Bonusy pro dárce krve

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004

Právě dnes můžete udělat ten první krok.

Rozhodnutí - chci být dárcem, musí udělat každý sám.

 

Na Krevním centru FN Ostrava na Vás čeká příjemné prostředí, vstřícný a odborný personál.

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce "vstupuje" do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život.

Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.)

Proto aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. Bezpečnost transfuze začíná právě u Vás, dárců krve.

Preferujeme bezplatné dárcovství krve. Pokud dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod zatajovat údaje o svém zdravotním stavu (např. rizikový způsob života).

 

Výhody pro dárce krve
  • Kontrola Vašeho zdravotního stavu
    Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření krve dárce při každém odběru. Pokud zjistíme nějakou odchylku ve Vaší krvi, okamžitě budete informováni. Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná.
  • Pracovní volno po odběru
    Podle zákona č.262/2006 Sb, zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfúzní stanici.
  • Odpočet za základu daně
    Novela zák. č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992, upravila částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve/krevní složky na 3000 Kč. Úprava je platná již pro odběry od 1. 1. 2017.

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání