International Workshop on Nasal and Sinus Surgery, Lacrimal System Surgery

 

International Workshop on Nasal and Sinus Surgery, Lacrimal System Surgery

Fakultní nemocnice Ostrava, 12.-13.10.2015 

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava uspořádala ve dnech 12.–13.10.2015 mezinárodní workshop věnovaný chirurgii nosu, paranazálních dutin a slzných cest. Workshopu se zúčastnilo celkem 45 lékařů z  České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska Německa a Ruska. Hlavními hosty workshopu byli prof. Reinhard Weber (Karlsruhe, SRN), prof. Viktor Chrobok (Hradec Králové) a doc. Marián Sičák (Ružomberok). Kurz navázal na úspěšné kurzy mikrochirurgie hrtanu a slinných žláz pořádaných ostravským pracovištěm v uplynulých 5 letech.

Během kurzu probíhaly přenosy operací ze sálu, při kterých byly účastníkům workshopu prezentovány chirurgické postupy u jednotlivých diagnóz. Celkem bylo v průběhu dvou dnů operováno 15 pacientů, operace prováděli kromě zmíněných hostů také prof. Komínek (Ostrava), as. Čelakovský (Hradec Králové) a as. Matoušek (Ostrava), na přímé přenosy z operačních sálů byl kladen hlavní důraz. Oproti jiným operačním kursům byla věnována poměrně značná pozornost také chirurgii slzných cest, což se setkalo se zájmem především polských účastníků.

Byly prezentovány různé případy – tumor čichových sklípků u dítěte, chronické rinosinusitidy, mukaly čelních dutin, invertovaný papilom, antrochoanální polyp, mykotická sinusitida, infraturbinální antrostomie, dakryocystorinostomie a konjunktivocystorinostomie a další. Některé z těchto operací byly zcela mimořádné – např. operace rozsáhlého osteomu čelní dutiny s otevřením dutin typu Draf III (Weber).

Mezi operacemi byly prezentovány přednášky, zejména přednáška prof. Webera na téma chirurgie skořep se setkala se zájmem. Je zřejmé, že v této oblasti neexistuje jednoznačně akceptovaná technika a ani klasifikace. Při přenosech probíhala živá diskuze mezi účastníky a operatéry, mezi přenosy zazněly přednášky věnující se operacím slzných cest (Komínek), operacím spodiny lební (Sičák), chirurgii čelistní dutiny (Chrobok, Čelakovský). Diskutovala se problematika chirurgické intervence při epistaxi, porovnával se přístup mezi SRN a Českou republikou - v SRN přistupují k řešení jednoznačně aktivněji, tj. častěji a časněji provádí ošetření krvácejícího místa (a. spehnopalatina, a. ethmoidalis) na operačním sále.

Diskutována rovněž byla radikalita endoskopických operací (např. při operaci invertovaného papilomu), odběry ochranných zón na vyšetření na zmrzlo. Velmi zajímavé byly i přednášky týkající se rozsahu supraturbinální antrostomie, kdy jsou rozlišovány celkem 4 stupně antrostomie (Weber). Čelakovský velmi detailně prezentoval infraturbinální antrostomii jako přístup do čelistní dutiny. Oživením byla přednáška doc. Lipiny (Neurochirurgické kliniky FNO) o výhodách spolupráce neurochirurga s otorinolaryngologem při endoskopických operacích baze lební výhodná spolupráce s otorinolaryngologem. V průběhu kurzu byly mladými lékaři ostravské kliniky také prezentovány zajímavé kazuistiky, které vyvolaly živou diskuzi.

Účastníci workshopu tak prožili dva intenzivní dny věnované chirurgii nosu, paranazálních dutin a chirurgii slzných cest. Svou úrovní byl kurz naprosto srovnatelný s nejlepšími kurzy, kterých je možné zúčastnit se v zahraničí. Účastníci z ČR měli možnost porovnat operační techniky různých operatérů, toto bylo přínosem i pro všechny zahraniční účastníky. Je zřejmé, že česká rinochirurgie je na vysoké úrovni a drží krok s nejlepšími evropskými ORL centry, a proto by pro českou otorinolaryngologii bylo velmi přínosné podobné workshopy pravidelně opakovat a setkávat se zahraničními kapacitami v oboru.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

ORL klinika FN Ostrava


Účastníci workshopu

DSC_2785
 
 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání