišti studie, která je podporována grantem ministerstva zdravotnictví.

  Pacientky s předpokládaným nebo potvrzeným zhoubným onemocněním jsou vyšetřovány onkogynekologickým týmem jehož součástí jsou, dle rozsahu a závažnosti onemocnění, kromě gynekologů i specialisté z oboru radiodiagnostiky, patologie, klinické onkologie. anesteziologie, urologie a chirurgie. Po zvážení všech aspektů je vybrán nejvhodnější léčebný posup. V loňském roce jsme navýšili počet ordinačních hodin onkogynekologických konsilií tak, aby byla zajištěna co největší spokojenost pacientek a jejich odesílajících lékařů.

  Chirurgická léčba představuje jednu z možných léčebných možností onkologických pacientek a zahrnuje celou škálu operativních výkonů. Podle rozsahu onemocnění jsou indikovány nejradikálnější operační výkony z laparotomického přístupu, ale v určitých situacích i výkony laparoskopické řadící se mezi takzvaně minimálně invazivní, jako je např. laparoskopická lymfadeneketomie, která se stala součástí léčby málo rizikových pacientek se zhoubnými nádory děložního těla a u pacientek s mikroinvazivním karcinomem hrdla děložního přejících si zachování fertility.

   
   
 • Oddělení jednotky intenzivní péče

  Vedoucí lékař
  MUDr. Hana Palasová

  Lékař anesteziolog
  MUDr. Christian Kufa

  Staniční sestra
  Bc. Věra Marečková

  Jednotka intenzivní péče je zaměřena na péči o pacientky, které vyžadují intenzivní péči - monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. Jedná se o všechny pacientky po větší gynekologické či porodnické operaci a též pacientky v náhlém ohrožení života.

  JIP je vybavena nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů. Návštěvy hospitalizovaných, vzhledem k charakteru pracoviště Jednotky intenzivní péče, nejsou umožněny, na telefonický dotaz podá personál  pouze základní informace - se svolením pacientky.

Strana: 3zobrazeno 61 - 90 (30) z celkem 108
×
PředchozíDalší
Načítání