XXI. Konference Asociace klinických logopedů ČR a členské shromáždění

 
AKL ČR, 8. - 9. 11. 2013, Rožnov pod Radhoštěm


Jako každoročně se kliničtí logopedové sešli na svém členském zasedání a celostátní konferenci, tentokráte v Rožnově pod Radhoštěm; akce se zúčastnilo téměř 300 klinických logopedů. Dopolední část prvního dne byla věnována tématice rehabilitace orofaciální oblasti. Příspěvky se zabývaly individuální i skupinovou terapií poruch motility orofaciální oblasti u dětských pacientů. Předložena byla nová verze testu 3F (dysartrický profil), určeného k diagnostice dysartrií u dospělých pacientů.

Brněnské kolegyně představily zajímavý a v praxi vysoce využitelný materiál pro terapii dysfagií, který vypracovaly ve spolupráci se studenty Masarykovy Univerzity v Brně. Materiál je cenný zejména jednoduchostí, stručností a dobrou názornou obrazovou přílohou – cvičení jsou doplněna fotografiemi pacientů při nácviku. K dosažení optimálního efektu rehabilitace deglutinačních obtíží je samozřejmě nezbytné individuální vyšetření a instruktáž každého pacienta klinických logopedem, zapojení celého ošetřovatelského týmu do práce s pacientem, spolupráce rodiny pacienta a zejména motivace a dobrá spolupráce pacienta samotného.

V odpoledním programu proběhlo členské shromáždění odborné společnosti AKL, diskutovaly se problémy s pojišťovnami, problematika kompetencí školských logopedů a návrhy na členy rady AKL a předsedu AKL. Předsedkyní Rady AKL byla opět zvolena PaedDr. Eva Škodová.

Zajímavé byly i nové pomůcky pro klinické logopedy, např. počítačový program FONO, který sofistikovanou formou umožňuje rozvíjet základní okruhy a pojmy u komunikačně handicapovaných: zvuky běžného života, slovní zásoba, rozcvičku mluvidel.

Tyto okruhy jsou doplněny  o znázornění výše uvedených pojmů prstovou abecedou (tzv. daktylem) a posunkem (znakem znakové řeči).

Program stojí okolo padesáti tisíc korun, výrobce umožňuje 30. denní zkušební stažení zdarma.
(https://www.fono.sk/content/show/1002/1003?lang=3 )

Výborný je i program MENTIO, software cíleně vyvinutý pro dospělé se získanými  poruchami řeči, jako jsou např. pacienti s afázií po CMP, nádorech, úrazech; obsahuje pasáže zaměřené na čtení, psaní, výslovnost a hlas, počítání, manipulaci s penězi, paměťová cvičení a rozvoj kognitivních funkcí, zrakové vnímání, logické a časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností. Tento program je o něco levnější, stojí zhruba deset až patnáct tisíc korun
(https://www.mentio.cz/)

 

Marie Kaniová
ORL klinika FN Ostrava

Fotogalerie

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání