Vědecko-výzkumná činnost

 

V Komplexním cerebrovaskulárním centru (KCC) Neurologické kliniky LF OU a FN Ostrava probíhá také výzkum v oblasti diagnostiky, terapie akutní fáze i sekundární prevence cévních mozkových příhod. Centrum je zapojeno i v řadě domácích a mezinárodních výzkumných, grantových a klinických aktivit. Lékaři i ostatní personál KCC se pravidelně aktivně účastní domácích i zahraničních fór s cévně neurologickou problematikou a publikovali řadu původních vědeckých prací v časopisech s impact faktorem.

 

Vědecké práce v časopisech s impact faktorem a recenzovaných časopisech z let 2010 - 2019:

 • M. Roubec, D. Školoudík, T. Hrbáč, J. Havelka, T. Jonszta, R. Herzig. Krvácení do aterosklerotického plátu u symptomatické a asymptomatické progredující stenózy vnitřní karotidy – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(6): 638-643.
 • Zeman D., Kušnierová P., Hradílek P., Čábal M., Zapletalová O., Oligoklonální IgG a volné lehké řetězce – srovnání izoelektrické fokusace v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Cesk Slov Neurol N 2019;82(1): 68-75 (IF 0.355)
 • P. Kušnierová, D. Zeman, P. Hradílek, M. Čábal, O. Zapletalová, Neurofilament levels in patients with neurological diseases: A comparison of neurofilament light and heavy chain levels. J Clin Lab Anal. 2019; 33:e22948. (IF 1.728)
 • HOLEŠ, D., Jiří KRÁL, Martin ČÁBAL, D. VÁCLAVÍK, L. KLEČKA, R. MIKULÍK, P. JAŠŠO a Michal BAR. Inter-rater reliability between paramedics and neurologists in the assessment of severe hemiparesis in acute stroke. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, vol. 82, no. 4, p. 391-395. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041.
 •  Šaňák D, Mikulík R, Tomek A, Bar M, Herzig R, Neumann J, Škoda O, Školoudík D, Václavík D, Roček M, Krajina A, Köcher M, Charvát F, Pádr R, Cihlář F. Doporučení pro mechanickou trombektomii akutního mozkového infarktu – verze 2019. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(6): in press. 
 • Prochazka V, Jonszta T, Czerny D, Krajca J, Roubec M, Macak J, Kovar P,Kovarova P, Pulcer M, Zoubkova R, Lochman I, Svachova V, Pavliska L, Vrtkova A,Kasprak D, Gumulec J, Weisel JW. The Role of von Willebrand Factor, ADAMTS13, and Cerebral Artery Thrombus Composition in Patient Outcome Following Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke. Med Sci Monit. 2018 Jun 11;24:3929-3945.  doi: 10.12659/MSM.908441. PubMed PMID: 29887594; PubMed Central PMCID: PMC6029516.
 • Jiří Král, Michal Bar,Tomáš Jonszta, Václav Marcián, Hana Tomášková. Shoda v hodnocení čerstvých ischémických změn pomocí ASPECT skóre mezi neurologem a intervenčním neuroradiologem u pacientů s akutní mozkovou ischémií, Cesk Slov Neurol N 2018, 81/114(3): 304-307. doi: 10.14735/amcsnn2018304.
 • Predictors of good clinical outcome in patients with acute stroke undergoing endovascular treatment – results from CERBERUS. M. Roubec , D. Krajíčková, J. Hommerová , P. Kešnerová , S. Klimošová , P. Rapantová , R. Herzig , D. Školoudík  for the CERBERUS Study Group. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(6): 1–9.
 • Michal Bar, Jiri Král,Tomas Jonszta,Vaclav Marcian,Martin Kuliha,Robert Mikulík Inter-rater Variability for CT Angiography Evaluation between Neurologist and Neuroradiologist in Acute Stroke Patients. Br J Radiol. March 2017; 90(1071).
 • RNF213 Rare Variants in Slovakian and Czech Moyamoya Disease Patients. Kobayashi H, Brozman M, Kyselová K, Viszlayová D, Morimoto T, Roubec M, Školoudík D, Petrovičová A, Juskanič D, Strauss J, Halaj M, Kurray P, Hranai M, Harada KH, Inoue S, Yoshida Y, Habu T, Herzig R, Youssefian S, Koizumi A. PLoS One. 2016 Oct 13;11(10).
 • Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Cardiac Surgery (SONORESCUE) Randomized, Controlled Trial. David Školoudík, MD, PhD, FESO, Eva Hurtíková, MD, Radim Brát, MD, PhD,and Roman Herzig, MD, PhD, FESO, FEAN, for the SONORESCUE Trial Group, Medicine _ Volume 95, Number 20, May 2016. 
 • Laboratory-Based Markers as Predictors of Brain Infarction During Carotid Stenting: a Prospective Study. Martin Kuliha, Martin Roubec, Andrea Goldírová, Eva Hurtíková, Tomáš Jonszta, Václav Procházka,Jaromír Gumulec, Roman Herzig and David Školoudík, Journal of Atherosclerosis and Trombosis Vol.23 (2016) No 7,  p839-847.
 • Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – pilotní studie. M. Kuliha, M. Roubec,A. Goldírová, E. Hurtíková, J. Krajča, V. Procházka, M. Kolek,R. Herzig, D. Školoudík, Cesk Slov Ne urol N 2016; 79/ 112(5): 1– 5.
 • Registr mechanických rekanalizací u akutního iktu – pilotní výsledky multicentrického registru. Roubec M, Kuliha M, Školoudík D, Šaňák D, Langová K, Krajíčková D, Vítková E, Kusyn M, Eichlová Z, Havlíček R, Kešnerová P. Cesk Slov Neurol N 2015; 78(2): 205-208.
 • Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Carotid Endarterectomy and Stenting (SONOBUSTER): a randomized, controlled trial. Školoudík D, Kuliha M, Hrbáč T, Jonszta T, Herzig R; SONOBUSTER Trial Group. Eur Heart J. 2015 Sep 28.
 • Endovascular treatment of acute basilar artery occlusion: time to treatment is crucial. Dorňák T, Herzig R, Kuliha M, Havlíček R, Školoudík D, Šaňák D, Köcher M, Procházka V, Lacman J, Charvát F, Krajina A, Krajíčková D, Král M, Veverka T, Roubec M, Hajduková L, Zapletalová J. Clin Radiol. 2015 May;70(5):e20-7.
 • M. Kuliha, M.Roubec, V. Procházka, T. Jonszta,T.Hrbáč, J.Havelka, A. Goldírová, K. Langová, R.Herzig, D. Školoudík . Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting, Br J Surg. 2015 Feb;102(3):194-201.
 • E. Hurtíková, M. Roubec, M. Kuliha, A. Goldírová, J. Havelka, R. Brát, M. Bortlíček, R. Herzig, D. Školoudík. Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí sonolýzy – pilotní výsledky. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(4):430-434.
 • Bar M, Roubec M, Farana R, Ličev L, Tomášková H, Školoudík D. Inter-rater reliability of carotid atherosclerotic plaque quantification by 3-dimensional sonography. J Ultrasound Med. 2014 Jul;33(7):1273-8
 • Dornák T, Herzig R, Skoloudík D, Sanák D, Kuliha M, Roubec M, Köcher M, Procházka V, Král M, Veverka T, Hluštík P, Zapletalová J, Herman M. Outcome predictors in acute basilar artery occlusion. Can J Neurol Sci. 2014 May;41(3):368-74.
 • Martin Kuliha , Martin Roubec, Eva Hurtíková, Andrea Goldírová, Roman Herzig, Václav Procházka, Tomáš Jonszta, Jan Krajča, Dan Czerný, Tomáš Hrbáč, David Otáhal, Daniel Šaňák, Michal Král, Kateřina Langová, David Školoudík. Snížení rizika mozkového infarktu během karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonolýzy. Neurológia.
 • M.Roubec. Registr pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených endovaskulárními metodami v České republice. Kazuistiky v angiologii 4/2014.
 • Roubec M, Kuliha M, Procházka V, Krajča J, Czerný D, Jonszta T, Krajina A, Šaňák D, Langová K, Herzig R, Školoudík D. A controlled Trial of Revasclarization in Acute Stroke. Radiology , 2013 Mar;266(3):871-8. doi: 10.1148/radiol.12120798. Epub 2012 Dec 11. (IF2012 6,339)
 • T. Jonszta, D. Czerny, J. Krajča, M. Kuliha, 
M. Roubec, D. Školoudík, V. Procházka. Intervenční léčba ischemické cévní mozkové příhody systémem EkoSonic SVTM. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 329-335.
 • R. Mikulík, M. Reif, M. Bar, D. Goldemund, J. Brichta, D. Školoudík, M. Kuliha, M. Roubec Bezpečnost a účinnost nového schématu dávkování trombolýzy – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1): 76-80.
 • Kuliha M, Roubec M, Jonszta T, Krajca J, Czerny D, Krajina A, Langová K,Herzig R, Procházka V, Školoudík D. Safety and efficacy of endovascular sonolysis using the EkoSonic Endovascular system in patients with acute stroke. AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Jul;34(7):1401-6. doi: 10.3174/ajnr.A3416. Epub 2013 Jan 31.
 • Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Eva Hurtíková, Andrea Goldírová, Tomáš Jonszta, Roman Herzig. Možnosti endovaskulární léčby ischemické cévní mozkové příhody, Neurológia 2013; 8 (1): 17-22
 • Kuliha M, Roubec M, Fadrná T, Šaňák D, Herzig R, Jonszta T, Czerný D, Krajča J, Procházka V, Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion – a pilot study. Perspectives in Medicine 2012 1,65-72
 • Školoudík D., Kuliha M., Roubec M. ,Havelka J.,Formagnana F.,Forzoni L.,Herzig R. Lze detekovat intrakraniální venózní reflux z transkondylárního přístupu? Výsledky studie s Fusion Imaging. Česk Slov Neurol N 2012, 75/108(5): 611-616
 • Kuliha M, Roubec M, Školoudík D. Sonotrombolýza –mechanismus účinku a její využití v léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 23-29
 • Bar M, Mikulik R, Jonszta T, Krajina A, Roubec M, Skoloudik D, Prochazka V. Diagnosis of recanalization of the intracranial artery has poor inter-rater reliability. AJNR Am J Neuroradiol. 2012 May;33(5):972-4.
 • Šaňák D, Kuliha M, Herzig R, Roubec M, Školoudík D, Zapletalová J, Köcher M, Král M, Veverka T, Čecháková E, Bártková A, Procházka V, Kaňovský P. Prior use of antiplatelet therapy can be associated with a higher chance for early recanalization of the occluded middle cerebral artery in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis. Eur Neurol. 2012;67(1):52-6.
 • Risk Reduction of Brain Infarction during Carotid Endarterectomy or Stenting UsingSonolysis – Prospective Randomized Study Pilot Data Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Roman Herzig,Václav Procházka , Tomáš Jonszta, Jan Krajča, Dan Czerný, TomášHrbáč, David Otáhal, Kateřina Langová . American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. 1503, 239 (2012); doi: 10.1063/1.4769951.
 • Detection of intracranial arterial stenoses using transcranial color-coded duplex sonography, CT angiography and digital subtraction angiography.J Ultrasound Med 2011;30:1069 – 1075 Roubec M, Kuliha M, Jonszta T, Procházka V, Fadrná T, Filip M, Kanovsky P, Langová K, Herzig R, Skoloudík D.
 • Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. Br J Ophthalmol. 2011 Feb;95(2):217-21. Epub 2010 Aug 1.Skoloudík D, Herzig R, Fadrná T, Bar M, Hradílek P, Roubec M, Jelínková M, Sanák D, Král M, Chmelová J, Herman M, Langová K, Kanovsky P
 • Changes in Hemocoagulation in acute stroke patiens after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe. DAVID SKOLOUDIK, TANA FADRNA, MARTIN ROUBEC, MICHAL BAR, ONDREJ ZAPLETAL,JIRI BLATNY, KATERINA LANGOVA, PETR BARDON, DANIEL SANAK, PETR KANOVSKY, ROMAN HERZIG. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 36, No. 7, pp. 1052–1059, 2010

 

Grantové projekty

 • Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy. Školoudík et al. NT-16-30965A.
 • Vnitřní Grant FN Ostrava 2018. Stanovení rozsahu časných ischemických změn 24 až 72 hodin po rekanalizační terapii u pacientů po akutním mozkovém infarktu a rekanalizační terapii ve FN Ostrava. Kráj J., Bar M, Havelka J.
 • Vnitřní grant FN Ostrava 2016. Výzkum poruch srážení krve u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou Procházka V., Gumulec J, Mačák J, Roubec M.
 • Vnitřní grant FN Ostrava. Registr akutních endovaskulárních rekanalizací mozkové tepny u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou – prospektivní studie. Roubec M., Kuliha M., Školoudík D., Procházka V., Goldírová A., Sýkorová D.
 • Grant IGA MZ ČR NT-11386-6/2010:Školoudík D, Kuliha M., Roubec M., Procházka V., Czerný D., Hrbáč T.,Herzig R.,Havelka J.,Fadrná T.Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem. CEP
 • Grant IGA MZ ČR NT NT-13498-4/2012 Školoudík D, Kuliha M., Roubec M., Brát R., Havelka J.,Bortlíček M.,Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem
 • Vnitřní grant FN Ostrava Kuliha M., Školoudík D, Roubec M., Jonszta T., Gumulec J., Goldírová A., Korelace mezi laboratorními markery a vznikem nových ischemických lézi u pacientů podstupujících karotickou angioplastiku a stenting.
 • Vnitřní grant FN Ostrava 2014 Kuliha M., Školoudík D, Roubec M., Goldírová A., Procházka V.,Kolek M. Korelace detekce pravo-levých zkratů v diagnostice kardioembolické etiologie u pacientů po CMP.

 

×
PředchozíDalší
Načítání