Lůžková část

 

Neurologická klinika disponuje specializovanou iktovou jednotkou intenzivní péče (JIP) a dále špičkově vybavenou všeobecnou neurologickou JIP s celkovou kapacitou 13 lůžek. Dále 2 standardními lůžkovými stanicemi o celkové kapacitě 50 lůžek.

 

 • 15,00 - 17,00
  (nebo po dohodě s lékařem)

  Iktová jednotka disponuje 7 lůžky určenými pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a poskytuje nezbytnou intenzivní péči v její akutní fázi, a dále pro pacienty po diagnostických a terapeutických výkonech na krčních a mozkových tepnách (angiografie, zavedení stentu).


  Na iktovou JIP jsou přijímáni všichni akutní pacienti s akutní CMP, a to jak mozkovým infarktem, tak mozkovým krvácením, pokud příznaky netrvají déle než 24 hodin. Pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří splní kritéria, je podána systémová trombolýza, u vybraných pacientů s uzávěrem velké krční nebo mozkové tepny je dále prováděna mechanická rekanalizace ve spolupráci s pracovištěm intervenční neuroradiologie. Obě metody jsou v současnosti standardní léčbou mozkového infarktu po splnění vstupních kritérií.


  Iktová JIP dále úzce spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou, a to jak u akutních CMP (akutní desobliterace karotické tepny, dekompresní kraniektomie, evakuace hematomu, klipsace aneuryzmatu u pacientů se subarachnoidálním krvácením), tak u plánovaných preventivních výkonů (karotické endarterektomie, EC/IC bypass). Na iktové JIP jsou hospitalizováni také pacienti po PTA a stentu karotické, vertebrální či mozkové tepny. Hospitalizace při těchto plánovaných intervenčních výkonech trvá jen 2-3 dny.

 
 • Neurologická JIP

  Na Neurologické JIP je na 6-ti lůžcích zajišťována resuscitační a intenzivní péče nejvyššího stupně pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a současným selháním některé z životních funkcí. Jsou zde hospitalizování i pacienti s jinými závažnými neurologickými diagnózami. Více zde.

×
PředchozíDalší
Načítání