Práva dárce krve

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004
 

Jako dárce krve máte právo:

 • kdykoliv změnit své rozhodnutí darovat krev a odstoupit od odběru,
 • klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru,
 • na informace o významu dobrovolného a bezplatného dárcovství,
 • na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem,
 • na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení Vašeho zdravotního stavu nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku vyrobeného z Vaší krve,
 • vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterými bude Vámi darovaná krev testována,
 • vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek,
 • na informaci o tom, zda odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti,
 • na informace o výsledcích laboratorních vyšetření, které byly z Vaší krve provedeny,
 • na soukromí při pohovoru s lékařem a v průběhu klinického vyšetření,
 • na ochranu před zneužitím informací, které se týkají darování Vaší krve a Vašeho zdravotního stavu,
 • na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů.

 

Máte právo klást otázky týkající se odběru krve nebo krevních složek a právo kdykoliv od jejich odběru odstoupit.

Darování krve se nepovažuje za "Lidské právo".


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání