O kochleární implantaci

 

Pro koho je kochleární implantace

  1. Pro děti, které se narodí s oboustrannou těžkou sluchovou vadou, kde ani intenzívní rehabilitace pomocí nejsilnějších sluchadel nezajistí rozvoj řeči. Tato vada sluchu je způsobena nevyvinutím či ztrátou vláskových buněk ve vnitřním uchu (hlemýždi).
  2. Pro děti ohluchlé, např. po zánětu (meningitida, virózy apod.)

 

Výběr vhodných kandidátů

Vyšetření dětí před kochleární implantací probíhá ve dvou fázích.

  • V první fázi se provádí audiologické, foniatrické, psychologické a logopedické vyšetření. Hodnotí se závažnost sluchové vady a její funkční dopad na vývoj řeči a jazyka. Diagnóza je stanovená na základě komplexního vyšetření - otoakustické emise (OAE), vyšetření třmínkových reflexů (SR), vyšetření evokovaných kmenových potenciálů (BERA), vyšetření ustálených kmenových potenciálů (SSEP), foniatrického vyšetření a logopedického vyšetření. Především u nejmenších dětí nelze po prvním vyšetření vždy rozhodnout o vhodnosti kochleární implantace, někdy je nutné objektivní vyšetření po čase zopakovat. Pozorně jsou sledovány reakce na zvuky a rozvoj řeči při používaní sluchadel. Jsou hodnoceny také schopnosti a vlastnosti kandidáta, kvalita spolupráce rodičů při rehabilitaci a u větších dětí také motivace k nošení vnějších částí implantátu.
  • V druhé fázi se provádí vyšetření pediatrické, neurologické, oční a vyšetření vnitřního ucha zobrazovacími metodami (počítačová tomografie nebo magnetická rezonance).
  • O indikaci rozhoduje tým CKIO po získání přesnějších poznatků o vývoji sluchových a řečových dovedností dítěte při důsledné sluchové rehabilitaci s optimálně nastavenými sluchadly.

 

V jakém věku se KI provádí

U dětí s oboustrannou vrozenou těžkou sluchovou vadou je velice důležitým faktorem věk dítěte, kdy se na sluchovou vadu přijde. V ideálním případě je dítěti již v porodnici proveden screening sluchu vyšetřením tzv. otoakustických emisí (OAE) a v případě, že jsou OAE nevýbavné je dítě odesláno k podrobnějšímu vyšetření. Včasně stanovená diagnóza sluchové vady (ve 3 měsících věku dítěte) umožní časné přidělení sluchadel (v 5-6 měsících věku) a v případě, že dítě splňuje podmínky pro kochleární implantaci, umožní již kolem 1. roku provést kochleární implantaci. Včasně zjištěná sluchová vada a provedena kochleární implantace je důležitým předpokladem úspěšné rehabilitace.

U dětí ohluchlých (např. po meningitidě) se kochleární implantace provádí co nejdříve, obvykle v odstupu 3-6 měsíců od stanovení diagnózy těžké sluchové vady či hluchoty.

 

Co je kochleární implantace

Kochleární implantace je operační výkon, jehož cílem je nahradit porušenou funkci vnitřního ucha a dosáhnout toho, aby dítě slyšelo. Jedná se o operační výkon, při kterém je do vnitřního ucha (hlemýždě) zaveden svazek elektrod, který nahrazuje funkci vláskových buněk vnitřního ucha tím, že přímo vydává impulzy, které jsou dále vedeny sluchovým nervem do sluchových center v mozkové kůře.zavedeni_elektrod

Kochleární implantát se skládá ze dvou částí. Na vnitřní implantovanou část, která se nachází pod kůží za uchem, se pomocí magnetu připojuje zevní část (procesor), která zachytí a zpracovává zvukové signály a přenáší je pomocí cívky do vnitřní části kochleárního implantátu. Obě části jsou spojeny pomoci magnetu.

Je nutné zdůraznit, že samotná implantace neznamená, že dítě začne hned rozeznávat zvuky a mluvit. Pro úspěšné využití kochleárního implantátu je nutný dlouhodobý (obvykle několikaletý) rehabilitační proces. Jeho podstatnou složkou je péče logopedická, ale i speciální-pedagogická a psychologická péče. Zcela hlavní a zásadní role však spočívá v podpoře a práci rodiny. Bez podpory rodiny se dítě nenaučí kochleární implantát využívat a nenaučí se mluvit. Kochleární implantace se proto provádí jenom u dětí, jejichž rodiče (pečovatelé) jsou ochotni se na rehabilitačním procesu aktivně účastnit a udělat pro své dítě maximum možného.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání