Cévní mozková příhoda

 • Cévní mozková příhoda

  Cévní mozková příhoda je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. Včasná a cílená terapie výrazně zvyšuje naději pacienta na minimalizaci následků. Údaje o terapii a počtu ošetřených pacientů jsou sbírány a každoročně zveřejňovány v rámci tzv. indikátorů kvality iktové péče.

   

  Indikátory kvality KCC FN Ostrava za rok 2019:

  V roce 2019 bylo hospitalizováno ve FN Ostrava celkem 765 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP)

  Počet ischemických cévních mozkových příhod (iCMP)     584
  Počet hemoragických (krvácivých) mozkových příhod      181
  Počet pacientů s CMP hospitalizovaných na lůžkách JIP   597
  Počet pacientů léčených systémovou trombolýzou             217 
  Počet mechanických embolektomií - endovaskulárně léčených pacientů s iCMP   110

   

  V rámci sekundární či primární prevence bylo provedeno celkem 162 výkonů na krčních a mozkových tepnách (karotická endarterektomie, perkutánní transluminální angioplastika s/bez zavedení stentu do přívodné mozkové tepny) a celkem 110 akutních neurochirurgických výkonů pro mozkovou výduť, disekci tepny, arteriovenozní malformaci či intervenci pro intracerebrální krvácení

   

  Medián délky pobytu pacienta s CMP ve FN Ostrava činil v roce 2019 6 dní.

   

  Odkazy videa o CMP:
  Cévní mozková příhoda v pořadu TEP 24
  https://www.fno.cz/neurologicka-klinika/porad-v-tep-24-ceske-televize-24-9-2011

  Mozková mrtvice? Polovina pacientů dorazí do nemocnice pozdě, varuje neurolog
  https://video.aktualne.cz/dvtv/mozkova-mrtvice-polovina-pacientu-dorazi-do-nemocnice-pozde

×
PředchozíDalší
Načítání