Operační výkon a hospitalizace

 

Povaha operačního výkonu a hospitalizace

Operace je prováděna v celkové anestézii, z větší části pod operačním mikroskopem a obvykle trvá kolem 2-3 hodin. Z řezu za uchem je přístupem přes spánkovou kost otevřeno vnitřní ucho a do hlemýždě je zaveden svazek elektrod. Kochleární implantát je vložen do podkoží za uchem, kde zůstane po celý život (viz obrázek).

CI

 

Režim pacienta po operačním zákroku závisí na celkovém stavu dítěte a hojení rány. Obvykle je délka hospitalizace 5-10 dní.

 

Pooperační režim, pooperační kontroly, nastavování kochleárního implantátu

První zapojení zevní části implantátu (tzv. procesoru) probíhá obvykle za 5-6 týdnů od operace, po kompletním zhojení operační rány. Pak následuje dlouhodobý, obvykle několikaletý proces rehabilitace, který spočívá zejména v intenzivní logopedické péči a v opakovaném „nastavování" kochleárního implantátu speciálně vyškoleným pracovníkem ve spolupráci s logopedem. V prvém roce po implantaci je potřeba 8-12 kontrol, v dalším roce průměrně 6 kontrol a ve třetím roce 1 - 3 kontroly. Péče logopedická je v prvních 3 letech v podstatě kontinuální. I přes intenzivní rehabilitaci a snahu všech zainteresovaných pracovníků a rodiny se může stát, že dítě se naučí rozumět a mluvit jenom částečně.

Finanční zátěž spojená s používáním kochleárního implantátu (baterie, náhradní díly, drobné opravy, pojištění) představuje cca 15-20 tis. Kč ročně.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání