Lůžkové oddělení
 • (JIP - Klinika chirurgie a úrazové chirurgie)

  Jednotka intenzivní péče Kliniky chirurgie a úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Igor Dudík

  Staniční sestra:
  Bc. Markéta Řehová

  Péče o polytraumatizované pacienty a pacienty ohrožené selháváním vitálních funkcí je zajišťována na 6 lůžkách JIP s kompletním přístrojovým a technickým vybavením.

 • Oddělení A Kliniky úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Lubor Bialy

  Staniční sestra:
  Bc. Irena Hajasová

  Traumatologické oddělení má 30 lůžek, z toho 1 lůžko pro poskytování nadstandardní péče. Všechna lůžka jsou plně vybavena pro zajištění pooperační péče a včasné rehabilitace. Zajišťuje péči pro pacienty indikované k operační léčbě, plánované i akutní, a to i v pooperačním období.

 • Oddělení B Kliniky úrazové chirurgie

  Staniční lékař:
  MUDr. Jiří Demel, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Adéla Olbrechtová

  Oddělení je zaměřeno na septickou traumatologii. Zajišťuje péči o poraněné pacienty s kostním infektem a pooperačními komplikacemi, pacienty indikované ke konzervativní léčbě, pacienty s nutností další diagnostiky a léčby. Oddělení má 15 lůžek.

 • Operační sál Kliniky úrazové chirurgie

  Klinika úrazové chirurgie disponuje jedním aseptickým operačním sálem s laminárním prouděním vzduchu. Ročně se zde provede více než 2000 operačních zákroků - osteosyntézy, artroskopie, rekonstrukce, korekční výkony atd. Operační sál je vybaven moderní přístrojovou technikou - RTG zesilovač s 3D rekonstrukcí, moderní artroskopická věž, kompletní sestava instrumentarií a technické zázemí pro léčbu mono i polytraumat včetně navigačního systému.

×
PředchozíDalší
Načítání