21st International Sialendoscopy Hands-on Course

 

12.-16.9.2013, Ženeva, Švýcarsko


V polovině září se prostorách ženevské kliniky Generale Beaulieu a lékařské fakulty Universite de Geneve konal 21. mezinárodní sialendoskopický kurz zaměřený na diagnostiku i terapii onemocnění slinných žláz řešitelných endoskopicky. Kurz byl organizován European Sialendoscopy Training Centre (ESTC) pod záštitou prof. Francise Marchala - jejího prezidenta a specialistu na sialendoskopii. Akce se zúčastnilo asi 50-60 specialistů z 25 krajin světa věnujících se problematice slinných žláz.

ESTC je organizace založená v roce 2001 v Ženevě. Jejím posláním je edukace ORL specialistů, chirurgů hlavy a krku a maxilofaciálních chirurgů v provádění sialendoskopií a miniinvazivních chirurgických metod využívaných k léčbě zánětlivých onemocnění slinných žláz (sialadenitidy, sialolitiáza, stenózy vývodů, projevy autoimunitních onemocnění (např. Sjögrenův syndrom), recidivujíci parotitidy atd.). Od svého založení přispěla k vzdělávání stovek specialistů a vybudování rozsáhlé sítě sialendoskopických center po celém světě. Každoročně organizuje sialendoskopické kurzy a nabízí i tréninkové post-graduální fellowship programy, které trvají minimálně 6 měsíců a jsou určeny lékařem se zájmem o hlubší průnik do problematiky onemocnění slinných žláz a chtějí se naučit různé terapeutické postupy k jejich zvládnutí.

Kurz se skládal ze dvou na sebe navazujících částí. První „začátečnický" kurz trval 3 dny a byl určen k seznámení se s možnostmi endoskopického vyšetření slinných žláz, účastníci měli možnost praktického nácviku endoskopie vývodů slinných žláz na zvířecích kadaverech. Třetí den kurzu byl společný pro frekventanty úvodního kurzu i navazujícího kurzu pro „pokročilé". Organizátoři zajistili přenosy z operačních sálů v reálném čase a v 3D kvalitě. Prof. Marchal si připravil zajímavé případy, mimo jiné odoperoval objemnou litiázu vývodu příušní žlázy transorálním kombinovaným endoskopicky asistovaným přístupem s preparací a následnou suturou vývodu. Poprvé v historii kurzu se uskutečnil i přenos se zahraničí (prof. Singh, sialendoskopické centrum v New Delhi, Indie).

Další den kurzu byl věnován ultrasonografii (UZ) a využití laseru v otorinolaryngologii, důraz se kladl především na slinné žlázy. V řadě západoevropských (Švýcarsko, Německo, Dánsko, Francie,...) a jiných vyspělých krajin světa (Kanada, Izrael) je UZ u nemocí hlavy a krku standardně prováděna otolaryngology, v České republice je tomu tak jenom výjimečně na několika ORL pracovištích.

Existuje několik druhů laserů, k léčbě litiázy s cílem fragmentace semifixovaného sialolitu uloženého v střední či proximální části vývodu slinné žlázy je nejvhodnější holmium nebo thulium laser. Přední sialendoskopická centra se k jeho využití nicméně staví po letitých zkušenostech relativně konzervativně. Nesprávná indikace, případně nešetrné použití, může vést k řadě pooperačních komplikací, hlavně k poškození vývodu a rozvoji zánětu.

Závěr kurzu byl pro běžnou praxi sialendoskopisty snad nejpřínosnější. V krátkých sděleních a kazuistikách požádal prof. Marchal své dřívější frekventanty kurzu a nynější spolupracovníky z různých končin světa (Francie, Dánsko, Finsko, Izrael, Kanada, Omán, Hong Kong, Indie) o prezentaci svých zkušeností. Podrobně byla diskutována problematika sondáže a dilatace papily, dilatace striktur vývodů, dále volba typu anestezie při sialendoskopii či indikace extrakorporální litotrypse. Lektoři nabídli i cenné rady ze své praxe a nebáli se podělit i s kontroverzními postupy, případně komplikacemi při terapii.

K největším přínosům kurzu patřila právě velmi úzká interakce mezi lektory a jednotlivými účastníky. Ve velmi přátelské atmosféře byly probrány bazální otázky a poskytnuty praktické rady, vhodné hlavně pro začátečníky, až po možnost detailně rozebírat komplikované až raritní případy. Umožnilo mi to vytvořit si celistvý obraz o problematice sialendoskopií a proniknout do konceptu ženevské sialendoskopické školy.

 

MUDr. Lucia Staníková
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

Fotogalerie

 
 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání