Postup léčby kraniosynostóz

Pacienti s podezřením na kraniosynostózu jsou nejčastěji diagnostikováni na základě vyšetření pediatrem, dětským neurologem nebo fyzioterapeutem. Před samotným rozhodnutím o léčbě kraniosynostózy, musí být pacient nejprve vyšetřen lékařem s neurochirurgickou specializací. Pro úspěšnou léčbu je nutná informovanost a spolupráce rodičů. Pak již následuje konzultace s ortotikem, jejíž součástí je pořízení vstupního skenu a fotografií hlavičky pacienta. Domluví se termín hospitalizace a endoskopické operace. Doba hospitalizace, která zahrnuje operaci a zhotovení korekční ortézy je 7 dní. Po zhotovení kraniální ortézy dochází pacienti na pravidelné kontroly.
×
PředchozíDalší
Načítání