Obecné informace

 

Příjmová ambulance

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Vyhledat na mapě

Náplní činnosti ambulancí je diagnostika a léčba většiny nemocí nosu, hltanu, hrtanu a krku a nemocí ucha. Pracoviště je vybaveno endoskopickou technikou umožňující přesné a rychlé stanovení diagnózy v oblasti nosu, nosohltanu a hrtanu i u malých dětí. Dále je k dispozici zařízení pro vyšetřování sluchu (audiometr) a vyšetřování středouší (tympanometr). Provozně jsou ambulance propojeny s dalšími pracovišti polikliniky (např. rentgen atd.), takže lze pacientům poskytnou komplexní ambulantní služby. Předností je rovněž úzká návaznost na foniatrickou ambulanci a neurootologickou ambulanci.

Pracují zde trvale 2 lékaři (dalších 6 lékařů pak v poradnách), 3 sestry a dokumentační pracovnice. Příjmové ambulance kliniky představují první kontakt kliniky s pacientem. Pacienti jsou k vyšetření objednávání telefonicky. Akutní stavy jsou ošetřeny bez objednání.

 

Foniatrická ambulance

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Náplní foniatrie je zejména diagnostika, léčba, prevence a rehabilitace sluchových a hlasových poruch. Ke kompenzaci sluchových poruch jsou v současné době téměř výhradně přidělována moderní digitální sluchadla v závěsném či zvukovodovém provedení a pacientům je dále poskytováno poradenství během procesu adaptace na sluchadlo. K včasnému odhalení sluchových vad novorozenců narozených ve Fakultní Nemocnici Ostrava provádíme u všech screeningové vyšetření sluchu. Nově na našem pracovišti ve spolupráci s klinickým technikem nastavujeme řečové procesory kochleárních implantátů.

V ambulanci pro hlasové poruchy podrobně vyšetřujeme hlasivky - zvětšovací laryngoskopií s možností prohlédnutí hlasivek v záznamu na obrazovce, provádíme vyšetření stroboskopické, videokymografické a dále vyšetření hlasového pole. Hlasová reedukační sezení jsou vedena zkušeným hlasovým pedagogem. Naše pracoviště se věnuje péči o hlasové profesionály a v problematice zpěvního a jevištního hlasu spolupracuje s odborníky z Ostravské konzervatoře.

Další náplní ambulance je diagnostika a léčba poruch řeči a výslovnosti u dětí i dospělých.

Ve foniatrické a logopedické části naší kliniky pracují 2 sestry, 2 foniatři, 2 kliničtí logopedové a hlasový pedagog.

 

Ambulance klinické logopedie

Umístění: Budova A
Poliklinika , 2. patro

Poskytuje akutní i následnou péči dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností.

 

Onkologická konziliární ambulance

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 8. patro

Na naší specializované onkologické otorinolaryngologické ambulanci jsou vyšetřováni pacienti pro benigní a maligní tumory orofaryngeální, parafaryngeální, tumory nosu, vedlejších nosních dutin, hltanu, slinných žláz, hrtanu, krčního jícnu. Ambulance je určena pro pacienty diagnostikované a operované na naší klinice, k dispozici je ale možnost konziliárního vyšetření pro jiné zdravotnické zařízení po předchozí telefonické domluvě. K vyšetření je nutná dokumentace pacienta. Při správném rozhodování o další léčbě pacienta postiženého zhoubným nádorem spolupracujeme s klinickým onkologem.

 

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 8. patro

Do odborné konziliární ambulance pro poruchy spánku jsou odesíláni pacient s již diagnostikovanou poruchou spánku s již provedeným ORL, stomatochirurgickým vyšetření, vyšetřením spánkovým monitoringem event. vyšetřeni plicním lékařem (chrápání, syndrom spánkové apnoe) a zde za účasti neurologa, stomatochirurga a ORL specialisty je stanoven individuální léčebný plán.

 

LABORATOŘ


Otoneurologická laboratoř

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 4. patro

Otoneurolgická laboratoř otorinolaryngologické kliniky se nachází ve 4. patře lůžkového monobloku fakultní nemocnice. V otoneurologické laboratoři kliniky se provádí komplexní neurootologická vyšetření jako servisní laboratorní služba s využitím v otolaryngologii, ale také v mezioborových návaznostech vlastního zařízení a ostatních zařízeních regionu. Jsou to vyšetření sluchových evokovaných potenciálů všech etáží sluchové dráhy, elektronystagmografie s vyšetřováním všech druhů nystagmů, okulografie s přesným vyšetřením pohledové motoriky. Pracují zde 2 sestry a 1 lékař.


PORADNY


 
 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Ambulance pro dětskou otorinolaryngologii

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Poradna pro onemocnění hrtanu

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Poradna pro onemocnění slinných žláz

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Poradna pro operace štítných žláz

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Poradna pro poruchy spánku a chrápání

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

Rinologická poradna

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání