Lůžkové oddělení
 • Lůžková část Oční kliniky

   

  Lůžka jsou určena pacientům přijímaným především k náročným a komplikovaným operacím, dále pacientům s úrazy, a také těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči. Většinu operací je možné provést bez hospitalizace - ambulantně.

  Provádíme operační zákroky v celé šíři oboru. Oční klinika spolupracuje s dalšími obory v rámci FN Ostrava i s jinými vysoce specializovanými pracovišťi.

   

  Oftalmolog Jan Němčanský, Pořad TEP 24 České televize

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/413231100222016/video/283821

 • Operační sály

   

  Oční klinika využívá 2 moderní operační sály, otevřené v roce 2011, které splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu poskytované péče. Jsou součástí ambulantního traktu, takže pacienti využívají komfortu vyšetření a přípravy před ambulantními operacemi bez zdlouhavých a nepohodlných přesunů. Oční klinika využívá rovněž centrální operační sály FN Ostrava a pro dětské pacienty operační sál na Klinice dětského lékařství.

  Naši lékaři zde provedou více než 2500 nitroočních operací ročně. Mezi unikátní vybavení sálů patří systém SurgiCube, který je umístěn na Oční klinice FNO jako jediném pracovišti v ČR a který výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost nitroočních operací. Mezi další podstatné vybavení patří operační mikroskopy, fakoemulsifikační přístroje a vitrektomy (Constellation Vision System) poslední generace, které Umožňují provádět nitrooční operace (např. operace mikrořezem, bezstehová technika) s minimálními zásahy do integrity organismu a zajišťují tak podmínky pro rychlejší a lepší hojení.

×
PředchozíDalší
Načítání