doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA

Profesní histrorie

 • 1988-1992: III. Interní oddělení, Městská nemocnice Ostrava
 • 1992-1994: OKH, Městská nemocnice Ostrava
 • 1994-dosud: Krevní centrum, FN Ostrava

Vzdělání

 • 1992: I. Atestace z oboru vnitřního lékařství
 • 1996: Specializační atestace z oboru hematologie a transfúzního lékařství
 • 2006: Doktorandské studium, disertační práce: Polymorfismus chemokinových receptorů u vybraných zánětlivých onemocnění, LF UP Olomouc
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hematologie, specializace Transfúzní služba a HLA, specializace Paternitní spory metodou analýzy DNA
 • Odborný asistent na ZSF OSU, Katedra vyšetřovacích metod

Odborné stáže

 • 1995: AKH Wien, Dept. of Blood Banking and Tissue Typing
 • 1996-1998: Kurzy ESTM, European School of Transfusion Medicine
 • 1999: Mayo Clinic, Division of Transfusion Medicine, Rochester, Minnesota, USA

Členství v odborných společnostech

 • Člen Výboru společnosti transfúzního lékařství STL
 • Člen České společnosti alergologie a imunologie

Publikační činnost

 • Čermáková Z., Marcalíková A. Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis. AABB Annual Meeting, Seattle, Washington, USA. Transfusion 2005, Vol. 45, No 3S, Suppl.
 • Čermáková Z., Lakotová O. SAFE-T Vue: Nonreversible temperature indicator. Slovensko-český hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. ISBN 80-968685-10-4
 • CC chemokine receptor 5 and IL-1RA gene polymorphism in patients with primary Sjogren's syndrome. M. Petrek, Z. Cermakova, B. Hutyrova, D. Micekova, J. Drabek, J. Rovensky, V. Bosak. Clinical and Experimental Rheumatology 2002: 20, 701-703
 • CC chemokine receptro (CCR)2 polymorphism in Czech patients with myocardial infarction. J. Petrkova, Z. Cermakova, J. Drabek, J. Lukl, M. Petrek, Immunology Letters 2003, 88, 53-55
 • CC chemokine receptor 5 (CCR5) deletion polymorphism does not protect Czech males against early myocardial infarction, Petrkova J., Cermakova Z., Drabek J., Lukl J., Petrek M., Journal of Internal Medicine 2005, 257, 564-566
 • The MCP-1-2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in the Czech population. Cermakova Z., Petrkova J., Arakelyan A., Drabek J., Mrazek F., Lukl J., Petrek M. Int J immunogent 2005
 • Haemovigilance: detection of adverse reactions associated with blood transfusion. Z. Cermakova, M. Koristka. XXIXth ISBT, Cape Town, South Africa 2006. Vol. 91, Suppl 3, ISSN 0042-9007
 

Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání