Struktura pracoviště

  1. Předoperační a pooperační péče, včetně nastavování zvukového procesoru, probíhá na foniatrické ambulanci Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, tel. 597 373 230,

  2. Operační výkon s následnou hospitalizací na lůžkové části Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, tel. 597 375 812


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
EmailJavaScript@@cGF2ZWwua29taW5la0Bmbm8uY3o%3D
Vrchní sestra
Mgr. Petra Procházková, MBAce
Telefon+420 597 375 802
EmailJavaScript@@cGV0cmEucHJvY2hhemtvdmFAZm5vLmN6
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání