Krevní centrum

 

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi jedno z největších zařízení transfuzního lékařství/transfuzní služby v České republice.

Svou činností pokrývá čtyři základní oblasti:

  • dárcovství krve a jejich složek, výroba transfuzních přípravků a produkce plazmy pro výrobu krevních derivátů,
  • laboratorní diagnostika (předtransfuzní, imunohematologická, HLA, DNA vyšetření, vyšetření dárců pro registry kostní dřeně),
  • ambulantní diagnosticko-léčebná péče (aferetické centrum, hemofilické centrum, péče o pacienty s poruchami hemostázy, odběr autotransfuzí),
  • konzultační a edukační služby v oboru transfuzní medicíny.

Vize

Naší vizí je stát se zpracovatelským centrem pro celou oblast Moravskoslezského kraje.

Poslání

Zajišťujeme transfuzními přípravky klinická zdravotnická zařízení v Ostravě a okolí. Produkujeme plazmu, která je ve spolupráci se zahraničními zpracovateli zpracovávána na krevní deriváty jako albumin, koncentráty faktorů VIII, IX, fibrinogen, antitrombin a imunoglobuliny.

Jsme vysoce specializovaným pracovištěm a poskytuje téměř komplexní služby z oboru transfuzního lékařství pro oblast Moravsko-slezského regionu.

 


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání