O krvi a způsobech jejího darování

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004

Krev je vzácná tekutina. Při jejím nedostatku nebo nedostatku některé její složky má člověk závažné potíže, případně umírá.

Krev lze od zdravého člověka poměrně snadno získat (na rozdíl od jiných orgánů) a podáním nemocným ulehčit jejich potíže, případně zachránit život. Proto se rozvinula transfuzní služba a způsoby zpracování krve. Tak je možné podávat nemocným jen tu složku, kterou právě potřebují. Tento postup snižuje nebezpečí nežádoucí odpovědi organizmu na transfuzi a navíc umožňuje využít krev odebranou jednomu dárci k léčbě několika nemocných.

 

Krev je tekutá tkáň lidského těla, která plní řadu funkcí:

Červené krvinky přenášejí kyslík z plic do tkání a podílejí se na přenosu oxidu uhličitého. Představují asi 40 až 44 % objemu krve a v oběhu zdravého člověka obíhají 100–120 dní.

Bílé krvinky jsou součástí obranného systému organismu. Podílejí se na odstraňování nežádoucích látek a bakterií a na tvorbě protilátek. Bílých krvinek je asi 500krát méně než červených. Přežívání různých druhů bílých krvinek je různé, od několika hodin až po desítky let.

Krevní destičky se spolu s některými bílkovinami plazmy podílejí na srážení krve. Jsou menší než červené a bílé krvinky a objemově představují jen malou část krve. Životnost krevních destiček v oběhu je 7–10 dní.

Plazma je tekutá složka krve. Kromě vody obsahuje celou řadu bílkovin, cukrů, tuků a minerálů. Podílí se na transportu živin, udržování látkové výměny a přenosu informací. Plazma představuje zhruba 55 % objemu krve. Naprostá většina složek plazmy se obnovuje během několika hodin až dnů.

Plazmatické bílkoviny představují z hlediska léčebného nejvýznamnější součást plazmy. Asi 2/3 bílkoviny plazmy tvoří albumin, který se rozhodující měrou podílí na udržování vody v cévním řečišti. Druhou velkou skupinou plazmatických bílkovin jsou protilátky (imunoglobuliny) důležité pro obranyschopnost organizmu. Třetí důležitou skupinou jsou bílkoviny krevního srážení, které se spolu s krevními destičkami podílejí na zástavě krvácení.

Krevní plazma dále obsahuje bílkoviny transportní a regulační.

 

Druhy odběrů

Odběr plné krve - odebírá se obvykle 470 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá obvykle méně než 10 minut. Odebraný objem krve u dárce se nahradí během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dnů, červené krvinky během 2-3 týdnů. Darování plné krve je omezeno pro muže na 4 odběry ročně (výjimečně 5) a pro ženy na 3 (výjimečně 4).

Odběr plazmy, plazmaferéza - odebírá se pouze plazma pomocí speciálních přístrojů, které samy oddělují plazmu od krvinek. Odběr trvá 45-90 minut a méně zatěžuje organizmus dárce (plazma se nahradí během 1-2 dnů). V průběhu procesu se krvinky navracejí do krevního oběhu dárce spolu s fysiologickým roztokem a protisrážlivým prostředkem. Během roku nesmí být odebráno více než 25 litrů plazmy.

Odběr krevních destiček - odběr se provádí pomocí speciálních přístrojů (separátorů) a trvá kolem 90 minut. Odebrané krevní destičky se nahradí během 1-2 dnů. Destičky se většinou připravují pro konkrétního příjemce, tzn. že dárce je k odběru cíleně vyzván s nevelkým časovým předstihem (telefonicky). Pro odběr je nezbytný dostatečný počet krevních destiček a dobrý žilní přístup.


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání