Projekt kraniosynostózy

Vítejte na tematických stránkách věnovaných kraniosynostóze a způsobům její léčby. Společný projekt Fakultní nemocnice Ostrava a Ortopedické protetiky Frýdek-Místek, NZZ.

 

Pracoviště

Fakultní nemocnice Ostrava je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 mil. obyvatel. Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost, spočívající v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes léčbu až k následné ambulantní či doléčovací péči. Neurochirurgická klinika FNO patří mezi špičková pracoviště v České republice rozsahem i spektrem poskytované péče.

Jedná se o vysoce specializované, velmi dobře personálně, přístrojově a materiálně vybavené pracoviště, jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji schopné poskytovat komplexní pomoc pacientům vyžadujícím neurochirurgickou péči. Program dětské neurochirurgie zahrnuje komplexní léčbu dětských pacientů s neurochirurgicky řešitelnými onemocněními, mezi které patří hydrocefalus (vodnatelnost mozková), nádorová a cévní onemocnění mozku a míchy, úrazy centrálního a periferního nervového systému, kraniostenózy a další vrozené vývojové vady.

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o. je nestátní zdravotní zařízení, které se zaměřuje na aplikaci moderních postupů v ortotice a protetice. Je jediné pracoviště v ČR, které se specializuje na aplikaci pooperačních kraniálních remodelačních ortéz a na ortotickou léčbu polohových deformit hlaviček u dětí s využitím kraniálních remodelačních ortéz. Při návrhu, zhotovení a aplikaci kraniálních ortéz se používají moderní technologie a postupy: bezkontaktní 3D optické skenování, počítačové modelování a návrh ortézy, CNC obrábění modelu, počítačové vyhodnocení přínosu léčby.

Ortotické léčbě se věnuje tým, který získal zkušenosti díky spolupráci se zahraničními klinickými pracovišti a také díky aplikaci kraniálních remodelačních ortéz u polohových deformit. Návrh ortotické léčby vychází z mezioborové spolupráce s neurochirurgií, pediatrií a rehabilitací. Specializovaná ortotická péče je poskytována dětským pacientům z celé ČR i ze zahraničí. Více informací o pracovišti naleznete na www.protetikaFM.cz a také na www.plagiocefalie.cz

×
PředchozíDalší
Načítání