Lůžkové oddělení
 •  

  Kdy do porodnice?
  Co si vzít do porodnice
  Předporodní kurzy
  Povídání o porodu a péči o dítě
  Prohlídka porodnice
  Fotogalerie

  Staniční sestra:
  Kamila Bulawová

  Je zařízen s důrazem na bezpečí rodičky a dítěte po celou dobu jejich pobytu na porodním sále. K dispozici jsou prostorné porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením, polohovacím porodním lůžkem a dětským vyhřívaným lůžkem s monitorem dechu. Na tento pokoj rodička a její doprovod přicházejí hned po přijetí a až do porodu jej nemusí opustit. Je určen jenom pro ni, pro ničím a nikým nerušený porod dítěte, jeho první přiložení. Po porodu zůstáváte na pokoji s dítětem, pokud to zdravotní stav maminky i novorozence dovolují, po dobu 2 hodin.


  Na porodním pokoji můžete využít gymnastické míče, masážní pomůcky, křesla, CD přehrávače, aroma-lampy, tvarovací vaky, po domluvě žíněnku a porodní stoličku. To vše Vám umožňuje strávit první dobu porodní v optimální poloze s využitím relaxace a správného dýchání. Přijdete-li s připraveným porodním plánem, bude naší snahou jej maximálně respektovat.

  Porodní sál je vybaven centrálním monitorovacím systémem srdeční aktivity plodu a jako jediný v Moravskoslezském kraji i přístrojem ke snímání EKG plodu. Díky tomu můžeme včas rozpoznat rozvíjející se riziko nedostatku kyslíku u plodu v děloze. Přímo v prostorách porodního sálu je k dispozici i vlastní operační sál pro případné provedení císařské řezu.

  S ním sousedí novorozenecká jednotka intenzivní péče. Při porodu je možné provést odběr pupečníkové krve.

   

  K porodu přijímáme všechny maminky i bez registrace!

 • Oddělení rizikového a patologického těhotenství

  Staniční sestra:
  Bc. Jitka Šimonová, Dis. 

  Oddělení rizikového a patologického těhotenství FNO je lůžkové oddělení poskytující péči těhotným, které již nemohou být dále léčeny ambulantně z důvodů vzrůstajícího rizika poškození zdraví matky či plodu. Jedná se například o těhotné s cukrovkou nebo jinými chorobami endokrinního systému, vysokým krevním tlakem, poruchami ledvin a jater, těhotné s chorobami srdce a oběhového systému, ale i těhotné s neurologickým postižením včetně epilepsie, těhotné s poruchami mechanismu srážení krve atd. Další skupinou hospitalizovaných těhotných jsou ženy, u nichž je ohroženo prvotně zdraví a život plodu. Jedná se hlavně o těhotné se zpomaleným růstem plodu a nedostatečnou funkcí placenty nebo těhotné, u nichž hrozí potrat či předčasný porod těžce nezralého plodu.

  Oddělení rizikového a patologického těhotenství je součástí  komplexu porodního sálu s přímou návazností na Neonatologické oddělení. Péče o riziková těhotenství probíhá v úzké spolupráci jak s neonatology, tak lékaři prenatální diagnostiky či dětské kardiologie. Naše rozhodnutí jsou týmová a nastávající rodiče jsou nedílnou součástí našeho týmu.

  V naší porodnici se ročně narodí více než 2 200 dětí. Ve spojení s neonatologickým oddělením tvoříme Perinatologické centrum. Perinatologická centra jsou pracoviště, která jsou technicky a personálně vybavena pro porod novorozenců všech hmotnostních kategorií. V České republice je vytvořena síť 12ti takovýchto center, v nichž by měly být soustředěny porody všech předčasně narozených a jinak rizikově zatížených novorozenců. Celosvětově výborné výsledky, kterých česká perinatologie dosahuje, jsou důkazem, že se centralizace rizikových a předčasných porodů daří. Naše centrum má největší spádovou oblast ze všech perinatologických center v ČR a proto je celkový počet předčasně rozených novorozenců velmi vysoký a tvoří podstatnou část všech porodů na Gynekologicko-porodnické klinice v Ostravě-Porubě. Díky tomu, jsou členové porodnického i neonatologického týmu připraveni Vám kdykoliv poskytnout vysoce specializovanou a kvalitní péči.

 • Oddělení šestinedělí

  Staniční sestra:
  Bc. Jana Kudlová, Dis.

  Prostorné dvoulůžkové či třílůžkové „ROOMING IN" pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezplatným přístupem k internetu jsou na naší porodnici standardem. Každá postýlka novorozence je vybavena monitorem dechu. K dispozici jsou i tři nadstandardně vybavené pokoje, na kterých není doba Vašich návštěv nijak omezena - za poplatek je možný i trvalý pobyt doprovodu. Maminky jsou propouštěny do domácí péče po dokončení povinných vyšetření dítěte.

  Podpora kojení je samozřejmostí - patříme mezi zařízení pyšnící se titulem „BABY FRIENDLY HOSPITAL". Pomoc kojícím maminkám po propuštění z porodnice nabízí také naše laktační poradna na novorozeneckém oddělení – telefonní číslo 597 371 817.

  V případě zájmu a po předchozí konzultaci s lékařem oddělení neonatologie je možný „ambulantní porod" s  odchodem domů již v den porodu.

   

  • Click to enlarge porodnice 1.jpg
  • Click to enlarge porodnice 15.jpg
  • Click to enlarge porodnice 2.jpg
  • Click to enlarge porodnice6.jpg
  • Click to enlarge porodnice7.jpg
   
 • Gynekologické oddělení

  Gynekologická část Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava sestává z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní složka pokrývá veškeré spektrum gynekologické péče. Gynekologické oddělení je umístěno v pavilonu Péče o matku a dítě.

  Staniční sestra:
  Mgr. Kateřina Kavecká

  Gynekologické oddělení zajišťuje léčebně preventivní péči o pacientky s ohroženým těhotenstvím do 23. týdne gravidity, včetně indikovaných ukončení gravidit do 23. týdne, péči o gynekologicky nemocné pacientky a péči o dětské a adolescentní pacientky zahrnující diagnostiku a operační léčbu.

  Na tomto oddělení nabízíme možnost pobytu na 5 jednolůžkových nadstandardních pokojích. Pokoje jsou vkusně zařízeny a vybaveny televizí, telefonem a lednicí, na pokoji jsou možné neomezené návštěvy a  je možný i nocleh doprovodu.

   

  • Click to enlarge dsc_7022.jpg
  • Click to enlarge dsc_7027.jpg
  • Click to enlarge dsc_7030.jpg
  • Click to enlarge dsc_7033.jpg
  • Click to enlarge dsc_7037.jpg
  • Click to enlarge dsc_7052.jpg
  • Click to enlarge dsc_7053.jpg
 • Onkogynekologické oddělení

  Návštěvní hodiny:
  denně od 15 do 17 hodin

  Onkogynekologické oddělení je součástí onkogynekologického centra.

   

  Vedoucí lékař:
  doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Mgr. Kateřina Kavecká

   

  Gynekologicko-porodnická klinika získala akreditaci onkogynekologického centra České republiky poskytující komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientkám s gynekologickým nádorovým onemocněním, rozsahem léčených pacientek patří mezi největší centra v České republice. Vzhledem k složitosti onkologické problematiky spolupracuje naše pracoviště s jednotlivými specialisty ostatních lékařských oborů tak, aby byl zajištěn komplexní mezioborový pohled a individuálně vybrán optimální způsob diagnostiky a léčby onkologického onemocnění.

  V posledních letech byla na našem pracovišti léčena převážná část onkogynekologických pacientek z Moravskoslezského kraje, kterým byla poskytnuta vysoce odborná onkologická péče opírající se v diagnosticko léčebném algoritmu nejen o přesné a ověřitelné léčebné postupy, ale i o personální a technické vybavení pracoviště, na které jsou, na naší klinice, kladeny nejvyšší nároky. Díky přímému kontaktu s předními odborníky aktuálně zařazujeme do diagnosticko-léčebných protokolů nejnovější poznatky z jednotlivých medicínských vědních oborů. Jsme jedno ze dvou pracovišť České republiky, které do svého diagnosticko-léčebného plánu zařadilo, u pacientek podstupujících radikální chirurgickou léčbu karcinomu čípku děložního, koncept lymfatického mapování a detekce sentinelových uzlin, který umožňuje zjistit přítomnost i jednotlivých nádorových buněk, které by při standartním způsobu léčby nemohly být zachyceny. Od května roku 2004 probíhá k této problematice na našem pracovišti studie, která je podporována grantem ministerstva zdravotnictví.

  Pacientky s předpokládaným nebo potvrzeným zhoubným onemocněním jsou vyšetřovány onkogynekologickým týmem jehož součástí jsou, dle rozsahu a závažnosti onemocnění, kromě gynekologů i specialisté z oboru radiodiagnostiky, patologie, klinické onkologie. anesteziologie, urologie a chirurgie. Po zvážení všech aspektů je vybrán nejvhodnější léčebný posup. V loňském roce jsme navýšili počet ordinačních hodin onkogynekologických konsilií tak, aby byla zajištěna co největší spokojenost pacientek a jejich odesílajících lékařů.

  Chirurgická léčba představuje jednu z možných léčebných možností onkologických pacientek a zahrnuje celou škálu operativních výkonů. Podle rozsahu onemocnění jsou indikovány nejradikálnější operační výkony z laparotomického přístupu, ale v určitých situacích i výkony laparoskopické řadící se mezi takzvaně minimálně invazivní, jako je např. laparoskopická lymfadeneketomie, která se stala součástí léčby málo rizikových pacientek se zhoubnými nádory děložního těla a u pacientek s mikroinvazivním karcinomem hrdla děložního přejících si zachování fertility.

   
   
 • Oddělení jednotky intenzivní péče

  Vedoucí lékař
  MUDr. Hana Palasová

  Lékař anesteziolog
  MUDr. Christian Kufa

  Staniční sestra
  Bc. Věra Marečková

  Jednotka intenzivní péče je zaměřena na péči o pacientky, které vyžadují intenzivní péči - monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. Jedná se o všechny pacientky po větší gynekologické či porodnické operaci a též pacientky v náhlém ohrožení života.

  JIP je vybavena nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů. Návštěvy hospitalizovaných, vzhledem k charakteru pracoviště Jednotky intenzivní péče, nejsou umožněny, na telefonický dotaz podá personál  pouze základní informace - se svolením pacientky.

 •  

  Vedoucí lékař:
  doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Dana Svobodová

  K dispozici jsou celkem 3 operační sály, vybavené nejmodernější technikou, na kterých je možno provádět veškeré spektrum gynekologických operativních výkonů, včetně výkonů endoskopických. Endoskopické metody (laparoskopie a hysteroskopie) patří mezi metody tzv. minimálně invazivní chirurgie. Tyto metody mají na našem pracovišti dlouholetou tradici.

  Tyto metody umožňují provádět při malé zátěži pacientky i složité výkony s následující krátkodobou hospitalizací a rekonvalescencí. Hlavní oblast uplatnění laparoskopických operačních metod je operační léčba endometriózy, využití při léčbě maligních onemocnění ženského genitálu a dále u celého spektra benigních onemocnění ženského reprodukčního systému.

  Pracoviště je vybaveno špičkovým systémem Endo Alfa firmy Olympus, umožnícím provedení kompletního spektra laparoskopických výkonů, včetně onkogynekologických výkonů.

   
   
×
PředchozíDalší
Načítání