VI. Valašsko – lašské neurologické sympozium

 
Karolinka, 8. – 9. listopadu 2013


Ve dnech 8. – 9. listopadu 2013 v Karolince (Hotel Soláň) proběhl VI. ročník Valašsko – lašského neurologického sympozia. Sympozium bylo rozděleno do těchto částí: lékařská sekce, firemní sympozium, workshopy a sesterská sekce. Sympozia se zúčastnilo přes 200 posluchačů. V sesterské sekci bylo registrováno 68 posluchaček.

Lékařská sekce nabídla posluchačům přednášky na rozmanitá neurologická témata. Mezi zastoupená témata patřily např. funkční poruchy hybnosti (Roth), bolesti zad jako příznak závažného onemocnění (Křupka), degenerativní onemocnění páteře z pohledu neurochirurga (Paleček) a mnohá další.

Valašsko – lašské neurologické sympozium zahrnovalo také sesterskou sekci. V této sekci zazněla přednáška na téma efekt kognitivní rehabilitace u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě (Krulová). Kolektiv autorů této přednášky upozorňoval na důsledky cévních mozkových příhod, kde se řadí i postižení kognitivních (poznávacích) funkcí. Pacienti po cévních mozkových příhodách mají potíže s pamětí a oslabení exekutivních funkcí, které se podílejí na procesu plánování a rozhodování. Postižení kognitivních funkcí ve významné míře ovlivňuje míru soběstačnosti pacienta a jeho zařazení do společnosti. Kognitivní rehabilitace ve FN Ostrava využívá práce pacientů ve skupinách s využitím počítačového programu NEUROP3.

V této sekci dále zazněly přednášky týkající se evokovaných potencionálů u pacientů po cévní mozkové příhodě (Holouschová) a ošetřovatelský proces u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodě (Gebauerová).

Součástí péče o neurologické pacienty je také dysfagický screening, který slouží k odhalení pacientů ohrožených poruchami polykání. Poruchy polykání ohrožují pacienty pneumoniemi, dehydratací, podvýživou a mají také psychologický a sociální dopad. Naši přednášku jsme věnovaly informacím o dysfagickém sreeningu, který probíhá od ledna 2013 ve FN Ostrava. Součástí přednášky bylo poděkování sestrám neurologické kliniky ve FN Ostrava za spolupráci.

Přínosná byla také přednáška Zásady komunikace s afatikem (Dosoudilová, Nováková), která názorně ukázala, co dělat a nedělat během komunikace s osobou, která má postižené fatické funkce. Přednášky byly také dále věnovány fyzioterapii (Doležalová) a ergoterapii (Šámalová).

 

Mgr. Barbora Kopecká
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

Fotogalerie

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání