Zpráva z workshopu 2018

 

Workshop – chirurgie hrtanu a průdušnice

 

Ostrava, 9. – 10 . 4. 2018

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařská fakulta Ostravské univerzity uspořádaly ve dnech 9. - 10. 4. 2018 mezinárodní workshop věnovaný pokročilé chirurgii hrtanu a průdušnice. Workshopu se zúčastnilo celkem 65 lékařů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a SRN, jednací řečí byla angličtina.

Hlavními hosty workshopu byli Prof. N. Kleinsasser (Linz), Prof. Dr. med. W. Shehata-Dieler (Würzburg), Dr. med. J. Abrams (Hamm), prof. V. Chrobok (Hradec Králové), as. MUDr. M. Zábrodský (Praha) a MUDr. R. Taimrová (Praha) a za pořádajícího pracoviště se aktivně na pořádání kurzu podíleli as. K. Zeleník, L. Staníková, M. Formánek, D. Jančatová. Kurz navázal na předešlé kurzy chirurgie hrtanu pořádané v letech 2011, 2013 a 2016. Letošní ročník byl zaměřen na pokročilou chirurgii hrtanu a průdušnice.

Podstatnou části programu byly „live surgery". Celkem bylo v průběhu dvou dnů operováno 13 pacientů, operace prováděli Kleinsasser, Komínek, Zeleník a Zábrodský. Kromě několika „jednodušších" diagnóz (jako polyp, Reinkeho edém) organizátoři připravili k operacím a diskuzi pacienty s nesnadnými nálezy - pacienty se subglotickými a supraglotickými stenózami, nedomykavostí hlasivek po transmuskulární chordektomii, pacienty s chronickou laryngitidou a mnohočenými leukoplakiemi. Dále byla prezentována operace recidivující závažné papilomatózy hlasivek - papilomy byly odstraňovány studenými nástroji, shaverem i CO2 laserem a lokálně aplikován bevacizumab (Avastin). Velmi zajímavá byla glottoplastika dle Wendlera u „male to female" pacientky, u které byla provedena po deepitelizaci sutura přední třetiny hlasivek s následnou aplikací botulotoxinu do obou hlasivek. Dr. Zeleníkem byla demonstrována aplikace botulotoxinu do hlasivek u pacienta se spastickou dysfonií.

Ostravské pracoviště se může pochlubit skvělou spoluprací s anesteziology. Řada operací tak byla prováděna u nezaintubovaného pacienta v apnoické pauze (1 - 3 minuty). Byla proto opakovaně zdůrazněna nezbytnost spolupráce s anesteziology při rozvoji chirurgie hrtanu (normou by měla být intubace rourkou 5 - 5,5 mm) či zmíněné diagnostické či i terapeutické výkony v apnoické pauze. Operace se přenášely kvalitním zařízením s pohledem zevně na operatéra a pacienta, z mikroskopu a endoskopu a v průběhu komentovaných operací probíhala interaktivní debata mezi operatérem a účastníky workshopu.

Odpolední teoretické bloky prvního dne workshopu se věnovaly diagnostice premaligních lézí hrtanu, významu optických endoskopických metod, léčbě časných karcinomů hlasivek a papilomatóze hrtanu. Pořádající pracoviště zde prezentovalo i své zkušenosti s lokální léčbou bevacizumabem u papilomatózy hrtanu, který se jeví jako vhodná adjuvantní metoda léčby závažné recidivující papilomatózy. Druhý odpolední program byl věnován glotickým stenózám hrtanu (přední a zadní) ale i subglotickým stenózám hrtanu a průdušnice, které podnítily širokou diskusi o možnostech a limitech těchto výkonů.

Účastníci workshopu tak prožili dva velmi intenzivní dny věnované chirurgii hrtanu a komplexní léčbě hlasových poruch. Možností sledovat přenosy moderních operačních postupů na hrtanu přímo z operačního sálu je workshop jedinečnou akcí svého druhu pořádanou v ČR, svou úrovní je kurs naprosto srovnatelný s nejlepšími kursy v zahraničí. Účastníci z ČR měli možnost porovnat operační techniky i diagnostické postupy se svými zahraničními kolegy. Shodli se, že úroveň laryngologie, která je pěstována na některých pracovištích (Hradec Králové, Ostrava, Praha) je vysoká. Je nepochybné, že podobné workshopy by měly být opakovány i v budoucnu, jen tak lze i nadále udržovat krok s úrovní mikrochirurgie hrtanu prováděnou v zahraničí.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava


Foto_hlavni

 • Click to enlarge OBR_1.jpg
 • Click to enlarge foto_1.jpg
 • Click to enlarge foto_10.jpg
 • Click to enlarge foto_11.jpg
 • Click to enlarge foto_12.jpg
 • Click to enlarge foto_13.jpg
 • Click to enlarge foto_14.jpg
 • Click to enlarge foto_15.jpg
 • Click to enlarge foto_16.jpg
 • Click to enlarge foto_17.jpg
 • Click to enlarge foto_18.jpg
 • Click to enlarge foto_19.jpg
 • Click to enlarge foto_2.jpg
 • Click to enlarge foto_20.jpg
 • Click to enlarge foto_21.jpg
 • Click to enlarge foto_22.jpg
 • Click to enlarge foto_23.jpg
 • Click to enlarge foto_3.jpg
 • Click to enlarge foto_4.jpg
 • Click to enlarge foto_5.jpg
 • Click to enlarge foto_6.jpg
 • Click to enlarge foto_7.jpg
 • Click to enlarge foto_8.jpg
 • Click to enlarge foto_9.jpg
 
 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání